În perioada 14-16 septembrie 2018, la Chisinău se va desfășura Congresul Mondial al Familiilor

În premieră evenimentul va avea loc în capitala țării noastre, după numeroase orașe și capitale importante din Europa, America, Australia.

În total, la eveniment, vor participa peste 2000 de persoane, invitați din zeci de state, politicieni de rang înalt, reprezentanți ai confesiunilor religioase din toată lumea, experți, reprezentanți ai societații civile, mediului academic, grupurilor formale și non-formale etc.

Toți vor fi reuniți pentru un singur scop și cîteva obiective importante pentru regiune, dar și la nivel global – identificarea celor mai bune soluții pentru consolidarea instituției familiei, depășirea crizelor demografice în multe dintre statele lumii, promovarea în acest sens a celor mai bune practici în ce privește sistemul educațional, dar și a politicilor sociale și economice pentru fortificarea familiei ca nucleu de bază al societății.

Sînt absolut convins că vor fi identificate cele mai bune soluții și practici în această privință, inclusiv pentru Republica Moldova, pentru a depăși toate dificultățile pe care le avem la moment.

Sînt sigur că vom reuși!

——————————————————

From the 14th to the 16th of September 2018 the World Congress of Families will take place in Chisinau. For the first time the event will be held in the capital of our country after its success in many capitals and biggest cities of Europe, America, Australia.

More than 2000 people, invited from dozens of countries, will take part in the event, including the high-ranking statesmen, representatives of religious faiths from all over the world, experts, representatives of civil society, academia, formal and informal groups, etc.

They all will join their forces in order to reach one goal and a number of important tasks on the regional and global levels – the seach for best solutions for the strengthening of the family institute, overcoming the demographic crisis in many countries of the world, the promotion of the best methods in the education system, as well as in the social and economic sphere with the goal of strengthening the family as the basis of society.

I am absolutely convinced that the best ways of solving problems in this sphere will be found, including for the Republic of Moldova. We will overcome all the difficulties that we are facing at the moment. I’m sure we will succeed!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.