Guvernarea liberal-democrată – o guvernare ratată

În prag de toamnă, înregistrăm un an încheiat de guvernare liberal-democrată, şi cum toamna la moldoveni „se numără bobocii”, mi-am propus să fac o evaluare a realizărilor concrete ale partidelor din AIE, pornind de la promisiunile dulcegi ale acestora în scrutinul din iulie 2009.

În prag de toamnă, înregistrăm un an încheiat de guvernare liberal-democrată, şi cum toamna la moldoveni „se numără bobocii”, mi-am propus să fac o evaluare a realizărilor concrete ale partidelor din AIE, pornind de la promisiunile dulcegi ale acestora în scrutinul din iulie 2009.

Ce s-a promis şi cu ce ne-am ales de un an încoace? Această întrebare trebuie să fie la ordinea zilei acum, în ajunul unor alte campanii politice, când aceiaşi lideri pornesc iarăşi prin satele şi oraşele ţării, povestind poveşti electorale şi încercând să convingă poporul pătimit să le ofere voturile.

Voi aborda pe rând, în patru articole distincte, cele patru componente ale AIE – PLDM, PL, PDM, AMN – făcându-le radiografia principalelor teme din mesajele lor electorale şi prezentând în plan comparativ promisiunile şi „realizările”. Împreună cu colegii mei, am făcut o analiză complexă a promisiunilor membrilor Alianţei, însă prezentarea întregului tablou al dezmăţului populist al dreptei politice moldoveneşti ar necesita prea mult spaţiu, de aceea, mă voi limita la principalele teze, care relevă situaţia per ansamblu şi vorbesc de la sine despre haosul şi iresponsabilitatea instaurate în Republica Moldova de mai bine de un an.

Primul este supus analizei Partidul Liberal-Democrat din Moldova, condus de Vladimir Filat, un om care încearcă insistent să-şi demonstreze sie însuşi şi altora că ar fi puternic şi hotărât (probabil, şi el şi alţii, au serioase dubii în această privinţă).

Această formaţiune, PLDM, a promovat activ ideea unui stat de drept, în special principiul separaţiei puterilor în stat, dreptul la libera exprimare, metoda alegerii deputaţilor în Parlament jumătate pe liste de partid, jumătate în circumscripţii uninominale. Ce avem în realitate? O intervenţie brutală şi antidemocratică în sfera justiţiei, cu presiuni directe din partea reprezentanţilor PLDM asupra înalţilor magistraţi, asmuţirea presei împotriva judecătorilor, sfidarea statutului puterii a treia în stat. Niciodată judecătorii nu au fost atât de umiliţi, cum sunt sub guvernarea liberal-democrată. La capitolul presă liberă, am fost cu toţii martori ai unor campanii de persecuţie împotriva unor importante mijloace media, cum ar fi canalele tv N4, EUtv şi NIT, ziarele «Независимая Молдова» şi „Moldova Suverană”, au fost şi sunt exercitate presiuni asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului, este subordonată intereselor de partid activitatea companiei TRM, este transformat în ziar de partid cotidianul „Timpul”, alte publicaţii au căzut pradă coruperii politice ş.a.m.d. Cu privire la respectarea legilor în stat, PLDM, AIE în general, au compromis în cel mai cinic mod noţiunea de stat de drept, interpretând după bunul lor plac, până la totala neglijare, normele constituţionale. Au fost depăşite mai multe articole ale Constituţiei, inclusiv stipularea privind dizolvarea Parlamentului, ceea ce a dus la menţinerea în funcţiune a unei legislaturi cvasinelegitime, practic ilegale. Astăzi, cei care fluturau în electorală principiile statului de drept, se fac pasibili de a răspunde penal pentru violarea normelor constituţionale. În ceea ce ţine de alegerea deputaţilor jumătate pe liste de partid, jumătate pe circumscripţii uninominale, pe cât de uşor şi gratuit a fost făcută această promisiune, pe atât de uşor a fost uitată de pldm-işti imediat ce s-au cocoţat în fotoliile guvernării.

Asigurarea ordinii şi a protecţiei cetăţeanului în faţa legii – o altă cântare electorală a lui Filat & Co. Ce avem în realitate? Din toamna anului 2009 – lansarea unei campanii de hărţuire totală a colaboratorilor MAI, cu compromiterea voită a imaginii acestei instituţii, cu identificarea “ţapilor ispăşitori”, fapt ce a determinat demisii în masă a unor colaboratori de înaltă competenţă din rândurile poliţiei. În primăvară, am fost martori cum, la indicaţia liberal-democraţilor, au fost interogaţi minori în secţiile de poliţie, într-un proces cu conotaţii cvasipolitice. La fel, am devenit cu toţii martori ai promisiunilor de “a da la bot”, oferite lui Vl. Filat de către directorul CCCEC, instituţie care ar trebui să fie imparţială şi corectă în acţiunile sale. Cât priveşte securitatea cetăţeanului, probabil fiecare dintre noi sesizează gradul înalt de insecuritate şi de escaladare a infracţionalităţii în Republica Moldova. Au revenit practicile banditeşti şi de raket din anii 90; oamenii sunt torturaţi cu fiere de călcat şi omorâţi în propriile case, sunt jefuite femeile pe stradă în plină zi, s-au înteţit furturile şi alte crime, întreprinzătorii sunt ameninţaţi şi şantajaţi de diferite structuri interlope, cuvântul “Mafia” a devenit unul uzual în limbajul cotidian.

Protecţia socială a populaţiei reprezintă un alt capitol din platforma electorală a partidului lui Filat. Găsim aici aşa promisiuni ca: pensii minime de 100 euro, ajutor financiar la naşterea copilului de 700 euro, cu indemnizaţie lunară de 100 euro; asigurarea restituirii tuturor depunerilor băneşti la „Banca de Economii” efectuate până la 1991 etc. Ce avem în realitate? Sfera socială nu a fost o prioritate pentru guvernul condus de Filat. Sub această guvernare au crescut substanţial tarifele la serviciile comunale şi de transport, unele înlesniri au fost anulate, toate iniţiativele sociale ale PCRM au fost blocate. În acelaşi timp, salariile au fost îngheţate. Pensiile, în termeni reali, raportate la creşterea preţurilor, au devenit vădit mai mici comparativ cu anii precedenţi. Indexarea la pensii a fost de doar 4,3%, în timp ce anterior era de 18-20%. Primul ajutor acordat la naşterea copilului e de 1700 lei (aproximativ 108 euro), departe de suma de 700 euro generos promisă de PLDM în 2009. Indemnizaţia lunară pentru mamele cu copil e de 300 lei. Practic nu se construiesc locuinţe sociale, totul rămâne la nivel de promisiuni, promisiuni, promisiuni…

Rubrica economie din platforma electorală a PLDM era umplută şi ea cu totul felul de promisiuni miraculoase, cum ar fi salariu lunar mediu de 500 euro, deschiderea locurilor de muncă, investiţii de milioane, exporturi în cantităţi astronomice etc. Ce avem în realitate? Investiţiile în infrastructură practic au fost stopate, inclusiv pe motiv că au fost majorate un şir de impozite (în speţă accizele), climatul investiţional în general s-a înrăutăţit considerabil. În perioada ianuarie-iunie 2010 salariul mediu era de 2850,2 lei, adică 99,7% comparativ cu salariul mediu din aceeaşi perioadă a anului 2009. Asta fără a-i recalcula valoarea în raport cu creşterea preţurilor la toate celea. Inflaţia şi devalorizarea valutei naţionale este un alt indiciu al proastei situaţii financiare din ţară. Cât priveşte deschiderea locurilor de muncă, aici PLDM şi-a respectat parţial promisiunea. O bună parte din membrii pldm-işti, cu sau fără calificare, au fost angajaţi în cele mai diverse funcţii, de la miniştri până la şoferi şi portari. La nivel de populaţie însă, numărul şomerilor e de 102,1 mii oameni, cu 11,2 mii mai mulţi decât în primul semestru al anului 2009. În electorala din iulie 2009 – de ce să ne mire? – PLDM încă se mai gândea la ţărani şi agricultori. Mai bine zis, la voturile lor. De aceea, găsim în platforma lor aşa braşoave ca: organizarea gospodăriilor agricole la standarde europene, dublarea fondului de susţinere a producătorilor agricoli, cu stabilirea subsidiilor în sumă de 40 euro la hectar (cu adevărat AIE îşi merită numele dat ironic de popor – Alianţa pentru Euro). Urmează stimularea creditării ipotecare şi creditarea pe termen lung. Uşurarea poverii impozitare, scutirea de plată la TVA la importarea utilajului agricol şi alte minuni de genul „cai verzi pe pereţi”. Ce avem în realitate? Creşterea exporturilor nu e înregistrată, din contră, iar în toamnă ne aşteaptă mai probleme la acest capitol. Nu doar vinurile, dar şi roada de pe câmpuri şi livezi va fi cu mare dificultate exportată în afara ţării, în mare măsură din vina autorităţilor statului. Fondul de subsidiere e de doar 300 mln. lei (comparativ cu 600 mln. în 2009). Impozitele nu au fost micşorate, dimpotrivă, la unele activităţi impozitele urmează să fie majorate.

Ar fi multe încă de vorbit despre guvernarea „ca din stejar” a lui Filat & Co, dar şi cele enunţate mai sus sunt suficiente pentru a vedea hăul dintre promisiuni şi fapte, pentru a ne fi clar că această guvernare liberal-democrată e una completamente ratată, ale cărei principale ralizări au fost împrumuturile, altfel zis, împovărarea cu credite a Republicii Moldova, credite pe care decenii la rând le vom plăti noi, şi maturii şi cei din tinerele generaţii şi copiii copiilor lor.

=====================================================================

traducerea in rusa

Провальное правительство либерал-демократов

Накануне осени мы «отмечаем» год правления либерально-демократического правительства. И так как «по осени цыплят считают», не лишне будет сделать и оценочный анализ фактических достижений членов АЕИ, отталкиваясь от их слащавых предвыборных обещаний в июле 2009 года.

Что нам было обещано год назад и к чему мы пришли? Этот вопрос должен быть на повестке дня сегодня, накануне новых политических кампаний, когда те же самые лидеры альянса снова отправляются в города и села страны и рассказывают электоральные сказки, пытаясь убедить замученный народ отдать за них свои голоса.

В четырех отдельных статьях я затрону все четыре компонента АЕИ: ЛДПМ, ЛП, ПДМ, АНМ, сделав «рентген» главных электоральных мессиджей этих партий, сравнивая их  обещания и «результаты». Вместе с коллегами мы провели комплексный анализ обещаний членов Альянса. Но поскольку презентация общей картины предельно популистских заявлений правых политических сил потребует чересчур много места, мы ограничимся основными тезисами, которые отражают ситуацию в целом, тот хаос и угнетающую безответственность, которые установились в Молдове год назад.

Первой проанализируем деятельность Либерально-Демократической партии Молдовы, возглавляемую Владимиром Филатом, человеком, который упорно пытается доказать себе и другим, что он, мол, сильный и решительный (что говорит о том что и он сам, и многие другие сильно в этом сомневаются).

ЛДПМ активно продвигала идею правового государства, в частности принцип разделения государственной власти, право на свободное выражение, метод выборов депутатов в Парламент частично по партийным спискам, частично – по одномандатным.

А что мы имеем в реальности? Брутальное и недемократическое вмешательство правительства в вопросы правосудия, прямое давление со стороны ЛДПМ на магистров высокого ранга, натравливание прессы против судей, полное пренебрежение статусом третьей государственной власти. Никогда раньше судьи не были так унижены, как при либерально-демократическом правлении.

Что касается cвободной прессы, мы все были свидетелями кампании по преследованию нескольких значительных средств массовой информации, таких как: телевизионные каналы N4, EUTV и NIT, газеты «Независимая Молдова» и «Moldova Suverană», применялись и продолжают применяться разного рода давления на Координационный совета по аудиовизуалу; была подчинена партийным интересам компания ТелеРадиоМолдова, в партийную трансформирована газета «Timpul», другие издания стали жертвами политической коррупции.  Что касается соблюдения государственных законов, ЛДПМ, как впрочем и АЕИ в целом, в самой циничной форме скомпрометировали концепцию правового государства, начиная от сугубо личностных интерпретаций Закона до полного пренебрежения конституционными нормами.

Нарушены несколько статей Конституции, в том числе, положение о роспуске Парламента, что привело к функционированию квазилегитимного, практически незаконного законодательного органа. Сегодня тех, кто во время предвыборной кампании кричал о своей верности принципам правового государства, можно привлекать к уголовной ответственности за нарушение конституционных норм.

Что касается формирования парламента наполовину по партийным спискам, наполовину по одномандатным спискам, то насколько легко было дано это обещание, настолько быстро оно было забыто – как только ЛДПМ-овцы забрались в правительственные кресла.

Поддержка правопорядка и защита граждан – другое предвыборное обещание Филата & Ко. Что имеем на самом деле? С осени 2009 г. – запуск кампании по прессингу в отношении органов МВД, с нарочитым дискредитированием имиджа этого ведомства, с поиском «козлов отпущения», что привело к массовым отставкам сотрудников высокого ранга и профессионализма в рядах полиции.

Весной мы стали свидетелями того, как, по распоряжению либерал-демократов, в полицейских участках допрашивали несовершеннолетних, по политическим мотивам. Также мы стали свидетелями обещания «дать в морду всем», высказанные Филату директором Центром по борьбе с коррупцией – учреждения, которое должно быть беспристрастным и корректным в своих действиях.

Что касается обещания обеспечить безопасность граждан – сегодня каждый из нас чувствует высокий уровень возрождения преступности в Молдове. По образу печальных 90-х годов, к нам вернулись бандитизм и рэкет: люди подвергаются пыткам и жестоким убийствам в их собственных домах, на улицах средь бела дня грабят женщин, участились случаи воровства и других преступлений, различные преступные группировки угрожают и шантажируют предпринимателей, а слово «мафия» стало вновь часто используемым в обыденной речи.

Социальная защита населения является еще одной частью предвыборной платформы партии Филата. Здесь мы находим такие обещания, как: минимальная пенсия – 100 евро, финансовая помощь при рождении ребенка – 700 евро и ежемесячное пособие на ребенка – 100 евро; возврат всех банковских вкладов в «Banca de Economii», осуществленных до 1991 г. и др. Что мы имеем в реальности? Социальная политика не стала приоритетом для кабинета министров Филата. При этом правительстве у нас существенно выросли тарифы на коммунальные услуги и транспорт, некоторые пособия были аннулированы, все инициативы, предпринятые ранее ПКРМ, были блокированы. В то же время, было заморожено увеличение зарплат. Пенсии в реальном выражении, вместе с ростом цен, стали меньше по сравнению с предыдущими годами. Сами пенсии были проиндексированы только на 4,3%, в то время как ранее – на 18-20%. Пособие, предоставляемое при рождении ребенка, составляет 1700 леев (примерно 108 евро), и эта сумма очень далека от обещанных ЛДПМ в 2009 г. 700 евро. Ежемесячное пособие на ребенка составляет 300 леев. Практически не строится социальное жилье, все остается на уровне обещаний, обещаний, обещаний…

Раздел экономики в предвыборной платформе ЛДПМ был, в свою очередь, заполнен всевозможными чудесными обещаниями, например: среднемесячная заработная плата в размере 500 евро, создание новых рабочих мест, инвестиции на миллионы, астрономические объемы экспорта и т.д. Что мы имеем в действительности? Инвестиции в инфраструктуру практически остановились, в том числе, по причине повышения целого ряда налогов (акцизов, например), инвестиционный климат в целом значительно ухудшился. В январе-июне 2010 г. заработная плата в среднем по стране достигла 2850,2 леев, составив  99,7% от размера заработной платы за тот же период 2009 г. Это без переучета ее реальной ценности относительно роста цен. Инфляция и обесценивание национальной валюты являются очередными показателями непростой ситуации в стране.

Что касается создания рабочих мест, здесь ЛДПМ частично сдержала обещание. Многие члены ЛДПМ, с квалификацией или без нее, были наняты на самые различные должности – от министров до шоферов и вахтеров. В то время как на уровне обычного населения, число безработных увеличилось и составило 102,1 тыс. человек, на 11,2 тыс. больше по сравнению с I полугодием 2009 г.

В предвыборный период июля 2009 г. ЛДПМ  еще думала о крестьянах и сельскохозяйственных работниках. А точнее, об их голосах. Поэтому в их предвыборной платформе находим такие электоральные фантазии, как: организация аграрных хозяйств в соответетствии с европейскими стандартами, увеличение вдвое фонда субсидирования аграриев, увеличение субсидий до 40 евро за га (АЕИ действительно заслуживает ироничного прозвища, данного ему народом, – «Альянс за Евро»), стимулирование ипотечного и долгосрочного кредитования, облегчение налоговой нагрузки, освобождение от уплаты НДС при импорте оборудования для сельского хозяйства и другие не виданные сегодня чудеса.

Что мы имеем в действительности? Роста экспорта не произошло – наоборот, сократился, и осенью мы ожидаем еще большего усугубления ситуации в этой области. Не только вино, но и урожай с садов и полей будет экспортироваться с большими трудностями, в значительной степени по вине власти. Фонд субсидирования составляет только 300 млн леев (по сравнению с 600 млн в 2009 г.). Налоги не были снижены, наоборот, по некоторым направлениям они еще будут увеличены.

Еще многое можно рассказать о «дубовом» правлении Филата & Ко, но и вышеизложенного достаточно, чтобы увидеть пропасть между обещаниями и фактами. И становится понятно, что это либерально-демократическое правительство проявило себя как абсолютно провальное, основным достижением которого было лишь выпрашивание уймы кредитов, бремя по возвращению которых ляжет непосильным грузом на десятилетия вперед на плечи всех нас, и взрослых и молодых, и еще не родившихся. 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.