Îi felicit pe toți credincioșii cu prilejul sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci Dătătoare de Viaţă

Această sărbătoare vine să ne amintească de descoperirea miraculoasă, în sec. IV, la Ierusalim, a Crucii pe care a fost răstignit Domnul nostru, Iisus Hristos, şi revenirea Crucii din captivitatea persană. În această zi, în toate bisericile, Sfînta Cruce este scoasă din altar pentru ca credincioșii să i se închine.

Poporul nostru cinstește în mod deosebit Crucea Domnului. Din timpuri străvechi, în ţara noastră există tradiţia de a monta cruci pentru închinăciune la încrucișările de drumuri, la intrările în localități, la fîntîni,etc. Marele nostru Domnitor, Ştefan cel Mare, în întruchiparea sa sculpturală, ţine în mînă crucea, blagoslovind cu ea pămîntul şi poporul moldovenesc.

Dumnezeu prin Crucea Sa Dătătoare de Viaţă să ne ocrotească Moldova!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.