Întîlnire cu reprezentanții diasporei moldovenești în Republica Belarus

Așa cum obișnuiesc atunci cînd întreprind o vizită în străinătate, și de această dată am avut tradiționala întîlnire cu reprezentanții diasporei moldovenești în Republica Belarus.

La întrevedere au participat aproape 300 de concetățeni care au abordat diferite chestiuni, începînd cu lipsa unei rute aeriene directe dintre Republica Moldova și Republica Belarus, pînă la dificultățile întîmpinate în cadrul exercitării dreptului la vot. Totodată au fost puse în discuție mai multe subiecte de ordin economic, cultural, de cooperare cu mediul de afaceri, de acordare a asistenței medicale pentru diferite categorii de cetățeni, de încheiere a unor acorduri privind protecția socială ș.a. Am promis că acestea și alte probleme abordate le voi discuta în cadrul întrevederii de mîine cu președintele Aleksandr Lukașenko. Unele probleme de ordin particular au fost luate sub control de consilierul prezidențial pentru relațiile cu diaspora, dar şi de Consiliul societății civile de pe lîngă Preşedintele RM.

Concetățenii noștri sunt foarte mulțumiți de astfel de întrevederi, întrucît își spun problemele cu care se confruntă direct șefului statului și totodată sunt informați din prima sursă despre evenimentele de pe agenda politică internă și externă a țării.

Fiecare întrevedere de acest gen mă convinge de faptul că oamenii noștri sunt avuţia noastră, oriunde s-ar afla ei – în Moldova sau peste hotare. Vom continua dialogul și consolidarea diasporei moldovenești din toate colțurile lumii.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.