Guvernele Reformatorilor – Mit sau Realitate?

Articol preluat de pe blog-ul Clubului Economic ASEM

Articol preluat de pe blog-ul Clubului Economic ASEM

Economia și politica sunt două spectre indispensabil legate între ele. Fără îndolială, Clubul de Discuții Economice ASEM tot timpul s-a axat și a dat prioritate decodificării fenomenelor economice, prin interacțiuni cu specialiști din domeniu. Ședința din 20 martie, însă, a reprezentat o combinare a aspectelor economice cu cele politice, discutate împreună cu invitatul special: domnul Igor Dodon, ex-ministru al Economiei și Comerțului, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, ne-a onorat cu prezența sa și domnul Grigore Belostecinic, rector al ASEM. Întâlnirea a fost organizată în parteneriat cu grupul de inițiativă ThinkMoldova și Casa Cunoștințelor din Chișinău.

25892_10150149385365538_611825537_11291331_6418108_n Guvernele Reformatorilor – Mit sau Realitate?


Chiar de la începutul ședinței domnul Dodon a subliniat că consideră fiecare guvern fiind reformator, or, prin esența sa, guvernul vine sa-și atingă anumite scopuri și obiective anume prin intermediul implementării cărorva reforme. Realitatea implementării acestora deja depinde de anumite circumstanțe, printre care și rezistența grupurilor de interese, cu o influență mai mult sau mai puțin considerabilă la aprobarea și implementarea finală a deciziilor. Însă, după cum specificase invitatul, este important că anumite reforme foarte liberalizatoare, totuși, au fost implementate cel puțin între 2001-2009. În acest context, domnul Grigore Belostecinic, rector al ASEM, a adăugat că reformele liberale nu aveau decât un caracter politic, înaintea alegerilor, dat fiind că înaintea acestora, partidul aflat atunci la guvernare, nu prea a dat dovadă.

La capitolul corupție în Republica Moldova, domnul Dodon a menționat că pe parcursul celor 8 ani de guvernare a PCRM au fost adoptate un șir de decizii și legi cu caracter anti-corupțional. În același context invitatul a ținut să învinuiască actuala guvernare de acte de fără-de-lege, vinderea-procurarea posturilor de decizie, fiind totodată contrazis de cei din sală cu argumentul că același lucru era observabil și în timpul ”dictaturii” comuniste.

25892_10150149385375538_611825537_11291332_6652735_n Guvernele Reformatorilor – Mit sau Realitate?


Vasile Cîrlig, membru CDE a întrebat invitatul despre rezultatele obținute la capitolul investiții străine și direcțiile prioritare pe care ar trebui să se axeze guvernarea în vederea atragerii ISD în Republica Moldova. Domnul ex-ministru a menționat că, defapt, responsabilitatea de atragere a investițiilor străine în economie care sub incidența altor organisme decât Ministerul Economiei, dat fiind că acesta are rolul de elaborare și implementare a politicilor economice, gestionarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din țară. Cu toate acestea, impedimentul crucial al venirii investitorilor străini în Moldova nu este cadrul legal nefavorabil, instabilitatea politică, reglementarea excesivă sau infrastructura slab dezvoltată, ci inexistența unor specialiști-negociatori locali. Acestea fiind spuse, domnul Gr. Belostecinic a adăugat că o trăsătură relevantă la compartimentul investițiilor este calitatea proastă a acestora, astfel că Moldova se transformă într-un mall care consumă, fără să aibă un model de dezvoltare determinat. Mai mult decât atât, Republica Moldova așteaptă investiții, însă nu depune suficient și calitativ efort pentru atragerea acestora.
25892_10150149387915538_611825537_11291396_8073353_n Guvernele Reformatorilor – Mit sau Realitate?


La capitolul politicii monetar-creditare, domnul Dodon consideră că Banca Națională nu ar trebui în prezent să lucreze atât întru stoparea procesul inflaționist, acesta fiind unul firesc în condițiile create, ci ar trebui să se axeze pe dezvoltarea integră a economiei naționale prin crearea condițiilor oportune, atractive pentru creditare.

Dana Muntean, coordonator CDE, a solicitat părerea domnului Dodon vis-a-vis de reforma funciară. Acesta a menționat că este categoric împotriva acordării nerezidenților Republicii Moldova dreptului de a procura teren agricol, aducând ca referință faptul că aproximativ 96% din țările lumii nu admit acest lucru. După părerea ex-ministrului, rațional și eficient ar fi să creăm oportunități mai atractive pentru arenda de către nerezidenți a terenurilor funciare din țară: ca exemplu, arenda terenului agricol la prețul de 3 lei/ar/an, pentru ca ulterior, peste 50 ani, acesta să poată fi luat în proprietate.

Adrian Lupușor, cercetător economic de la Centrul Analitic Independent ”Expert Grup”, a cerut invitatului să explice cum se face că despre crearea parcurilor industriale în Republica Moldova s-a vorbit mult, s-a pus baza anumitor hotărâri, însă, efectiv nimic nu s-a realizat, nici un parc industrial nu a fost deschis? Motivul principal pe care l-a invocat domnul ex-ministru a fost criza care a influențat direct investitorii străini, precum și instabilitatea politică din țară care, de asemenea, a descurajat inițiativele investiționale. Cea de-a doua întrebare a lui Adrian Lupușor, cu referire la întețirea controalelor fiscale în anul 2009 și amendarea masivă a agenților economici (conform bugetului de stat volumul amenzilor și sancțiunilor administrative aproape s-a dublat) vis-a-vis de susținerea ofertei în economie, a rămas fără răspuns din partea invitatului.

Vadim Codreanu, membru al Clubului de Discuții Economice ASEM, a întrebat care este părerea ex-ministrului față de eficiența, din punct de vedere macroeconomic, a intențiilor de plafonare a volumului maxim de subvenționare obținută de către un agent economic are activează în segmentul agricol, ținând cont de faptul că pentru guvernele anterioare unanim cu guvernul actual, impulsionarea dezvoltării sectorului IMM-urilor a fost declarat ca unul din elementele primordiale ale dezvoltării economice durabile. În acest context, domnul Dodon a spus că una din soluții ar fi agricultura consolidată, care să ducă la obținerea unor venituri mai mari, paralel cu cheltuieli net inferioare (economia la scală); în același context, menționând că până în 2008 deja s-a obținut consolidarea a peste 65% din agricultura națională. Pe parcursul sesiunii, invitatul de asemenea a menționat că agricultura nu este un domeniu competitiv pentru Republica Moldova și nici unul în baza căruia poate fi axat modelul nostru economic de dezvoltare. Cu referire la un careva potențial model de dezvoltare economică pentru Republica Moldova, domnul Dodon a menționat că noi nu avem alte șanse pentru implementarea unui alt model decât a unuia bazat pe servicii.

25892_10150149387485538_611825537_11291384_1858299_n Guvernele Reformatorilor – Mit sau Realitate?


La finalul întâlnirii invitatul a fost rugat să dea trei propuneri primordiale pentru impulsionarea dezvoltării economice a țării noastre. Domnul Dodon, astfel, a menționat:

Aderea la Uniunea Europeană, ca scop de importanță majoră;
Îmbunătățirea infrastructurii;
Îmbunătățirea sistemului educațional, investirea majoră în capitalul uman.
Domnul Dodon a promis că ne va onora cu prezența sa la încă o întâlnire dedicată în exclusivitate Clubului de Discuții Economice. Așa că noi rămînem în așteptarea acesteia, dat fiind că multiple aspecte economice au rămas nediscutate și cer din partea noastră asistența unei persoane cu experiență în domeniu, precum este domnul ex-ministru.

Ținem să-i mulțumim pentru prezență și să-i urăm încă multe realizări frumoase și… liberale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.