Întreprind o vizită de lucru în raionul Dubăsari.

Agenda de astăzi include întrevederi cu conducerea raionului, cu primarii localităților din regiune, cu reprezentanții asociațiilor de veterani, precum și mă voi familiariza cu activitatea mai multor agenți economici, a instituțiilor medicale și educaționale etc.

2-300x204 Întreprind o vizită de lucru în raionul Dubăsari.

Inițial am vizitat compania agricolă „Monsterax” SRL din satul Coșnița. Fondată în anul 2012, întreprinderea cultivă porumb, floarea-soarelui, grîu, pe o suprafață de circa 330 ha. Pe mai mult de 200 ha cresc livezi intensive de meri și vișini. Compania dispune de o stație de pompare, tractoare, stropitori și altă tehnică agricolă modernă, necesară pentru dezvoltarea afacerii.

Am apreciat activitatea întreprinderii, menționând că dezvoltarea și susținerea sectorului agricol este o prioritate pentru actuala guvernare.

Am informat că în cel mai scurt timp Guvernul va veni cu un set de măsuri menite să sprijine agricultorii, inclusiv în realizarea proiectelor bazate pe tehnologii moderne. Totodată, am reiterat că a fost elaborat un mecanism de subvenționare a dobânzilor și recuperare a TVA-ului pentru agenții economici, inclusiv pentru companiile agricole.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.