Îi felicit pe toţi creştinii Moldovei cu prilejul marii sărbători a Înălţării Domnului

În această zi, Domnul nostru Iisus Hristos a părăsit firea pămîntească și s-a ridicat la ceruri, lăsînd discipolilor săi ultima sa poruncă – să meargă şi să propovăduiască pentru toată lumea Sfînta Evanghelie.

Profit de ocazie și vreau să le doresc tuturor cetăţenilor ţării noastre fericire, prosperare şi putere duhovnicească. Astfel, îndeplinind porunca lui Iisus Hristos, să mărturisim despre credinţa noastră nu doar prin cuvinte, ci şi prin faptele noastre. Fiecare zi din viaţa noastră să fie corelată cu poruncile lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos ni le-a lăsat pentru a le duce unei lumi întregi.

Sărbătoare binecuvîntată, dragi creștini!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.