Frumoase sînt toamnele în Moldova

Dupa multiplele întrevederi electorale de astăzi. Fiecare gospodar, cu certitudine, are unul sau mai multe butoaie de vin bun în beci. Iar vinul bun începe de la strînsul roadei, prelucrarea strugurilor etc.

Să aveți o roadă bogată și un vin bun pentru familie, pentru prieteni, pentru cei dragi.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.