Familia și locul nașterii stau la temelia Patriei

Felicitări cu prilejul sărbătorii de azi, Limba noastră.

Limba pe care o vorbim are o denumire istorică, de secole, limba moldovenească.

După numele poporului care a locuit pe acest teritoriu.

Moldova – moldoveni – moldovenesc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.