Interviu: Președintele nu trebuie să fie "general de nuntă"

1. Cum credeţi, există oare vreo legătură între declaraţiile Preşedintelui Timofti precum că Moldova nu are cale comună cu Rusia, iar obiectivul principal al ţării noastre este integrarea în Uniunea Europeană, cu faptul că Preşedintele nu a fost invitat la inaugurarea lui Putin?

1. Cum credeţi, există oare vreo legătură între declaraţiile Preşedintelui Timofti precum că Moldova nu are cale comună cu Rusia, iar obiectivul principal al ţării noastre este integrarea în Uniunea Europeană, cu faptul că Preşedintele nu a fost invitat la inaugurarea lui Putin?

Igor Dodon: Nu ţine de profilul meu să comentez tematica diplomatică şi de protocol. Nu-mi sînt cunoscute toate amănuntele de după culise ale unor astfel de procese.

Totuşi, sînt de acord cu observaţia Dvs. privind declaraţiile pripite ale Preşedintelui Timofti. Se pare că Timofti încă nu a conştientizat pe deplin cine este dînsul în prezent şi care sînt sarcinile complicate pe car le are de înfruntat. Primele sale declaraţii denotă o persoană insuficient de competentă în politica mare.

Acestea sînt sau nişte greşeli personale, sau sînt dovada unei acţiuni negative asupra Preşedintelui din partea unor consilieri sau sufleori politici de influenţă, care, din start, au încercat să-l îmbrace într-un gen de cămaşă ideologică. Dacă Timofti nu doreşte să rămînă pentru totdeauna doar un «generat de nuntă», la adresa căruia, pe din spate, se vor face glume caustice cei care l-au înaintat în funcţie, ar fi cazul să manifeste măcar un pic de caracter şi înţelepciune, și agerime politică.

 

2. Nu s-a grăbit oare Nicolae Timofti cu declaraţia categorică şi cît de fondată este „promisiunea” recentă, precum că Moldova va adera la UE peste 7-8 ani?

Igor Dodon: Spre regret, în Moldova sînt mai mulţi politicieni, care îşi prezintă ambiţiile drept faptă reală. Te miri cît de repede Timofti a devenit parte a acestei cohorte.

Să vorbeşti, de la o tribună atît de înaltă, despre o aderare atît de rapidă a Moldovei la Uniunea Europeană, este, cel puţin, neserios, ceea ce indică o dată în plus asupra imaturităţii politice a Preşedintelui moldovean. Or, se pare, că dumnealui uită că, pentru aderare la UE, Moldova ar trebui să realizeze un nivel de dezvoltare economică performant. Plus la aceasta, Moldova trebuie să deţină un control integral asupra propriului teritoriu, să asigure o incluziune adecvată a Transnistriei şi să-şi consolideze statalitatea. Iar pentru a obţine integritatea teritorială, statalitatea şi dezvoltare economică este nevoie de mai mult timp şi o politică internă şi externă corespunzătoare. În opinia mea, pentru soluţionarea acestor trei probleme, fundamentale pentru Moldova, apropierea cu partenerii noştri estici pare a fi mai avantajoasă.

De aceea, sfatul meu pentru Preşedintele Timofti ar fi următorul: mai puţină flexibilitate la presiunile din partea liderilor Alianţei de guvernămînt şi o iniţiere mai profundă în esenţa lucrurilor. Dumnealui este un fost judecător, un judecător experimentat, de aceea ar trebui să-i reuşească. În ziua alegerii sale în calitate de Preşedinte, am spus, de la tribuna Parlamentului, că dacă doreşte să rămînă în memoria poporului moldovenesc, ar trebuie să ţină cont de voinţa poporului, iar dacă va asculta doar de voinţa liderilor AIE, va rămînea doar în memoria scurtă a acestora.

 

3. Cum credeţi, de ce, pînă în prezent, nu s-au întreprins careva măsuri ample în viaţa internă a ţării?

Igor Dodon: Liderii Alianței, timp de trei ani, au tot trîmbiţat că toate nevoile din ţară sînt condiţionate de nealegerea Preşedintelui. Şi cum numai va fi ales Preşedintele, afirmau aceştia, lucrurile se vor aranja. Şi iată noi, socialiştii, am mers la un risc enorm pentru partidul nostru şi, pentru a asigura stabilitatea în ţară, am contribuit la alegerea Preşedintelui. Vă amintesc că noi am insistat asupra unui Preşedinte nepartinic, pentru a nu-i permite unionistului Mihai Ghimpu să devină preşedinte al Parlamentului, precum şi în scopul  prevenirii referendumului constituţional şi a alegerilor anticipate pentru a treia oară.

Acum, Alianţa nu mai are motive pentru a se face a nu observa problemele din ţară. Acum partidele din Alianţă sau vor dovedi că sînt capabile să-şi realizeze propriile programe social-economice preelectorale, sau vor da dovadă de o lipsă totală de competenţă şi iresponsabilitate. După cum vedem, avem de-a face cu o manifestare evidentă a celui de-al doilea caz. Astfel, în efect, chiar şi adepţii partidelor din Alianţă le vor întoarce spatele şi, sperăm, deja în preajma următoarelor alegeri parlamentare, în Moldova se va produce o modificare calitativă a guvernării şi a partidelor de guvernămînt.

 

4. Aţi menţionat deja că socialiştii vor purta dialog cu Preşedintele, apărînd interesele alegătorilor. Ce acţiuni au fost întreprinse în această direcţie?

Igor Dodon: Chiar din start, în timpul negocierilor cu Nicolae Timofti în calitate de candidat pe funcţia de Preşedinte, dînsul s-a obligat să respecte toate cele zece puncte ale Testului nostru privind statalitatea. Acest Test a fost publicat în mai multe surse mass-media şi este bazat pe principiile Constituţiei ţării noastre. Şi dacă Preşedintele Timofti se face a-şi uita atribuţiile directe şi obligaţiile asumate, în curînd îi vom ajuta să-şi aducă aminte de ele.

Astfel, îi vom aduce aminte de discuţiile şi de acordurile noastre privitor la asigurarea unui armistiţiu în societate, privitor la inadmisibilitatea declaraţiilor arbitrare privind identitatea noastră naţională, privind asigurarea unei politici externe echilibrate, păstrarea valorilor noastre creştine şi neadoptarea legii privind non-discriminarea minorităţilor sexuale.

Timofti şi-a permis deja cîteva declaraţii nereuşite pe marginea unor teme delicate, de aceea să nu se supere pe reacţia noastră. Noi, socialiştii, la fel, purtăm răspundere pentru acţiunile Preşedintelui. Conştientizăm acest fapt şi vom face totul ce ne este puteri pentru ca Preşedinţia să-şi dea seama de ceea ce spune şi ce face.

 

5. În opinia Dvs., Strategia de dezvoltare a Moldovei pînă în anul 2020, prezentată în Parlament, este capabilă să soluţioneze problemele acumulate în ţară?

Igor Dodon: În raportul meu, prezentat de la tribuna Parlamentului, i-am comparat pe autorii acestei „strategii” cu un arhitect-ghinionist, care, la început, a proiectat podul, după care s-a apucat să proiecteze rîul. Cam aşa se prezintă, după o analiză atentă, această „strategie” incompletă. Aceasta conţine, mai mult, o constatare a faptelor decît propuneri privind soluţionarea problemelor. Iar soluţiile pe care le găsim în aceasta, înseşi, provoacă alte probleme, mai complicate. Însuşi nivelul documentului nu depăşeşte nivelul unei teze de an a unui student. Mai pe scurt, este o «strategie de hîrtie», prin care s-a reuşit valorificarea grantului eliberat pentru elaborarea acesteia, fără un careva rost de perspectivă. Doar cuvinte, cuvinte, cuvinte…

 

6.  Care ar putea fi consecinţele recentelor declaraţii ale liberalilor privind declararea, în Moldova, a zilei de doliu şi, în general, care ar fi scopul unor astfel de paşi politici?

Igor Dodon: Unioniştii de pe ambele maluri ale Prutului au început să acţioneze cu mai mult curaj,  mai puţin disimulat şi din ce  în ce mai obraznic. Scopul lor final este anexarea Moldovei la România. Etapele lor intermediare, în calea spre acest scop, prevăd creare de obstacole în dezvoltarea economică, în restabilirea integrităţii teritoriale a Moldovei (nerecuperarea Transnistriei), împiedicarea dezvoltării identităţii şi naţiunii moldoveneşti, provocarea, în societate, de conflicte după principiul etnic, crearea unei imagini de inamic pentru Rusia, românizarea tinerilor încă de pe banca şcolară, remodelarea istoriei ţării şi reinterpretarea simbolurilor noastre istorice şi culturale fundamentale. Partidul liberal este un instrument brutal în mîinile statului major al unioniştilor. Ei şi-au găsit un grup de moldoveni rătăciţi, care s-au transformat în nişte fanaţi isterizaţi ai unei ideologii periculoase pentru ţara noastră – unionismul cu elemente de fascism. De datoria noastră este să împiedicăm proliferarea acestei ideologii maligne, să nu o lăsăm să metastazeze. Pentru aceasta vom avea nevoie de mobilizarea civilă a întregii noastre societăţi.

 

7. De ce aţi decis să votaţi împotriva legii privind egalitatea de şanse?

Igor Dodon: Chiar din start ne-am pronunţat împotriva adoptării unei astfel de legi şi nu contează cum se va numi aceasta – „privind nediscriminarea” sau „privind egalitatea de şanse”, căci denumirea nu-i schimbă esenţa. Este o lege cu un scop evident – liberalizarea practicilor homosexuale în Republica Moldova. Sîntem de părere că legalizarea unor modele de comportament şi de propagare a homosexualismului contravine moralei majorităţii populaţiei ţării noastre, fiind în contradicţie cu valorile morale şi prejudiciind instituția familiei.

Plus la aceasta, adoptarea acestei legi nu va finaliza cu rezultatele așteptate privind regimul de vize cu UE. Autorii politici ai acestui document doar vor înrădăcina în Moldova fenomenul de homosexualitate, străin pentru noi. În pofida acestui fapt, Moldova nu se va apropia cu mult de Uniunea Europeană. Adoptarea homosexualismului nu este o soluție pentru integrarea europeană, ba chiar mai mult: nu avem nevoie de integrare europeană datorită unor astfel de compromisuri rușinoase.

 

Interviu pentru KP.md

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.