Guvernul-lăcustă şi agricultura ţării

Suntem în a doua jumătate a verii – perioadă în care ţăranii încep să culeagă din roadele muncii lor. În acest an, recolta va fi mai modestă, dar, atât cât este, ea este indispensabilă pentru asigurarea securităţii alimentare a statului. Cât de bine stau lucrurile la acest capitol? În ce măsură vom fi asiguraţi cu produsele necesare? Ce sprijin au agricultorii? Anume acest subiect îmi propun să-l analizez în cele ce urmează.

Suntem în a doua jumătate a verii – perioadă în care ţăranii încep să culeagă din roadele muncii lor. În acest an, recolta va fi mai modestă, dar, atât cât este, ea este indispensabilă pentru asigurarea securităţii alimentare a statului. Cât de bine stau lucrurile la acest capitol? În ce măsură vom fi asiguraţi cu produsele necesare? Ce sprijin au agricultorii? Anume acest subiect îmi propun să-l analizez în cele ce urmează.

 Conform sursei de informare INFOTAG, la 12 iulie, în cadrul unei şedinţe de Guvern, privind problema recoltării cerealelor şi depozitării acestora, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valeriu Cosarciuc, a comunicat următoarele:

“Din cauza ploilor, grindinei şi inundaţiilor din acest an, circa 30% din producţia agricolă precum orz, grâu şi mazăre, au fost compromise. Din cele peste 40 mii ha de rapiţă, jumătate au fost compromise. Din cauza timpului nefavorabil ministerul nu reuşeşte colectarea cerealelor la timp, iar acest lucru va influenţa preţul de vânzare a producţiei”, a menţionat Cosarciuc. Potrivit lui, dacă anterior ministerul preconiza să recolteze peste 3 tone de orz la hectar, din cauza ploilor recoltarea a scăzut cu o treime.

La începutul lunii iulie a demarat campania de recoltare a grâului de toamnă, „şi dacă anterior preconizam să recoltăm în medie 3,2 tone la hectar, acum din cauza polilor abia de se recoltează 2,6 tone la hectar”, a precizat ministrul. Cosarciuc a specificat că şi mazărea boabe a avut de suferit în urma ploilor şi a grindinei. La moment sunt recoltate 1,4 tone la hectar faţă de 2,5 tone preconizate. Chiar dacă o bună parte din produsele agricole au avut de suferit în urma inundaţiilor, ministerul va face tot posibilul să asigure securitatea alimentară a ţării”, a spus Cosarciuc.

Sursa: http://www.azi.md/ro/story/12606 

 În data de 22 iulie însă, ministrul Cosarciuc vine cu o altă informaţie, oferită in cadrul unui interviu pentru săptămânalul „Economist”, unde menţionează:

„Pe piaţa locală în prezent preţul la un kilogram de grâu alimentar este de circa 1,7- 1,75 lei. Vreau să atenţionez producătorii agricoli că în anul curent Combinatul de produse cerealiere din Chişinău împreună cu SA Franzeluţa vor procura circa 35-40 mii tone de grâu alimentar pentru asigurarea necesităţilor de producere şi livrare pe piaţă a pâinii şi produselor de panificaţie, absorbind astfel din surplusul de cereale pe piaţa internă. Rezervele de stat, din câte se ştie, au fost reînnoite recent, de aceea în anul curent nu vom face achiziţii de grâu alimentar pentru rezerva de stat.”

Sursa: http://maia.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=14057 

 Nu ştim ce să credem ca urmare a declaraţiilor făcute de Cosarciuc, care e responsabil direct de gestionarea sectorului agricol şi asigurarea securităţii alimentare a ţării: sau dânsul a încurcat cifrele din file, sau încearcă prin jonglări cu frazele să-şi ascundă incapacitatea de administrare a proceselor agricole în umbra calamităţilor naturale? Or, se ştie că aşa gen de calamităţi au avut loc şi în alţi ani, dar s-a reuşit gestionarea cu succes a situaţiei. Ce se întâmplă dar cu agricultura în 2010? La ce noi „surprize” să ne aşteptăm de la guvernarea liberal-democrată?

Analizând personal datele statistice, am constatat că situaţia în acest domeniu nu este doar dificilă, ci chiar critică şi sunt necesare masuri urgente pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării.

 Conform datelor statistice aşadar, în primul trimestru al anului curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009, numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu circa 26 mii, sau cu 10,4%, ceea ce înseamnă că o persoană din zece a abandonat această activitate. Ar fi fost un indicator pozitiv dacă terenurile pe care aceste persoane le prelucrau ar fi fost transmise altor antreprenori agricoli, însă după datele ce parvin din teritoriu, suprafeţele în pârloagă au crescut în acest an mai bine de trei ori, fiind sub 200 mii ha – o irosire de pământ de neacceptat pentru un stat agrar ca Republica Moldova. Această irosire a dus şi la diminuarea suprafeţelor însămânţate pentru roada anului curent.

Puteţi vedea în tabelul de mai jos datele comparative, pentru a vă convinge de modul precar în care sunt gestionate pământurile în acest an.

  Unitatea de măsură 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009, media anuală 2010 estimări  
 
grîu de toamnă (după finisare)                  
Suprafaţa mii ha 406,6 290,2 307,1 408,6 348,1 352,1 290,1  
Recolta globală mii tone 1047,1 677,9 402,1 1277,4 729,0 826,7 667,2  
Producţia medie la hectar chintale 26,1 23,4 13,1 31,3 21,0 23,0 23,0  
porumb pentru boabe                  
Suprafaţa mii ha 455,9 459,3 466,2 428,0 401,8 442,2 435,0  
Recolta globală mii tone 1492,0 1322,2 362,7 1478,6 1141,1 1159,3 1157,1  
Producţia medie la hectar chintale 32,7 28,8 7,8 34,9 28,9 26,6 26,6  
Sfeclă de zahăr (după finisare)                  
Suprafaţa mii ha 34,2 42,4 34,3 24,7 23,4 31,8 26,0  
Recolta globală mii tone 991,2 1177,3 612,3 960,7 337,4 815,8 680,4  
Producţia medie la hectar chintale 290,1 277,8 178,6 390,9 170,9 261,7 261,7  
Floarea-soarelui (după finisare)                  
Suprafaţa mii ha 275,7 287,4 233,6 228,0 226,6 250,3 196,6  
Recolta globală mii tone 331,1 379,9 156,0 371,9 284,3 304,6 237,9  
Producţia medie la hectar chintale 12,0 13,2 6,7 16,5 12,7 12,2 12,2  
Cartofi                  
Suprafaţa mii ha 35,9 34,4 35,4 31,2 28,2 33,0 42,0  
Recolta globală mii tone 378,2 376,9 199,4 271,0 260,9 297,3 378,4  
Producţia medie la hectar chintale 105,4 109,5 56,3 86,9 92,7 90,2 90,2  

 

Analizând datele reflectate în tabel, putem menţiona că pe parcursul anilor 2005-2009 media suprafeţelor cultivate cu grâu de toamnă au fost menţinute la 352,1 ha, asigurându-se astfel o producţie globală medie de 826,7 mii tone. Luând în considerare faptul că proporţia grâului alimentar produs în Moldova, conform cerinţelor de calitate, practic nu a depăşit cota de 40-45 la sută (în funcţie de factorii climaterici calitatea acestuia poate fi şi mai joasă), cantitatea necesară de grâu alimentar a fost asigurată în medie cu 372 mii t.– cantitatea necesară pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării fiind de 350 mii t., inclusiv 75 mii tone destinate rezervei strategice de stat pentru reînnoirea căreia sunt necesare aproximativ 30-35 mii tone anual.

Examinând datele preliminare pentru anul curent (menţionăm că productivitatea la hectar a fost stabilită ca medie pentru ultimii 5 ani), observăm că situaţia nu este prea îmbucurătoare, iar la poziţia grâu alimentar chiar îngrijorătoare. Astfel, în anul curent suprafeţele cultivate cu acest produs s-au diminuat cu 17,6 la sută faţă de anul precedent, atingând suprafaţa de doar 290,1 ha şi conform calculelor preliminare producţia globală a grâului va fi puţin peste 667 mii t. Grâul alimentar, în anul curent, conform declaraţiilor MAIA, nu va depăşi 30% şi astfel, cantitatea acestuia nu va depăşi 200 mii t. Deficitul constituind, în acest caz, aproximativ 130-150 mii t. grâu alimentar. Trebuie să menţionăm că anual gospodăriile agricole mai stabilesc ca rezervă aproximativ 80 mii tone grâu semincer şi în acest caz, pentru alimentaţia populaţiei va rămâne nu mai mult de 120 mii t. grâu alimentar.

Situaţia nu este mai bună şi în cazul producerii seminţelor de floarea soarelui. Moldova produce în medie 305 mii tone de seminţe de floarea–soarelui, dintre care 180-200 mii tone se utilizează pentru piaţa internă şi industria de prelucrare a uleiului şi, astfel, pentru export rămâneau 100-110 mii tone de seminţe de floarea soarelui, plus 40-50 mii tone de ulei.

Pentru anul curent suprafeţele cultivate cu floarea soarelui s-au redus cu 13,2% şi în acest caz ne aşteptăm la o reducere a roadei globale cu peste 14 la sută.

 Cine poartă vina pentru faptul că securitatea alimentară a ţării este în pericol evident? Oare doar calamităţile naturale. Să ne amintim că au fost situaţii şi mai dificile – ploile năprasnice din 2003, seceta din 2007, inundaţiile record din 2008, însă Guvernarea din acei ani a ţinut situaţia sub control, în special prin politicile financiar-fiscale şi achiziţii pentru rezerva de stat.

 Mai mult decât atât, situaţia este proastă şi la capitolul subvenţionare a agricultorilor.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică faptul că în întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu grâu (68% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), orz (69%), sfeclă de zahăr (87%), floarea soarelui (65%), tutun (82%), soia (78%), rapiţă de toamnă (91%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt concentrate 72% din semănăturile cu culturi bostănoase, 57% – cu culturi pentru nutreţ.

Am oferit aceste date pentru a demonstra că securitatea alimentară a ţării este asigurată în cea mai mare parte de către gospodăriile agricole mari, care de fapt asigură şi cea mai mare parte de exporturi agricole şi ca rezultat sunt şi cei mai mari contribuabili. Însă anume faţă de aceste întreprinderi, Guvernarea de astăzi utilizează o politică discriminatorie.

Politica de subvenţionare a producătorilor agricoli, promovată de către guvernul actual, este una extrem de birocratizată şi netransparentă, care conţine un şir întreg de condiţii neargumentate (studii în domeniu, plan de afaceri, calitatea de membru în asociaţiile de profil), condiţii care sunt dificil de îndeplinit chiar şi de către producătorii mari, nemaivorbind de cei mici şi mijlocii. Ne punem întrebarea, câţi din cei 380 mii de fermieri dispun de studii în domeniu şi câţi pot elabora un plan de afaceri conform cerinţelor impuse de MAIA? Aici iese în vileag atitudinea populistă a guvernului, care face promisiuni cu condiţii practic irealizabile.

Acestea nu sunt simple acuzaţii, ci reflectă reacţia societăţii civile, lansată nu o singură dată în cadrul dezbaterilor economice organizate, de exemplu, de IDIS „Viitorul”, cu participarea reprezentanţilor producătorilor agricoli: Asociaţia Producătorilor Agricoli UAP, Federaţia Naţională a Fermierilor, Agroinform. E adevărat, anumite discuţii, populiste în esenţa lor, pe marginea regulamentului de subvenţionare, au avut loc şi la nivel de Guvern, însă fără rezultat – ministrul Cosarciuc invocă argumentul repartizării funcţiilor conform algoritmului politic şi face ce-i convine lui, nu ce le convine agricultorilor şi statului.

Menţionăm ca Regulamentul privind subvenţionarea producătorilor agricoli, aprobat abia la 9 martie curent, a prevăzut un fond total de 300 mil lei. Practic, direcţiile de subvenţionare nu au avut modificări esenţiale, cu excepţia eliminării restituirii TVA la procurarea de produse fitosanitare (fertilizanţi şi îngrăşăminte) şi restituirea TVA la realizarea producţiei pe teritoriul ţării.

Eliminarea, din fondul de subvenţionare, a restituirii TVA la produsele fitosanitare a influenţat negativ nu doar situaţia financiară a producătorilor agricoli, dar şi recolta produselor agricole. Dacă în anii precedenţă sectorul agricol utiliza în medie 50-55 mii tone anual de produse fitosanitare şi îngrăşăminte, apoi în anul curent cantitatea acestora s-a redus cu peste 25 mii t., sau aproape 50%, ca rezultat al eliminării subvenţiilor şi creşterii preţurilor cu 25-30 la sută.

Situaţia nu este mai bună nici cu celelalte direcţii de subvenţionare. Spre regret, anume producătorii mici şi mijlocii (gospodăriile ţărăneşti de fermieri), care după spusele domnului Cosarciuc nu au beneficiat de subvenţii în anii de guvernare comunistă, au suferit cel mai mult. În anii 2008-2009 aceştia au beneficiat de aproximativ 50% din subvenţiile oferite pentru această direcţie.

Din motivul incapacităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură de a gestiona fondul de subvenţionare, Ministrul agriculturii a emis două ordine ilegale ca fond – unul prin care a indicat Direcţiilor Raionale Agricole de a crea comisii pentru recepţionarea dosarelor pentru subvenţionare, iar prin al doilea – a creat comisii în cadrul MAIA pentru fiecare direcţie de subvenţionare în parte, responsabile de examinarea şi acceptarea dosarelor. Conform informaţiei MAIA, la sfârşitul lunii iunie curent fuseseră acceptate doar 65 dosare pentru subvenţionare. În această situaţie, probabil jenantă pentru Cosarciuc, acesta a indicat Preşedintelui Federaţiei Naţionale a Fermierilor ca toţi producătorii agricoli să fie acceptaţi ca membri, doar ca aceştia să se conformeze condiţiilor ilogice din regulament.

Menţionăm însă că, pentru a deveni membru al asociaţiilor de profil şi pentru elaborarea planului de afaceri, producătorii agricoli trebuie să scoată din buzunare minimum 2-3 mii de lei, fără a avea siguranţa că vor beneficia de subvenţii, deoarece ministrul a mai emis un ordin, prin care a instituit o comisie de concurs. Ne dăm bine seama cine vor fi cei care vor trece acest concurs netransparent şi cât de „mulţi” vor fi aceştia.

Din cele 300 mil lei prevăzute pentru anul curent, 213 mil reprezintă restanţele necesare de achitat pentru anul 2009. De fapt e o practică bine cunoscută, când în buget iniţial se stabileşte fondul minim de subvenţionare, iar in procesul de rectificare a acestuia, fondul se suplineşte în funcţie de solicitările producătorilor agricoli. Regulamentul mai stabileşte că sumele restante pe anul precedent se achită din fondul stabilit pentru anul curent.

La prima vedere totul este conform regulamentului, cu o mică, dar semnificativă nuanţă – la rectificarea bugetului, fondul de subvenţionare nu a fost suplinit cu cel puţin suma restantă pentru anul 2009 şi ca rezultat pentru anul curent sunt disponibile doar 87 mil lei. Spre regret, nu există nici o informaţie cum sunt utilizate rămăşiţele fondului de subvenţionare şi cine sunt beneficiarii.

Mai are acum cineva dintre cititori iluzia că stăm în 2010 bine la capitolul securitate alimentară? Şi mai consideră cineva că agricultorii în particular, şi agricultura la general, au progresat în ultimul an? Sau poate e un regres vădit?

Pentru informare, în plan de impresie comparativă, oferim unele rezultate obţinute la subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anii 2008-2009

 În anul 2008, fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a fost adoptat în sumă de 270 mil. lei, fiind ulterior modificat până la 658,0 mil. lei.

Aceste surse au fost direcţionate spre:

–                plantarea a 6100 ha plantaţii pomicole, inclusiv 1210 ha plantaţii nucifere;

–                extinderea suprafeţelor de sere şi tunele pentru producerea legumelor pe teren protejat, cu cca 18 mii ha;

–                procurarea a cca 800 capete animale de prăsilă;

–                darea în exploatare, a: 32 unităţi de păstrare şi procesare a producţiei de origine vegetală (inclusiv: 25 frigidere, 4 întreprinderi de procesare a fructelor şi legumelor, 3 uscătorii) şi 32 unităţi de păstrare şi procesare a producţiei de origine animală (inclusiv: 10 exploataţii zootehnice, 6 exploataţii avicole şi unităţi de infrastructură, 16 întreprinderi de procesare a materiei prime (din care 12 structuri de prelucrare a cărnii şi 4 unităţi integrate de procesare a laptelui);

–                extinderea suprafeţelor încadrate în conversiune ecologică – cu 6200 ha, atingînd o suprafaţă totală de peste 22 mii ha.

–                subvenţionarea procurării a peste 250 tractoare, 120 combine şi 160 unităţi de altă tehnică agricolă;

–                extinderea suprafeţelor protejate de grindină cu 499 mii ha.

 

În anul 2009 fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a însumat 313,5 mil. lei, fiind ulterior modificat până la 560,0 mil. lei. Suportul financiar din partea statului a fost direcţionat spre:

–            plantarea a 5157 ha livadă, inclusiv: sămînţoase – 2026 ha (inclusiv – 1632 ha livadă de tip intensiv, iar 394 ha – superintensiv), sîmburoase – 1806 ha şi nucifere – 1325 ha.

–            procurarea animalelor de prăsilă: 762 capete porcine; 167 capete bovine, 161 capete ovine şi 73 mătci de albine; 

–            renovarea a 3 abatoare şi 6 ferme de bovine, precum şi crearea a 7 ferme de bovine noi;

–            crearea a 2 frigidere noi şi reutilarea altor 25 astfel de unităţi, 3 uscătorii şi o întreprindere de procesare a fructelor şi legumelor;

–            extinderea la peste 32 mii ha a suprafeţelor încadrate în conversiune ecologică, fiind înregistraţi 161 de producători agricoli (incl. 40 subvenţionaţi în anul 2009).

 La începutul anului curent Guvernul a declarat că va oferi producătorilor agricoli 30 mil. lei, însă până în prezent aceştia nu au obţinut nici un leu din partea statului, nici pentru lucrările de primăvară, nici pentru perioada de recoltare, probabil că li se va promite deja pentru lucrările de toamnă. Reamintim că pe parcursul ultimilor ani, 2005- 2008, producătorii agricoli au fost susţinuţi permanent în perioadele sezoniere, fie cu mijloace financiare fie cu motorină.  

Luând în calcul cele menţionate, sunt necesare un şir de măsuri de intervenţie din partea statului pentru redresarea situaţiei din sector şi asigurarea securităţii alimentare a ţării şi anume:

–         Instituirea unui fond de risc pentru agricultură în condiţii de risc şi susţinerea producătorilor în efectuarea lucrărilor agricole, precum şi suplimentarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli;

–         Stabilirea unui program de achiziţii a grâului alimentar pentru rezerva strategică de stat şi determinarea preliminară a preţului de achiziţie. Reamintim ca, în anul 2008, în condiţii de supraproducere, statul a achiziţionat pentru rezerva de stat grâul alimentar la un preţ net superior (3-3,5 lei/kg.) preţului pe piaţa mondială. În condiţiile de azi, preţul de cost al grâului alimentar este de 2,2-2,4 lei/kg la roada de 2,3 t/ha. Astfel, preţul de achiziţie nu poate fi mai jos de 2,8-3,2 lei/kg, în funcţie de calitate.

–         Examinarea posibilităţilor de import al grâului alimentar sau făinii, în cazul insuficienţei majore.

Sperăm că guvernul va ţine cont de recomandările noastre. Înţelegem că întreaga guvernare e preocupată acum de organizarea referendumului şi de alte experimente politice, dar vine toamna domnilor, vine iarna, când nu e de jucat de-a politica, când oamenii vor ca hambarele, sacii şi pungile să le fie pline. Oamenii au nevoie de un guvern-furnică, care ştie să muncească şi să agonisească, nu de un guvern-greier, mai exact – guvern-lăcustă, verde şi hrăpăreţ, care ştie să cânte propagndistic şi să facă jocuri electorale.    

 

 

traducerea in rusa

Правительство-саранча и сельское хозяйство страны

 

Вторая половина лета – период, когда крестьяне начинают пожинать плоды своего труда. В этом году урожай в Молдове будет более скромным, тем не менее он должен будет обеспечить продовольственную безопасность государства. Как обстоят дела в этом области? В какой степени мы будем обеспечены необходимыми продуктами? Какую поддержку получают фермеры? Именно эту тему предлагаю проанализировать.

Согласно данным агентства INFOTAG, 12 июля, в рамках заседания правительства по вопросам сбора и хранения урожая зерновых, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Валерий Косарчук сообщил следующее: «Из-за дождей, града и наводнений в нынешнем году около 30% продукции сельского хозяйства, такой, как: ячмень, пшеница, горох – было повреждено. Более половины из 40 тыс. га рапса также повреждено. Из-за неблагоприятной погоды министерство не успевает своевременно собирать зерновые, и это впоследствии повлияет на стоимость реализации продукции», – отметил Косарчук. По его словам, если ранее министерство предполагало собирать около 3 тонн ячменя с одного га, то сейчас в связи с дождями урожайность сократилась втрое.

В начале июля началась кампания по сбору урожая озимой пшеницы, «и если мы планировали собирать в среднем 3,2 тонны с га, то сейчас из-за дождей собираем только 2,6 тонны с га», – отметил министр. Косарчук уточнил, что от дождя и града также пострадали горох и фасоль. В настоящее время урожайность составляет 1,4 тонны с га вместо запланированных 2,5 тонн с га. Несмотря на то, что значительная часть сельхозпродукции пострадала вследствие наводнений, министерство делает все возможное, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны», – сказал Косарчук.

Источник: http://www.azi.md/ro/story/12606 

Однако 22 июля министр Косарчук выступает с другой информацией, предоставленной в рамках интервью еженедельнику «Economist», в котором говорит: «Стоимость одного килограмма продовольственной пшеницы на внутреннем рынке в настоящее время составляет 1,7-1,75 леев. Хочу обратить внимание сельхозпроизводителей, что в нынешнем году Кишиневский комбинат зерновых продуктов совместно с АО  «Franzeluţa» получат около 35-40 тыс. тонн продовольственной пшеницы для обеспечения потребности в производстве и поставки на рынок хлеба и хлебобулочных изделий, поглощая, таким образом, излишки зерна на отечественном рынке. Насколько известно, государственные резервы были недавно обновлены, поэтому в нынешнем году мы не будем закупать продовольственную пшеницу для госрезерва».

Источник: http://maia.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=14057 

Мы не знаем, что думать после заявлений, сделанных Косарчуком, который ответственен за управление аграрным сектором и обеспечением продовольственной безопасности страны: или министр совсем перепутал цифры, или путем жонглирования фразами пытается увести в тень стихийных бедствий свою неспособность администрирования сельскохозяйственными процессами. Ведь известно, что подобные стихийные бедствия происходили и в предыдущие годы, но тогда удавалось успешно управлять ситуацией. А что же в реальности происходит с сельским хозяйством в 2010 году? Какие новые «сюрпризы» нам ожидать от либерально-демократического правления?

Анализируя статистические данные, я обнаружил, что ситуация в этой области не только сложная, но даже критическая, и необходимы срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Согласно статистическим данным, в I квартале нынешнего года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., численность населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась примерно на 26 тыс. или на 10,4%, другими словами, один человек из десяти отказался от этого вида деятельности. И если бы обрабатываемые земельные участки были переданы другим аграрным предпринимателям, то такие показатели можно было бы считать позитивными. Но согласно данным, пустующие площади, заросшие сорняками, увеличились в нынешнем году более чем в три раза, составив 200 тыс. га – а ведь это расточительство, не приемлемое для такого аграрного государства как Молдова. Это также привело и к сокращению посевных площадей для урожая текущего года.    

Рассмотрев представленные в таблице данные, вы можете убедиться в ненадежном управлении землями в нынешнем году.

  Единица измерения 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009, в среднем в году 2010  прогноз  
 
Озимая пшеница                  
Площадь Тыс. га 406,6 290,2 307,1 408,6 348,1 352,1 290,1  
Общий урожай Тыс. тонн 1047,1 677,9 402,1 1277,4 729,0 826,7 667,2  
Урожайность с 1 га центнеров 26,1 23,4 13,1 31,3 21,0 23,0 23,0  
Кукуруза на зерно                  
Площадь Тыс. га 455,9 459,3 466,2 428,0 401,8 442,2 435,0  
Общий урожай Тыс. тонн 1492,0 1322,2 362,7 1478,6 1141,1 1159,3 1157,1  
Урожайность с 1 га центнеров 32,7 28,8 7,8 34,9 28,9 26,6 26,6  
Сахарная свекла                  
Площадь Тыс. га 34,2 42,4 34,3 24,7 23,4 31,8 26,0  
Общий урожай Тыс. тонн 991,2 1177,3 612,3 960,7 337,4 815,8 680,4  
Урожайность с 1 га центнеров 290,1 277,8 178,6 390,9 170,9 261,7 261,7  
Подсолнечник                  
Площадь Тыс. га 275,7 287,4 233,6 228,0 226,6 250,3 196,6  
Общий урожай Тыс. тонн 331,1 379,9 156,0 371,9 284,3 304,6 237,9  
Урожайность с 1 га центнеров 12,0 13,2 6,7 16,5 12,7 12,2 12,2  
Картофель                  
Площадь Тыс. га 35,9 34,4 35,4 31,2 28,2 33,0 42,0  
Общий урожай Тыс. тонн 378,2 376,9 199,4 271,0 260,9 297,3 378,4  
Урожайность с 1 га центнеров 105,4 109,5 56,3 86,9 92,7 90,2 90,2  

 

Анализируя данные, отраженные в таблице, мы можем отметить, что в течение 2005-2009 гг. площадь, выделяемая под выращивание озимой пшеницы, составляла в среднем 352,1 тыс. га, обеспечивая общий объем производства в среднем 826,7 тыс. тонн. Учитывая, что доля продовольственной пшеницы, произведенной в Молдове, согласно требованиям качества, не превышает 40-45% (в зависимости от климатических факторов этот показатель может быть ниже), объем продовольственной пшеницы составлял  в среднем 372 тыс. тонн – это объем, необходимый для обеспечения продовольственной безопасности страны, который составлял 350 тыс. тонн, включая 75 тыс. тонн, которые направлялись для пополнения стратегического госрезерва (при том, что для восстановления госрезерва, ежегодно требуется только около 30-35 тыс. тонн).

Изучая предварительные данные за текущий год (отметим, что урожайность с гектара устанавливается, исходя из среднего показателя урожайности за последние 5 лет), мы видим, что ситуация не очень приятная, а по продовольственной пшенице – даже вызывает озабоченность. В нынешнем году посевные площади под этоу культуру сократились на 17,6% по сравнению с предыдущим годом, составив только 290,1 тыс. га, и, согласно предварительным данным, общий урожай пшеницы составит чуть более 667 тыс. тонн.  На долю продовольственой пшеницы, по данным МСХПП, придется не более 30% урожая, соответственно, ее объем не превысит 200 тыс. тонн. Дефицит продовольственной пшеницы в этом случае составит примерно 130-150 тыс. тонн. Следует отметить, что ежегодно аграрные хозяйства устанавливают резерв для семенного материала на будущий год – около 80 тыс., следовательно, для обеспечения населения останется не более 120 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

Не лучше ситуация и в производстве семян подсолнечника. Молдова в среднем производит 305 тыс. тонн семян подсолнечника, из которых 180-200 тыс. тонн используется на внутреннем рынке и в маслоэкстракционной промышленности, следовательно, для экспорта обычно остаются 100-110 тыс. тонн семян подсолнечника, и 40-50 тыс. тонн подсолнечного масла. В нынешнем году посевные площади подсолнечника сократились на 13,2%, – и здесь мы ожидаем снижения урожая более, чем на 14%.

Кто виноват в том, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой? Или это всего лишь следствие природных катаклизмов? Помните, что были и более сложные ситуации – сильнейшие дожди в 2003 г., засуха 2007 года, рекордные наводнения 2008 года, но правительство тех лет держало ситуацию под контролем, в частности, посредством финансово-налоговой политики и закупок для пополнения госрезерва.

Кроме этого, плохая ситуация сложилась и в вопросах субсидирования аграриев.  Данные о профиле деятельности аграрных хозяйств указывает на то, что в сельскохозяйственных предприятиях по-прежнему сосредоточена большая часть площадей, засеянных пшеницей (68% от общего числа посевов пшеницы в стране), ячменя (69%), сахарной свеклы (87%), подсолнечника (65%), табака (82%), сои (78%), озимого рапса (91%). В крестьянских хозяйствах (фермах) сосредоточено 72% бахчевых культур, 57% – фуражных культур.

Я представил эти данные, чтобы продемонстрировать, что продовольственная безопасность страны по большей части обеспечивается за счет крупных аграрных хозяйств, которые осуществляют и большую часть сельскохозяйственного экспорта, поэтому именно они являются самыми крупными участниками этого рынка. И именно в отношении этих предприятий действующее правительство использует дискриминационную политику.

 

Политика субсидирования фермеров, реализуемая действующим правительством, является крайне бюрократической и нетранспарентной, содержит целый ряд неаргументированных условий (аграрное образование, бизнес-план, членство в профильных ассоциацях), – условий, которые трудно выполнять даже крупным производителям, не говоря уже о малых и средних предприятиях. Мы даже не спрашиваем, сколько из 380 тыс. фермеров, располагают образованием в этой области и сколько из них в состоянии разработать бизнес-план в соответствии с требованиями МСХПП? Здесь разоблачается популистское отношение правительства, которое дает обещания в практически невозможных условиях.

Эти утверждения не голословны, – они отражают реакцию гражданского общества, выраженную не единожды в рамках экономических дебатов, организованных, например, IDIS «Viitorul», с участием представителей сельхозпроизводителей: Ассоциации сельскохозяйственных производителей UAP, Национальной федерации фермеров, Agroinform. Правда, определенные дискуссии, по природе своей популистские, согласно регламенту о субсидировании, проходили и на уровне правительства, но безрезультатно – министр Косарчук, прикрываясь аргументом распределения функций согласно политическому алгоритму, делает то, что выгодно ему, а не аграриям и государству.

Отметим, что Регламент о субсидировании сельскохозяйственных производителей, утвержденный 9 марта текущего года, предусматривает общий фонд  в объеме 300 млн леев. В принципе, области субсидирования не претерпели особых изменений, за исключением аннулирования возврата НДС при закупке средств защиты растений (минеральных удобрений и навоза) и возврата НДС при реализации продукции на территории страны.

Исключение из фонда субсидирования возврата НДС на средства защиты растений назначения негативно повлияло не только на финансовую ситуацию сельхозпроизводителей, но и на урожай в сельском хозяйстве. Если в предыдущие годы аграрный сектор использовал в среднем 50-55 тыс. тонн средств защиты и минеральных удобрений, то вследствие аннулирования субсидий и роста цен на 25-30%, в нынешнем году их количество сократилось примерно на 25 тыс. тонн, или на 50%.

Не лучше ситуация и по другим направлениям субсидирования. К сожалению, именно малые и средние производители (крестьянские и фермерские хозяйства), которые, по словам господина Косарчука, не получали субсидий в годы коммунистического правления, больше всего и пострадали. На самом деле, в 2008-2009 гг. аграрии получили 50%  предусмотренных сельскохозяйственных субсидий.

В связи с немощью Агентства по выплатам и вмешательству в сельское хозяйство управлять фондом субсидирования, министр сельского хозяйства издал два, по сути незаконных, приказа. Согласно первому, районным сельскохозяйственным управлениям было поручено создать комиссии для приема заявок о субсидировании, вторым приказом – созданы комиссии в рамках МСХПП отдельно по каждому направлению субсидирования, ответственные за изучение и принятие решений. В этой, возможно, неловкой для Косарчука, ситуации, он указал президенту Национальной федерации фермеров, чтобы все аграрные производители были приняты в члены организации, для того лишь, чтобы они соответствовали тем нелогичным условиям регламента.

Также отметим, что для того, чтобы стать членом профильной ассоциации и для разработки бизнес-плана, сельхозпроизводители должны вытащить из собственных карманов не менее 2-3 тыс. леев, при этом, не имея гарантии, что станут получателями субсидий, потому что министр издал еще один приказ, согласно которому создал конкурсную комиссию. Мы же прекрасно понимаем, кто пройдет этот нетранспарентный конкурс и как «много» их будет.

Из 300 млн леев, предусмотренных Фондом субсидирования на текущий год, 213 млн леев необходимы для погашения задолженностей за 2009 г. Это известная практика, когда изначально устанавливается минимальный бюджет фонда, а  в процессе его коррекции фонд дополняется в соответствии с просьбами сельскохозяйственных производителей.  Регламент предусматривает, что сумма задолженностей за предыдущий год выплачивается из фонда, установленного на текущий год.

На первый взгляд, все происходит согласно регламенту, лишь с небольшим, но серьезным отклонением – при пересмотре бюджета фонд субсидирования не был пополнен как минимум суммой задолженности за 2009 г., в результате доступными являются только 87 млн леев. К сожалению, отсутствует информация, как используются оставшиеся в фонде субсидирования средства и кто является их получателями.

Осталась ли теперь у кого-то из читателей иллюзия, что в 2010 г. с продовольственной безопасностью все у нас порядке? Считает ли кто-либо, что сельхозпроизводители – в частности, и сельское хозяйство – в общем,  регистрировали в этом году прогресс? Или все-таки налицо очевидный регресс?

Для сравнительной информации, представляем некоторые результаты, достигнутые в области субсидирования сельхозпроизводителей в 2008-2009 гг.

В 2008 г., Фонд субсидирования сельскохозяйственных производителей утвержден в размере 270 млн леев, а впоследствии увеличен до 658,0 млн леев.

Эти средства были направлены на:

–                Посадку 6100 га фруктовых плантаций, в том числе 1210 га – ореховых плантаций.

–                Расширение территории теплиц для производства овощей на защищенной площади –  примерно на 18 тыс. га.

– Закупку около 800 голов племенного скота.
–  Введение в эксплуатацию 32 единиц для хранения и переработки растениеводческой продукции (в том числе: 25 холодильников, 4 компании для переработки фруктов и овощей, 3 сушилки) и 32 единиц для хранения и переработки животноводческой продукции (в том числе: 10 зоотехнических единиц, 6 птицефабрик и объектов инфраструктуры, 16 предприятий, перерабатывающих сырье (из них 12 мясоперерабатывающих структур и 4 подразделения по переработке молока).

–                Расширение площадей, задействованных под преобразование органических соединений, – на 6200 га, доведя их общую площадь  до 22 тыс. га.

–                Субсидирование закупок более 250 тракторов, 120 комбайнов и 160 единиц другой сельскохозяйственной техники.

–                Расширение градоохраняемой территории на 499 тыс. га.

В 2009 году фонд субсидирования сельхозпроизводителей составил 313,5 млн леев, а впоследствии увеличен до 560 млн леев. Финансовая поддержка со стороны государства была направлена на:  

–            Посадку 5157 га садов, в том числе: питомников – 2026 га (в том числе – 1632 га садов интенсивного типа, а  394 га суперинтенсивного), косточковых – 1806 га и ореховых  – 1325 га.

–            Закупку племенного скота: 762 свиней; 167 крупнорогатых животных, 161 овцы и 73 пчеломаток.

–            Обновление трех скотобоен и шести ферм для крупнорогатого скота,  а также создание 7 новых ферм для выращивания крупнорогатого скота. 

–            Создание двух новых холодильников и переоснащение 25 других, создание трех сушилок и одного предприятия по обработке фруктов и овощей.

–            Расширение на 32 тыс. га площадей, задействованных под преобразование органических соединений, зарегистрированных 161 сельхозпроизводителем (в т.ч. 40 субсидируемых в 2009 г.).

В начале текущего года Правительство заявило, что предоставит сельхозпроизводителям 30 млн. леев, но до сих пор они не получили ни лея от государства – ни на весенние работы, ни на период сбора урожая; возможно, средства будут обещаны уже на осенние работы. Напомним, что на протяжении последних лет, в 2005-2008 гг., сельхозпроизводителей постоянно поддерживали в сезонные периоды – либо денежными средствами, либо д

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.