Începînd cu ziua de astăzi, toate mărfurile moldovenești pot fi exportate pe piața Federației Ruse, tranzitînd teritoriul Ucrainei

Am convenit cu Vladimir Putin – la rugămintea Președintelui Moldovei, începînd cu ziua de astăzi, toate mărfurile moldovenești pot fi exportate pe piața Federației Ruse, tranzitînd teritoriul Ucrainei. Odată cu anularea de către Rusia a taxelor vamale pentru mărfurile moldovenești, aceste decizii vor permite majorarea, în termeni restrînși, a cifrei de afaceri dintre țările noastre.

În cadrul întrevederii de astăzi cu Președentele Federației Ruse, am făcut un schimb de opinii cu privire la cooperarea moldo-rusă în domeniile comercial, economic și umanitar. Făcînd un bilanț al celor doi ani de colaborare la nivel de șefi de state, am menționat că în prezent, sînt create toate premisele pentru ca în anul curent, relațiile de cooperare moldo-rusă să fie aduse la un nou nivel calitativ.

L-am informat pe Președintele Rusiei despre acțiunile întreprinse în vederea amnistiei cetățenilor Moldovei conform articolelor 26 și 27 ale legislației migraționale a Rusiei. Deja mii de cetățeni ai Moldovei – și numărul lor crește în fiecare zi – au beneficiat de această decizie a structurilor de resort ale Federației Ruse. În mod special, i-am adresat mulțumiri lui Vladimir Putin pentru asistența tehnică acordată sub formă de transport special marca „KAMAZ” care, în zilele apropiate, va ajunge în Moldova.

Am reiterat dorința de a depune eforturi comune pentru realizarea ambițiosului Program de dezvoltare comercială, economică și investițională, care a fost adoptat în cadrul forumului economic moldo-rus, din luna septembrie 2018.

Vorbind despre colaborarea umanitară, am discutat mai multe acțiuni care vor fi organizate pe teritoriul Moldovei și al Rusiei în anul 2019, declarat Anul Moldovei în Rusiei.

În mod detaliat, am discutat despre situația din Transnistria. Am reconfirmat poziția fermă că soluționarea definitivă a problemei transnistrene poate fi atinsă în condițiile păstrării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în hotarele ei recunoscute la nivel internațional.

În cursul discuției, am menționat că neparticiparea Președintelui în cursa electorală din Moldova este motivată prin dorința de a menține funcționalitatea instituțiilor statului din țară în timpul și după desfășurarea alegerilor, precum și de a-i sprijini pe concurenții electorali pentru ca alegerile parlamentare să fie organizate corect și democratic. În acest context, am specificat că m-am adresat celor mai importante organizații internaționale, inclusiv către OSCE, Consiliul Europei și CSI cu solicitarea de a spori numărul observatorilor lor, ceea ce va contribui la desfășurarea unor alegeri parlamentare libere și corecte în Moldova, în conformitate cu standardele internaționale. Mi-am exprimat încrederea că după alegeri, va fi format un Guvern care va avea printre sarcinile sale primordiale readucerea relațiilor cu Federația Rusă în albia unei colaborări reciproc avantajoase și a parteneriatului strategic.

Am făcut schimb de opinii cu privire la un spectru larg al relațiilor internaționale, inclusiv la situația din Europa de Sud-Est. În context, am menționat că cea mai bună perspectivă pentru Moldova este promovarea unei politici externe echilibrate. Am convenit să continuăm cooperarea în cadrul CSI și UEEA. În cadrul cooperării internaționale, am discutat mai multe acțiuni care ar contribui la realizarea ideii „Pachetului Mare” în raport cu Moldova.

În încheiere, i-am adresat mulțumiri Președintelui Rusiei și poporului rus pentru susținerea care au acordat-o Republicii Moldova și poporului moldovenesc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.