În legătură cu situația creată:

1. Am dispus mobilizarea totală a Armatei Naționale pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale;

2. Am solicitat Guvernului și instituțiilor de stat întreprinderea tuturor acțiunilor ce se impun pentru lichidarea consecințelor;

3. Am cerut autorităților competente evaluarea necesităților în ce privește ajutorul finaciar și umanitar care poate fi acordat în următoarele zile și în perspectivă, dar și riscurile unor eventuale inundații și alte consecințe negative care pot avea loc;

4. M-am adresat autorităților publice locale în vederea asigurării cu tot necesarul pentru buna funcționare a instituțiilor, în special cele cu caracter social, spitale, policlinici, inclusiv asigurarea cu agent termic a acestor instituții, dar și a fondului locativ după caz, sau solicitări din partea populației.

5. Examinăm posibilitatea împreună cu Guvernul de a ne adresa impreuna Parlamentului în vederea declarării stării de situație excepțională, aceasta fiind prerogativa exclusiva a Parlamentului Republicii Moldov (articolele 12-15 din Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război 212/24.06.2004).

6. Examinăm toate opțiunile de adresare către partenerii externi, instituții și organizații internaționale, state, pentru ajutor finaciar și umanitar în vederea lichidării consecințelor în urma situației create.

Mă adresez populației Republicii Moldova în vederea implicării cetățenilor țării, în această perioadă grea în procesul de înlăturare a consecințelor. Totodată, solicit tuturor să abordeze situația cu maximă precauție, să țină cont de normele de securitate și protecție, în special în ce privește copiii, vîrstnicii și persoanele aflate în dificulate de diferit tip.

Să acordăm ajutor în primul rînd celor care au nevoie cel mai mult. Sunați vecinii, rudele, prietenii, întrebați dacă au nevoie de susținere și în masura posibilităților să ne implicăm fiecare.

Sînt sigur că dacă vom fi uniți, vom fi cooperanți, vom fi mobilizați – vom depăși situația rapid și cu mai puține consecințe negative pentru fiecare localitate, pentru țară.

Împreună vom reuși!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.