În contextul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare astăzi am participat la ceremonia

În contextul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, care a fost marcată la data de 24 noiembrie, astăzi am participat la ceremonia consacrată acestei sărbători, care s-a desfășurat la Palatul Republicii.

La eveniment au participat sute de specialiști din aceste domenii și persoane care activează în sectorul agroindustrial. Am adresat respect și apreciere pentru activitatea zilnică pe care o desfășoară agricultorii indiferent de condiţiile meteo, asumându-și riscul pierderilor materiale. Datorită responsabilității, străduinţei și trudei necontenite, ei reuşesc să asigure, an de an, atît securitatea alimentară a ţării, cît și activitatea per ansamblu a sectorului agroindustrial național.

Am punctat patru obiective de bază care ar asigura o dezvoltare semnificativă a agriculturii din țara noastră.

1.Statul trebuie prin instrumentele de care dispune să contribuie la consolidarea terenurilor agricole, inclusiv prin oferirea unor subvenții și operarea modificărilor necesare în legislație. Există experiența pozitivă a altor state în domeniul dat care ar putea fi preluată și ar aduce beneficii. Și în niciun caz să nu permitem ca pămîntul nostru să devină proprietate a cetățenilor străini.

2. Implementarea tehnologiilor moderne care oferă obținerea acelorași volume de producție, dar pe suprafețe mai mici, eficientizează procesul de producție și îmbunătățește calitatea produselor.

3. Exportul produselor cu valoarea adăugată sporită. Să exportăm nu doar materie primă – struguri, semințe de floarea soarelui ș.a., dar și produse finite cu valoare adăugată sporită, cum ar fi sucuri, conserve etc. În acest sens statul trebuie să ofere soluții producătorilor agricoli.

4. Diversificarea piețelor de desfacere. Statul trebuie să asigure nu doar identificarea unor piețe de desfacere noi și păstrarea celor tradiționale, dar și să valorifice pe deplin piața autohtonă.

Dacă vom îndeplini aceste sarcini vom putea vorbi despre un alt nivel de dezvoltare a agriculturii.

Pămîntul Moldovei este cea mai mare bogăție de care dispunem și pe care suntem obligați să-l valorificăm la justa valoare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.