În cadrul Conferinței de Securitate de la München am avut o întrevedere cu Aleksandar Vucic, Președintele Republicii Serbia

În cursul dialogului am optat pentru valorificarea la justa valoare a potențialului de colaborare economică între statele noastre şi pentru creșterea volumului schimburilor comerciale, inclusiv prin încurajarea cooperării dintre Camerele de Comerţ şi Industrie din Moldova și Serbia. Totodată, am pledat pentru conjugarea eforturilor în vederea consolidării cooperării bilaterale în cadrul organismelor regionale și internaționale, fapt ce va conduce la consolidarea stabilități și securității atît în regiune, cît și în Europa în ansamblu.

Am fost unanimi în opinia privind necesitatea promovării unei politici de „compatibilitate” în raport cu Moldova și Serbia din partea partenerilor internaționali atît din Est, cît și din Vest. În acest context, i-am adus la cunoștință președintelui Serbiei prioritățile naționale pe care, în calitatea mea de Președinte al Moldovei, le promovez în cadrul politicii externe echilibrate, în baza principiului constituțional de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

La încheierea întrevederii, șefii statelor au făcut schimb de invitații pentru vizite reciproce.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.