Identitatea și istoria ca piloni ai statalității moldovenești

Stimați participanți la conferință,
Stimați oaspeți, onorată asistență,

Vă salut la acest forum științific dedicat statalității Republicii Moldova. Îmi bucură privirea prezența unui public atît de solid, format din specialiști din diferite țări.

Noi trebuie să scoatem la lumină problematica statalității moldovenești, să o discutăm neîncetat, și eu vă mulțumesc sincer pentru contribuția dumneavoastră la elucidarea istoriei noastre politice.

În aceste vremuri, când identitatea și istoria moldovenească sunt în mod sistemic subminate, e nevoie de o mobilizare nu doar socială, ci și intelectuală, pentru a apăra valorile unui popor care vrea să-și trăiască propriul destin, în mod independent și cu demnitate.

Consider că acest forum este un exemplu de mobilizare intelectuală, iar mesajele dumneavoastră vor fi deosebit de prețioase nu doar în plan teoretic, ci și ca repere pentru diferite strategii aplicative, pe care le vom implementa în anii care vin.

Vă asigur, că în persoana mea, veți găsi mereu un susținător al identității și statalității moldovenești. Ca șef de stat, prima mea datorie politică și constituțională este să garantez și să consolidez statalitatea Republicii Moldova.

Pe parcursul ultimilor șapte ani, de când m-am lansat în politica activă, eu am participat în mod direct la zeci de evenimente destinate cultivării identității moldovenești. Am organizat numeroase conferințe științifice, am inițiat diverse proiecte patriotice, inclusiv campania națională Iubesc Moldova, am sprijinit publicarea unor monografii despre Istoria Moldovei.

Cu atât mai mult acum, când dețin o funcție influentă la nivel de stat, voi face tot posibilul ca prin acțiunile mele să contribui la protejarea și consolidarea statalității noastre.
Vă amintesc că, chiar din primele zile ale mandatului meu, am demonstrat prin anumite hotărîri și gesturi că voi consecvent în mesajele și acțiunile mele pro-stataliste și pro-moldovenești.

Am insistat să fie operate modificări în cele mai mici detalii, de la menționarea limbii moldovenești pe site-ul președinției, în locul limbii române, până la afișarea drapelului istoric al Moldovei medievale lângă drapelul de stat.

De asemenea, am popus ca ziua de 2 februarie să fie comemorată oficial, ca zi de importanță majoră în constituirea statalității moldovenești, care amintește despre eliberarea Moldovei de sub dominația străină, în 1365. E o zi care simbolizează afirmarea demnității național-statale a poporului Moldovei.

În această zi, voi decerna anual Ordinul „Bogdan Întemeietorul” unor persoane marcante, așa cum am procedat în acest an.

O altă inițiativă recentă, de fapt, un demers în adresa Guvernului, este cel de introducere a Istoriei Moldovei în curricula școlară.

Vă amintesc, că de mai bine de douăzeci de ani, de la obţinerea independenţei, noi, în loc să învăţăm în mod firesc Istoria Moldovei, am învăţat o Istorie a românilor, raportîndu-ne la miturile, viziunile şi doctrina ţării vecine.

E dificil să găsim în lume vreun alt exemplu cînd o ţară învaţă după manualele de istorie a altei ţări. E ceva de neconceput. Noi însă, cu preluarea istoriei altei ţări şi a altui popor am reuşit să fim “originali” într-un mod cît se poate de neinspirat. Mai mult, am reuşit să facem o eroare strategică greu de reparat. Am semănat confuzie și disensiuni în propria țară.
În Republica Moldova, trecutul istoric, aşa cum este el tratat, din lanternă călăuzitoare spre viitor, a fost transformat în măr al discordiei, într-un veşnic teren al polemicilor şi certurilor, care în loc să ne propulseze înainte, ne ţine pe loc, în stagnare şi dezbinare.

Nu e cazul acum să menţionez căror forţe le convine această situaţie, contează că situaţia în cauză nu convine deloc dezvoltării liniare şi sigure a statului Republica Moldova.
Este uimitor că, deşi marea majoritate a populaţiei ţării noastre se identifică drept moldoveni şi vorbitori de limba moldovenească, nouă ni se impune o altă istorie şi o altă identitate. Şi este uimitor că aşa-numitele elite politice acceptă orbeşte acest lucru.

Toate sondajele de opinie, inclusiv recensămîntul din 2004, confirmă că cetăţenii se percep pe sine ca moldoveni. Această percepţie generală şi autoidentificare a populaţiei băştinaşe este mai mult decît o constatare sociologică. Este o probă a faptului că socio-psihologic, identitar, simbolic, istoric şi geografic oamenii de pe aceste pămînturi se regăsesc ca parte a unei comunităţi omogene, cu un nume reprezentativ şi cu o memorie colectivă bine înrădăcinată.

Această comunitate, cu al său nume şi cu a sa memorie istorică, formează fundamentul însuşi al poporului. În lipsa acestui fundament, reprezentat prin nume, va dispărea şi poporul.
Iată de ce este atît de important să ne îngrijim de identitatea noastră moldovenescă, deoarece ea stă la temelia statalității.

Уважаемые участники конференции,

Дорогие друзья,

Благодарю вас за участие на этом научном форуме, который, отчасти, приурочен и к 100-летию восстановления молдавской государственности, в декабре 1917 года.

Но к той дате, мы еще основательно подготовимся и накануне того события вновь встретимся.

Наша общая миссия очень важна, особенно сегодня, когда, как ни прискорбно это отметить, идет разрушение молдавской государственности, идет процесс деструктуризации молдавской идентитарной матрицы.
Так уж случилось, что, парадоксальным образом, с обретением независимости, мы стали терять наш национальный культурный код. Мы пали жертвой идеологической, информационной и психологической кампаний по искоренению молдавской идентичности и нашей исторической памяти.

Перед этими вызовами и выпадами, мы обязаны сплотится. Это наш долг.

Без модавской идентичности, не станет и государства. А там, где крах государства, там и крах народа и всей его истории, какой бы великой она ни была.

Республика Молдова, на мой взгляд, может реализоваться как современное и крепкое государство, только сохраняя и развивая то восприятие о молдавской идентичности, которое еще имеется. Иначе, если мы не остановим процесс румынизации, страна пропадет, у Молдовы не станет будущего.

Краеугольным камнем всего процесса сохранения нашей государственности является преподавание курса Истории Молдовы в школах, вместо Истории румын. Наших гостям это может показаться невообразимо, но наши дети учат Историю румын, усваивая мифы и имперскую идеологию соседней страны.

И это несмотря на то, что все социологические опросы, в том числе перепись населения 2004 г., подтверждают установившуюся на протяжении более 600 лет реальность: правители и жители Молдавского государства всегда считали себя молдаванами.

Эта национальная самоидентификация не просто социологическая констатация. Это свидетельство того, что психологически, этнически, символически, исторически и географически коренные жители этих земель сознают себя однородной общностью, с многовековым, прочно устоявшимся именем и глубоко укоренившейся коллективной памятью. Общность, историческая память и идентичность составляют основу народа. Без этого фундамента, выражающемся в этнониме молдовень и в глоттониме лимба молдовеняскэ, исчезнет сам народ.

Поразительно, но, вопреки тому, что подавляющее большинство населения нашей страны считает себя молдаванами и носителями молдавского языка, нам административно навязывают чужую историю и чужую национальность. И удивительно, что так называемые политические элиты поддакивают этой антимолдавской и антигосударственной пропаганде.

Я, как президент, сделаю все возможное, чтобы защитить и утвердить нашу государственность именно как молдавскую государственность. Нейтральную и независимую.

Считаю также принципиально важным создать молдавскую гражданскую нацию, которая будет содержать в себе все этносы нашей страны, но в то же время будет обладать своей четкой идентичностью на международном уровне.

Все уважающие себя страны, все сильные государства имеют выраженную национальную идентичность. Именно во многом благодаря определению единой государственной идентичности, эти страны и стали сильными и уважаемыми. Достаточно вспомнить Россию, Францию, Испанию, Польшу или, весьма красноречивый пример, США – полиэтничное и даже многорасовое государство, каждый гражданин которого, однако, находясь за пределами страны, называет себя американцем. И подобных примеров множество.

Нам же, гражданам Республики Молдова, пока не хватает этой солидарности по принципу национальности. До сих пор у нас не были развиты понятие и образ государственной идентичности. Но пора уже это реализовать, если мы хотим выражать себя как единый народ.

Во всех этим стремлениях и делах, наша команда государственников очень надеется на интеллектуальную и теоретическую поддержку ученых историков, социологов, политологов, этнографов. Поэтому, еще раз выражаю свою признательность, что вы освещаете в своих работах этот наиважнейший для нас вопрос.

Stimați colegi,

Eu sunt adeptul ideii că statalitatea moldovenească are o istorie de secole, a cărei bază a fost pusă în secolul XIV. Noi de mai multe ori am pierdut suveranitatea, dar am păstrat memoria conviețuirii într-un propriu stat, independent, moldovenesc.

Statalitatea moldovenească trebuie consolidată și prin discuții academice, și prin inițiative politice, dar și prin programe naționale de restabilire a încrederii cetățenilor în propria țară.
Ca președinte, voi încuraja lansarea unor astfel de programe sau le voi susține pe cele existente, dacă ele își vor arăta eficiența. Voi fi consecvent în promovarea ideilor pe care le-am respectat dintotdeauna.

Vreau să vă anunț că și în acest an, sub egida președintelui, dar și în cadrul campaniei Iubesc Moldova, vor fi organizate evenimente și vor fi create produse prin care să promovăm statalitatea.

Vă anunț, în premieră, că în curând o echipă de profesioniști va purcede la crearea unui film documentar despre istoria poporului moldovenesc, de la începuturi, până în zilele noastre. Va fi o producție cinematografică excepțională, pe care o vom prezenta în toamnă, în ajunul jubileului de 100 de ani de la fondarea Republicii Democratice Moldovenești, la 2 decembrie 2017.

Cu acest prilej, sper să ne mai vedem în acest an. Dar și în anii care vin, pentru că misiunea noastră, de a discuta și întări statalitatea moldovenească, nu poate înceta vreodată.

Vă mulțumesc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.