În acest an, în premieră, în echipa Președintelui a fost numit un Consilier pentru Relațiile cu Diaspora

Astfel au fost lansate mai multe inițiative de susținere și implicare a diasporei în diverse domenii de dezvoltare națională.

Una din recentele acțiuni este informarea celor plecați despre noile oportunități de muncă în țară.

În acest sens, am solicitat de la întreprinderile cu capital străin informații privind disponibilitatea posturilor de muncă vacante, îndeosebi cele care necesită o calificare înaltă. Vom distribui datele respective în mod constant, sub formă de buletin bilunar, cetățenilor moldoveni aflați peste hotare, asigurând astfel, accesul fiecărui concetățean de-al nostru la oportunitățile de muncă din țară.

Țin să precizez că în Republica Moldova activează numeroase întreprinderi cu capital străin, dispuse să ofere locuri de muncă atractive și salarii mai mari comparativ cu companiile naționale. Angajarea în cadrul acestor unități economice reprezintă șansa de a aplica cunoștințele pe care le-au căpătat cetățenii noștri peste hotare.

Sper ca această inițiativă să contribuie la revenirea moldovenilor acasă, să conducă la echilibrarea pieței muncii prin creșterea nivelului ocupării și să contribuie la dezvoltarea sectoarelor economice, care să poată genera consolidarea ocupării forței de muncă.

Buletinul susmenționat îl puteți accesa la adresa:
https://en.calameo.com/read/005394990f96635c23645

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.