În fiecare an producem cîteva tone de vin de casă, la părinți, la Sadova!

Le-am arătat feciorilor procesul de culegere a strugurilor și de fabricare a vinului de casă, așa cum m-au învățat și pe mine părinții pe timpuri.

E o frumoasă tradiție moldovenească, care se transmite din generație în generație, de veacuri.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.