I-am adresat cele mai sincere şi calde felicitări Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu ocazia zilei de naștere

Mi-am exprimat satisfacţia vizavi de caracterul ascendent al relaţiilor tradiţionale de prietenie existente între Republica Moldova şi Republica Franceză, care sînt bazate pe valori şi idealuri comune.

Am reconfirmat importanţa pe care o acordă Moldova aprofundării parteneriatului moldo-francez, inclusiv consolidării păcii şi securităţii regionale în Europa de Est.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.