În cadrul vizitei în Republica Belarus, m-am întîlnit cu reprezentanţii cercurilor de afaceri din această țară

În cadrul vizitei în Republica Belarus, m-am întîlnit cu reprezentanţii cercurilor de afaceri din această țară, din diferite sectoare ale economiei.

Am atras atenţia asupra existenței unui potenţial semnificativ de cooperare dintre întreprinzătorii din Moldova şi Belarus, care, deocamdată, nu este valorificat pe deplin. Noi nu am folosit potenţialul pe care am reuşit să-l înregistrăm mai mulţi ani în urmă. Am menţionat că e de datoria noastră să rezolvăm în mod operativ problemele ce ţin de creşterea potenţialului colaborării economice pentru a atinge un nou nivel în acest sens. Posibilităţi există. Este vorba despre dezvoltarea cooperării industriale, fondarea de întreprinderi mixte, susţinerea eforturilor de promovare a produselor autohtone pe pieţele din Belarus şi Moldova. Ultima activitate ar putea fi foarte eficientă şi avantajoasă, deoarece mărfurile noastre, în majoritatea cazurilor, nu concurează între ele, deoarece nomenclatorul producţiei fabricate diferă. Economiile Belarusului şi Moldovei ar putea, mai curînd, să se completeze reciproc, deoarece nu se află în raporturi de concurență.
Ne-am propus drept scop să majorăm, în perioada de pînă în anul 2018/2019, schimbul comercial între Moldova şi Belarus pînă la 400 mln. dolari SUA. În anul 2016, schimbul comercial între ţările noastre a constituit doar 204,8 mln. dolari.
Am menţionat importanţa dezvoltării cooperării interregionale între Moldova şi Belarus, și în special între capitalele celor două state – Chişinău şi Minsk.

Am menţionat importanţa activităţii Comisiei Interguvernamentale pentru colaborare comercial-economică şi a grupurilor de lucru sectoriale.

Sînt profund convins că mediul de afaceri poate şi trebuie să contribuie substanţial la consolidarea cooperării economice dintre ţările noastre. Pentru aceasta este nevoie de stabilirea unor contacte de afaceri pe termen lung.

Parteneriatul strategic dintre Moldova şi Belarus va fi eficient doar atunci cînd cercurile de afaceri din cele două ţări vor edifica un parteneriat strategic. Sîntem dispuşi să susţinem cele mai variate modalităţi de stabilire a unui astfel de parteneriat – să contribuim la organizarea vizitelor de afaceri, la stabilirea de contacte mai strînse între comunitatea de afaceri din Republica Belarus şi Consiliul Economic de pe lîngă Preşedintele Moldovei, membrii căruia sînt businessmani din diferite sectoare ale economiei.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.