În acest an, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport marchează 26 de ani de la fondare

În acest an, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport marchează 26 de ani de la fondare și este cea mai performantă universitatea din sud- estul Europei care pregătește specialiști de înaltă calificare și sportivi de performanță care duc faima Republicii Moldova în lume.

Este o instituție emblematică și are un management universitar performant, orientat spre realizarea unei reale calităţi a procesului de învăţămînt, ştiinţă, cultură, și care tinde în permanenţă să satisfacă necesităţile societăţii şi ale mediului sportiv.

Îi urez succese în formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, în promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.

Având în vedere cele expuse, am oferit Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinului Republicii”.

Luni, 1 mai, voi merge la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, împreună cu doi sportivi de renume internațional, Nikolai Valuev, multiplu campion la box, inclusiv campion mondial WBA și Valeri Gazzaev, renumit fotbalist, pentru a participa la un eveniment important.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.