Interviul pentru UNIMEDIA

psihologul:

psihologul:
1. De unde concret o sa luati bani pentru realizarea planurilor declarate? (reparatii de drumuri si din astea, costisitoare). Nu ma aranjeaza raspunsurile generale, doresc sa stiu sursele exacte de finantare.
2. De ce nu ati reorganizat sistemul energetic al municipiului, inclusiv Termocom, pe timpul guvernarii comuniste, si de ce acum credeti ca o sa reusiti acest lucru?
3. Cum o sa administrati municipiul in cazul unui consiliu al AIE? sau invers, primar AIE si consiliu al PCRM?

Întrebarea 1:

Desigur realizarea acestor promisiuni este în legătură directă cu partea de venituri a bugetului municipal Chişinău. Structura veniturilor bugetului municipal Chişinău se modifică neesenţial, componentele cele mai mari fiind impozitul pe venitul din salariu, defalcările de la veniturile regularizatoare şi transferurile de la bugetul de stat. Pentru a găsi soluţii de majorare a veniturilor bugetare, este necesar de a identifica rezervele care există la acest capitol:

cu toate că veniturile salariale nominale ale angajaţilor sunt în permanentă creştere, nu se observă creşterea corespunzătoare a încasărilor la impozitul pe venit din salariu (855 mil. lei – 2007; 950 mil. lei – 2008; 939 mil. lei – 2009; 983 mil. lei – 2010; 1 111 mil. lei – planificat 2011);

la un nivel scăzut rămân a fi veniturile din impozitele pe proprietate şi taxele locale (ponderea acestor impozite în totalul veniturilor fiind de 6,3% – 2007; 8,6% – 2008, 9,8% – 2009, 11,2% – 2010 şi 12,8% se planifică pentru 2011);

încasările din darea în chirie/arendă a terenurilor şi bunurilor proprietate publică sunt mai jos de orice critică. Veniturile respective variază de la an la an între 17-35 milioane lei, ceea ce constituie doar 1-1,8% din veniturile bugetului municipal;

practic lipsesc veniturile sub formă de dividende de la profiturile societăţilor pe acţiuni cu cota parte municipală şi defalcări de la veniturile întreprinderilor municipale. Sumele totale încasate în perioada 2007-2010 alcătuiesc 3,1 milioane lei, iar pentru anul 2011 sunt planificate „tocmai” 1,0 milioane lei;

un fenomen care influenţează direct acumulările bugetare sunt restanţele contribuabililor la onorarea obligaţiunilor sale faţă de bugetul municipal, care, în anul 2011, deja au depăşit cifra de 78 milioane lei, ceea ce este în creştere cu 42% faţă de 1 ianuarie 2008.

Cu toţii am fost martori, că pe parcursul ultimilor patru ani, de fiecare dată când se ajungea la discutarea motivelor nesoluţionării celor mai actuale probleme ale municipalităţii, se auzeau învinuiri şablonate, pe alocuri chiar isterice, precum că Guvernul central nu acordă Chişinăului finanţarea necesară. Astfel de învinuiri sunt o mărturie clară despre caracterul rigid al structurilor primăriei, care continuă să activeze pe principii de „persoană întreţinută”, şi sunt o dovadă a incapacităţii actualei administraţiei publice locale de a căuta, valorifica şi de ce nu, de a crea rezerve şi surse interne de finanţare, fără a aştepta careva „donaţii” din partea bugetului de stat.

Care ar fi soluţiile în identificarea surselor de finanţare, suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente ale municipalităţii şi efectuarea investiţiilor în dezvoltarea durabilă a oraşului? Este o întrebare logică, pe care o formulează fiecare cetăţean auzind şirul de promisiuni şi angajamente ale concurenţilor ce pretind a prelua dirijarea în administraţia publică locală a Capitalei Republicii Moldova.

Consider, că potenţialul economic al oraşului, care conform unor calcule estimative formează circa 60% din PIB-ul întregii ţări, de rând cu patrimoniul municipal existent, permit identificarea surselor suplimentare de venituri bugetare şi atragerea de investiţii de lungă durată în sectorul public şi privat al capitalei.

În acest sens este necesar de a întreprinde un şir de acţiuni pe care le voi diviza cu efect rapid şi strategice de durată mai lungă în timp:

1. Eliminarea corupţiei în domeniul administrării patrimoniului municipal, gestionarea mai calitativă a treburilor publice, asigurarea unei transparenţe totale în eliberarea diverselor autorizaţii, permisiuni, darea în arendă a proprietăţii publice, repartizarea terenurilor pentru construcţii, încheierea contractelor de achiziţii publice a lucrărilor, serviciilor şi bunurilor din contul bugetului, încheierea contractelor de gestiune a rutelor municipale a transportului public, etc.

2. Evaluarea la preţuri de piaţă a proprietăţilor imobiliare din municipiu, pentru a crea o bază fiscală reală de la care să fie calculat şi încasat impozitul pe proprietate.

3. Aplicarea diferenţiată a taxelor în dependenţă de profitabilitatea agentului economic şi avantajele sociale pe care le oferă locuitorilor capitalei. Pentru majorarea veniturilor din taxa de piaţă şi taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, se va efectua inventarierea bazei fiscale – punctelor de comerţ şi locurilor de desfacere a mărfurilor în pieţe. Totodată, este necesar de a conlucra mai efectiv cu poliţia pentru ca într-un timp redus de a elimina comerţul stradal neautorizat şi a concentra activitatea comercială exclusiv în locuri autorizate.

4. Soluţionarea problemelor pieţelor din municipiu şi comerţului în ansamblu. Pentru majorarea veniturilor din taxa de piaţă şi taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, este necesară inventarierea punctelor de comerţ şi locurilor de desfacere a mărfurilor, excluderea comerţului stradal neautorizat, sporirea potenţialului pieţelor autorizate care ar permite accesul nestingherit al tuturor vânzătorilor de mărfuri şi aplicarea diferenţiată a taxelor locale.

5. Sporirea veniturilor din taxa pentru parcarea autovehiculelor. La acest capitol rezervele sunt considerabile. Este necesar de a efectua inventarierea capacităţilor parcărilor autorizate din municipiu, crearea de noi locuri de parcare cu plată, în special în centrul capitalei. În paralel, pentru a obţine un efect sporit de la taxa pentru parcarea autovehiculelor, vom cere pe de o parte conformarea tuturor posesorilor de autovehicule regulilor de parcare a maşinilor, iar pe de altă parte eficientizarea activităţii poliţiei rutiere pentru a nu admite parcarea autoturismelor în locurile neautorizate.

6. Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor municipale şi societăţilor cu cotă de participaţie a Primăriei mun.Chişinău. Întreprinderile municipale şi cele cu cotă de participaţiei a autorităţii publice locale trebuie să fie agenţi economici competitivi, care pe lîngă serviciile ce le prestează urmează să genereze şi venituri în bugetul local. Deja este un imperativ al timpului ca să fie încheiate contracte de muncă individuale cu fiecare conducător al întreprinderilor respective, stabilindu-se criterii de performanţă concrete, în special în partea ce se referă la profitul obţinut şi dividendele ce vor reveni fondatorului, iar managerii ce nu vor da dovadă de capacităţile de afaceri respective urmează a fi înlocuiţi cu persoane mai capabile.

7. Îmbunătăţirea administrării fiscale. Constrîngerea economiei tenebre ce nu generează venituri în buget şi creează condiţii de concurenţă neloială întreprinderilor ce achită onest obligaţiunile fiscale. Soluţionarea într-o manieră principială a problemei restanţelor faţă de bugetul municipal, care deja au depăşit 78 milioane lei, prin aplicarea diverselor formulele de conlucrare cu agenţii economici, iar în cazul epuizării soluţiilor amiabile întreprinderea acţiunilor de încasare forţată a plăţilor.

8. Crearea a 5 platforme investiţionale, câte una în fiecare sector al municipiului. Promovarea proiectelor individuale de atragere a investiţiilor în economia municipiului, inclusiv prin parteneriatele public-private de dezvoltare a infrastructurii. Crearea Hărţii Investiţionale a municipiului în rezultatul efectuării inventarierii patrimoniului municipal, asigurând astfel atragerea investiţiilor, transparenţa şi promovarea oportunităţilor de lansare şi dezvoltare a afacerilor în municipiu.

9. Pentru a asigura atragerea investiţiilor de lungă durată, şi a încuraja dezvoltarea sectorului privat de bunuri şi servicii, este necesar de a menţine cota „0” la impozitul pe venitul agenţilor economici cel puţin pînă în anul 2015.

10. Întreprinderea unui set de acţiuni pentru a diminua fenomenul „salariului în plic” şi sporirea pe această cale a veniturilor din impozitul pe veniturile persoanelor fizice.

Întrebarea 3: Eu voi fi primar, nu parlamentar. Deci prioritare vor fi chestiunile de administare, nicidecum cele politice. În asemenea context, strict profesionist, este mult mai uşor să te înţelegi cu diferiţi colegi din Primărie. Atât timp cât vom pune pe prim plan problemele şi soluţiile, nu ideologiile şi ambiţiile personale, consider că orice colaborări şi parteneriate sunt nu doar posibile, dar şi necesare, justificate.
Am toată convingerea că voi putea comunica cu toate verigele puterii din ţară, inclusive cu prim-ministrul, ceea ce nu a putut face Dorin Chirtoacă pe parcursul a 4 ani. Deci nu voi fi un primar plângău şi certăreţ. Voi găsi limbaj comun şi cu directorii de întreprinderi, şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, şi cu investorii străini.

Fiţi siguri, voi şti să administrez şi comunicarea cu partenerii mei, şi Primăria în general.

Moldovan:
Din start se stie ca bugetul mun. Chisinau este limitat. Este oare posibil in 4 ani de a reusi sa indepliniti promisiunile fara a lasa datorii predecesorului dumneavoastra.

Ce interese personale aveti la primarie. E clar ca de dragul natiuni si a patriei nu multi oameni vin la conducere.

Vă asigur că nu am interesul de a utiliza Primăria drept teren de propagandă antimoldovenească, cum s-a mai întâmplat şi se mai întâmplă în cazul unor primari-propagandişti. Nu am de gând să transform Primăria în arenă de show-uri politice. Nu am de gâns să fac din funcţia de Primar o funcţie de jertfă jalnică.

Am interesul să fac din Chişinău o capital modernă, un oraş curat, bogat, bine amenajat, cu care să mă mândresc, în care să poată trăi fericită familia mea, familia tuturor prietenilor şi cunoscuţilor mei, familiile tuturor chişinăuenilor, cărora le aparţine acest oraş.

DACOROMANUS
Ce parere aveti de marele poiet, geniul poieziei, Mihai Eminescu?
si la cele spuse de el : – SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM…. ?

Pe Eminescu îl apreciez ca pe un mare poet moldovean, născut în Moldova. Iar faptul că a rostiti acea frază o atribui acelor timpuri, când exista trendul romantic al formării statelor naţiuni, constituite prin alipirea mai multor componente, regiuni, ţări şi etnii. Era deci o frază spusă într-un context istoric specific. Dacă ar trăi astăzi, poate că Eminescu ar aprecia altfel realităţile şi situaţia Moldovei şi a moldovenilor. Nu cred că i-ar plăcea să audă că denumirea de “moldovean” este ostracizată, umilită, declarată “invenţie stalinistă”. Şi cred că şi-ar probozi epigonii, unii dintre care s-au procopsit cu profitabila “profesie de români”, interpretând tendenţios vorbele marelui clasic moldovean.

yurie
exista sanse ca partidul pe care il reprezentati sasi schimbe simbolul?

Voi răspunde, pentru început, prin invocarea unei paralele istorice şi voi face referinţă la exemplul lui Tony Blair, care a ştiut să reformeze Partidul Laburist, aflat în stare de stagnare, readucându-l la putere în Marea Britanie. Vă asigur, voi şti să iau învăţăminte din acest model, precum şi din altele, în cazul în care voi avea oportunitatea să-mi pun în aplicare ideile.

Dar totodată este important să înţelegeţi, că în alegerea mea, eu m-am raportat nu la formă şi denumire, ci la conţinut. Pentru mine a fost important cine sunt membrii echipei, care sunt calităţile lor, gradul de afinitate psihologică dintre noi.

Cât priveşte denumirea şi sigla formaţiunii, acestea comportă în primul rând puternice valenţe electorale. Foarte mulţi oameni din Republica Moldova se identifică cu valorile noastre şi s-au obişnuit cu imaginea electorală a partidului. Este deci inclusiv o chestiune de pragmatism politic păstrarea acestor simboluri. Asta nu оnsemnă că PCRM nu ar putea, la un moment dat, să-şi reformeze imaginea. Atunci când realităţile vieţii politice o vor dicta, când electoratul nostru va condiţiona aceste transformări, noi vom şti să răspundem acestor doleanţe.

Aş mai adăuga că lucrurile tot timpul trebuie privite multidimensional. PCRM promovează şi a implementat în anii guvernгrii idei de stânga, idei social orientate, ceea ce e aproape de convingerile mele persoanle. PCRM este totodată foarte flexibil în politica sa economică, a avut simţul realităţii şi curajul să aplice reforme îndăzneţe, cum ar fi cele cunoscute ca Ghilotina 1, 2, liberalizarea economiei, cota 0 % a impozitului pe profit, aministie fiscală. Să nu uităm că aceste mişcări progresive în economie le-au făcut comuniştii. În plus, ceea ce e foarte important, sunt susţinător al politicii stataliste şi identitare a acestei formaţiuni.acum, noi, aşa cum am spus, suntem gata să facem faţă noilor cerinţe ale vremurilor.

verjic
Buna ziua,
Dvs. promiteti multe si mari pentru capitala, daca veti obtine fotoliul de primar.
Atunci apare intrebare?

Dvs. a-ti avut 8 ani la dispozitie sa faceti mari schimbari in moldova, pe timpul guvernarii partidului comunist. A-ti ocupat pozitii destul de importante in paritd pentru a influenta deciziile acestuia. Dar in 8 ani de zile moldova nu a simtit mari schimbari? Adica aproape nu a-ti facut nimica ca tara noastra sa inceapa o dezvoltare economica puternica. Sunt de acord 8 ani nu sunt suficient de a aduce tara noastra la nivelul tarilor europene, dar dvs. nu a-ti reusit in 8 ani sa efectuati reforme importante in Moldova pentru a stabili curs de dezvoltare european!! Adica nu a-ti reformat nici sistemul juridic, nici sistemul economic, nici sistemul social, care daca erau implementate de cand a fost partidul dvs la guvernare, acum moldova era sa fie la un alt nivel economic si probabil eram mult mai aproape de integrarea europeana!. Deci cu alte cuvinte dvs. nu a-ti facut aproape nimic pe timpul guvernarii tarii.
De aici apare intrebarea?

De ce credeti ca o sa reusiti sa implementati tot ce promiteti in campania electorala?

P.S. O persoana care a fost deja la guvernare si a condus o tara, ar trebui sa vina la alegeri si sa spuna alegatorilor ca uitativa: eu am facut asta, am facut aia s.a.m.d, deci aveti incerdere in mine ca o sa fac tot ce va promit, pentru ca am demonstrato deja odata.

Dar dvs. cu ce va puteti lauda?

Dacă nu întrebaţi doar de dragul întrebării, dar într-adevăr vă interesează şi răspunsul, vă recomand să luaţi cunoştinţă de trei articole la temă postate pe blogul meu. Orice om cu abordare raţională va înţelege argumentele şi datele prezentate.

/

/

/

privesc
Domnule Dodon, idiologia lenenista-comunista la care ati aderat,se bate cap in cap cu idiologia crestina.Si nu cred ca trebuie sa va amintesc ce ravagii a facut PCUS in fosta Uniune in crestinizm timp de 70 de ani, si la ce prigoana e supus astazi crestinizmul si alte religii in China, Cuba, Corea de Nord unde la guvernare sunt urmasii lui Lenin. Deci a fi comunist si crestin e imposibil, cum e imposibil sa unesti apa cu focul.Spuneti-ne va rog, cand sunteti mincinos si fatarnic: cand va inchinati lui Lenin sau cand spuneti Hristos a inviat?

Presupun că sunteţi tânăr. Presupun că faceţi studii. Presupun că sunteţi totuşi suficient de inteligent, ca să vă puteţi debarasa de mentalitatea clişeelor. Aş vrea ca tinerii de astăzi să fie mai imuni la manipulările grosolane, la care sunt supuşi de propagandiştii aşa-numiţi liberali. Nu mai trăim în Evul Mediu, nici în anii stalinismului, nici măcar în epoca lui Antonescu, ca să facem uz de retorică agresivă şi tendenţioasă. Haideţi să fim mai corecţi unii faţă de alţii.

Niciodată nu mi-au plăcut generalizările şi clişeele de acest fel. E foarte mare marja de eroare politică atunci când se discută în aşa termeni. Apoi, există diferenţe considerabile între comuniştii sovietici şi comuniştii contemporani, cei din Moldova. Vă prezint doar două diferenţe, foarte pe scurt.

Unul: Comuniştii din Uniunea Sovietică erau contra proprietăţii private. Comuniştii din Republica Moldova au contribuit la dezvoltarea proprietăţii private, inclusiv prin adoptarea de legi foarte progresiste în această privinţă.

Doi: Atitudinea faţă de religie, care ţine şi de subiectul întrebării. Doamne fereşte, dacă în timpul Uniuni Sovietice cineva din rândul partidului ar fi îndrăznit să meargă la biserică. Părinţii mei nici nu puteau fi botezaţi. Au fost botezaţi pe ascuns. Aşa erau atunci puse accentele în ideologia comunistă, erau distruse bisericile, promovat ateismul deşănţat ş.a.m.d. Priviţi acum la comuniştii din Republica Moldova. Este vreo guvernare care a reconstruit mai multe biserici şi mănăstiri decât PCRM-ul?

Deci, eu sunt creştin, sunt moldovean, sunt statalist, sunt membru al PCRM şi nu văd nicio contradicţie între aceste elemente.

Iar dacă e să căutăm pe undeva cu adevărat contradicţii, atunci eu văd o contradicţie şi o prăpastie colosală între aşa elemente cum ar fi gândirea liberală şi Mihai Ghimpu şef de liberali. Asta da anomalie.

denoo
Domnule Dodon, inainte de a decide sa va votez sau nu, as dori sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare: Care sunt garantiile ca nu veti fi marioneta familiei Voronin in cazul in care veti fi ales? P.S. sunt contra felului de a face politica in stilul domnului Voronin.

Am demonstrat că sunt o persoană care poate gândi şi acţiona în mod autonom. O recunosc până şi oponenţi mei. Asta e în primul rând.

În al doilea rând, se vede prea bine că marionete găsim mai uşor prin partidele aşa-zis democrate, unde se fac jocuri neloiale, se lansează şi se retrag candidaţii după cum îi este voia liderului. Marionete căutaţi prin AIE, fiindcă acolo se tot fac declaraţii despre “păpuşari”, “candidaţi-surogat” şi “mandat din partea partidului”.

bdscuv
Dle Dodon, o societate democrata se bazeaza pe libertatea de expresie, cred ca cunoasteti. Cum se face ca CENZURATI BLOGUL DVS personal??

Dar cum se face că blogul meu a fost supus unei serii de atacuri severe de hacker din partea unui oponent de-al meu care o face pe liberalul? Asta e normă de liberă exprimare?

În general, am impresia că am fost unicul politician care a tolerat tot felul de critică, atac la persoană şi chiar injurii pe blogul meu personal. Mulţi alţi politicieni, în special de pe dreapta, ar putea învăţa de la mine toleranţă şi abordare constructivă în acest sens.

bunel
de ce n-ati candidat acum 4 ani in urma in locul lui Jordan?

Poate mă întrebaţi şi de ce n-am candidat acum 8 ani în locul lui Zgardan?
Toate se întâmplă la timpul lor.

bunel
ce alte sporturi practicati inafara de voleibol?

În afară de volei, frecventez sala de forţă. Dar mă pasionează şi vânătoarea, şi pescuitul – un fel de hobby-uri tot sportive.

bunel
exista asa o vorba nu omul alege drumul, drumul il alege pe om. Dumneavastra cum ati ajuns in PCRM?

După anul 2009, eu am avut oferte foarte bune de business. Şi în Est, şi în Vest, inclusiv în organizaţii financiare internaţionale. N-o să deschid prea mult parantezele, vă pot spune doar că ofertele erau din categoria celor care “nu se refuză”. Am analizat lucrurile la modul cel mai serios, după care am luat decizia fermă să rămân în Republica Moldova, şi asta din câteva considerente.

În primul rând, din solidaritate cu colegii mei din echipa PCRM, care se aflau şi se mai află într-o situaţie destul de dificilă, sub pressingul dur al guvernării actuale, chiar şantajaţi şi hărţuiţi propagandistic. Am simţit datoria morală să fiu alături de ei în această perioadă deloc uşoară.

În al doilea rând, nu pot uita privirile alegătorilor, speranţa din ochii lor, încrederea că ceea ce le vorbeam poate fi realizat. Nu vreau să par acum patetic, dar dacă aş fi plecat, asta ar fi fost o trădare în primul rând faţă de acei alegători, care aşteaptă creduli ca politicienii să-i ajute să trăiască o viaţă mai bună. Ar fi fost o trădare mult mai mare, decât plecarea în altă formaţiune politicî. Am decis deci să rămân în politică, să contribui la restabilirea normalităţii în ţara noastră.

O decizie importantă, crucială, a fost cea de a deveni membru al PCRM. Nu e deloc simplu să faci asemenea pas. Eu percep intrarea într-un partid politic ca pe un gest foarte serios, din moment ce te consideri un om serios. Înţelegi că te angajezi politic, că te înrolezi într-o luptă pentru idei şi valori la nivel de stat, că pui în joc imaginea şi reputaţia.

Într-un partid nu se întră pentru careva beneficii personale, şi nici n-am intrat atunci când aceasta putea să-mi aducă beneficii personale. Din contră, am devenit membru al PCRM în perioada când partidul e încolţit din toate părţile, când trece printr-o perioadă dificilă. Şi mulţi îşi puneau întrebarea: Ce e cu Dodon? Care-i sensul? La ce-i trebuiesc probleme, riscuri de imagine, necazuri? Însă eu am făcut acest pas pe deplin conştient de însemnătatea lui. Am făcut acest pas pentru că există valori în care cred şi care pot fi promovate anume prin acest partid. Mă refer în primul rând la statalitate, identitate moldovenească, integritate teritorială, protecţie socială.

hahol
Întrebarea întâi.
Cum s-a intamplat că, fiind originar din Chişinău, loc în care aţi crescut şi studiat, unde s-au desfăşurat atâtea evenimente, ce au ţinut de purificarea conştiinţei naţionale, aţi fost înghiţit de doctrina falsa a PCRM?

Şi a doua întrebare.
Dle Dodon, nu credeţi că o eventuală aderare la PD, doctrină pe care de fapt o îmbrăţişaţi, vă va permite să fiţi mult mai util Chişinăului şi Moldovei întregi, la care, după cum înţeleg ţineţi mult!?

Spuneţi-mi şi mie, că sunt curios să ştiu, care este doctrina şi ideologia PDM-ului? Care sunt valorile şi principiile acestei formaţiuni? Care este identitatea politică a acestui partid? Când o să-mi spuneţi, voi şti ce şi cum să răspund. Dar mă îndoiesc să le puteţi afla.

Unire
Spuneti ca veti reusi sa colaborati cu puterea centrala fiind primar general, chiar daca ramane AIE la guvernare; cum comentati “sustinerea” acordata primariei de puterea centrala in primii 2 ani din mandatul lui D. Chirtoaca ?!?
Multumesc pentru sinceritate.

Am mai spus, anume în primii doi ani de mandate Chirtoacă a primit o susţinere financiară considerabilă de la bugetul de stat, pe când prim-ministru era doamna Greceanîi.

Dar în ultimii doi ani, de când la conducerea guvernului este AIE, ajutorul financiar pentru municipiul Chişinău a fost de zero lei. Vă întreb acum eu: Cum comentaţi “susţinerea” acordată primăriei de puterea centrală în ultimii 2 ani din mandatul lui D. Chirtoaca ?!? Mulţumesc pentru sinceritate.

eatsoc
din ce surse achitati paza de corp????

Vă propun mai întâi să-mi spuneţi şi mie care este paza mea de corp, cum îi cheamă, câţi sunt, ca să-mi dau şi eu seama la ce vă referiţi.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.