Fiecare cetățean al statului nostru intră în toamnă cu sentimente legate de şcoală

Îmi face plăcere să adresez tuturor actorilor implicați în procesul educațional sincere și cordiale felicitări cu ocazia lansării noului an de studii.

Dragi elevi și studenți, sunteţi bucuria prezentului și speranța viitorului. Fiți curioși a descoperi, dornici de a vă manifesta și de a făuri istoria neamului!
Stimaţi pedagogi, Dumneavoastră făuriți personalităţi independente, cu profil moral distinct.
Dragi părinți, să ne unim eforturile în realizarea unui act educaţional de calitate.

Vă urez tuturor un an școlar doldora de bucuria sănătății și a realizărilor, spre binele personal și prosperitatea statului nostru, Republica Moldova.

http://www.presedintie.md/rom/discursuri/mesaj-cu-ocazia-inaugurarii-anului-de-studii-2018-2019

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.