În anul 1673, la data de 26 octombrie s-a născut Dimitrie Cantemir - marele domn al Moldovei

În anul 1673, la data de 26 octombrie s-a născut Dimitrie Cantemir – marele domn al Moldovei, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, om politic şi scriitor.

Dimitrie Cantemir este o figură istorică remarcabilă, autor al unei opere de amplă anvergură științifică și cu rezonanță nemaipomenită care, în acele timpuri, a reprezentat o punte de cunoaștere între Occident și Orient.

Pe parcursul a numai un an de domnie, Dimitrie Cantemir a reușit să susțină semnificativ categoriile sociale mijlocii acordîndu-le scutiri şi reduceri de impozite devenind astfel un domnitor al poporului.

Marele Domnitor a adus o contribuție enormă la dezvoltarea relațiilor moldo-ruse dedicîndu-și întreaga viaţă pentru ca popoarele noastre să-și consolideze raporturile spirituale, culturale, economice și de prietenie.

Îmi exprim încrederea că eforturile marelui domnitor nu au fost zadarnice, iar relaţiile moldo-ruse, care au fost clădite de-a lungul veacurilor, vor continua să se fortifice și se vor dezvolta spre binele ambelor popoare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.