Evoluţia social - economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010

Am hotărît să postez această analiză efectuată de Guvern şi remisă Parlamentului fără a introduce modificări sau a veni cu unele comentarii personale. Mai jos sunt prezentate concluziile principale, iar o analiză detaliată poate fi accesată – Dinamica indicatorilor macroeconomici trim I 2010 .

Am hotărît să postez această analiză efectuată de Guvern şi remisă Parlamentului fără a introduce modificări sau a veni cu unele comentarii personale. Mai jos sunt prezentate concluziile principale, iar o analiză detaliată poate fi accesată – Dinamica indicatorilor macroeconomici trim I 2010 .

Preţurile de consum au crescut considerabil. În martie 2010 preţurile de consum au crescut cu 5,5% faţă de decembrie 2009, comparativ cu diminuarea de 2% în perioada similară a anului 2009. Această situaţie a fost condiţionată, în general, de creşterea preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (energie electrică, încălzire şi gaze naturale în reţea).

Leul moldovenesc s-a depreciat faţă de dolar şi s-a apreciat faţă de Euro. Cursul de schimb al monedei naţionale în ianuarie-martie 2010 a marcat o depreciere faţă de dolarul SUA cu 0,8% în termeni nominali şi o apreciere faţă de Euro cu 5,1%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările remitenţelor de peste hotarele ţării, majorarea exporturilor, precum şi fluctuaţiile cursului dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale.

Situaţia din sectorul bancar treptat se îmbunătăţeşte. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii martie 2010 a constituit circa 32,7 mild. lei şi s-a majorat cu 16,2% comparativ cu data similară a anului 2009 (în special datorită sporirii banilor în circulaţie de 1,5 ori). Situaţia din sectorul bancar se caracterizează prin majorarea depozitelor atît în monedă naţională (cu 9,9%), cît şi în valută străină (cu 4,8%) şi prin micşorarea volumului de credite acordate în economie (cu 3,7%).

Au crescut exporturile, dar s-au diminuat importurile. Creşterea cererii externe şi scăderea cererii interne de mărfuri a fost factorul principal care a determinat creşterea exporturilor cu 16,2% şi diminuarea importurilor cu 1,9%, respectiv (în ianuarie-februarie 2010 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009). Prin urmare, a scăzut şi soldul negativ al balanţei comerciale – cu 12,3%.

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional au înregistrat creştere. În lunile ianuarie-martie curent la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 5,6 mild. lei, în creştere cu 12,2% faţă de ianuarie-martie 2009, şi au fost efectuate cheltuieli în sumă de circa 6,5 mild. lei, în creştere cu 6,5%. Astfel, deficitul bugetar a constituit circa 0,9 mild. lei, faţă de 1,1 mild. lei  în ianuarie-martie 2009.

A crescut semnificativ datoria de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii martie 2010, a constituit circa 17,5 mild. lei, în creştere cu circa 44,6% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar.

Sectorul industrial a înregistrat creştere modestă. Volumul producţiei industriale în ianuarie-martie 2010 a înregistrat o creştere de 4,9% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2009 şi o valoare nominală de 6 mild. lei. Creşterea a fost asigurată de sporirea cu 5,9% a volumului producţiei industriei prelucrătoare (inclusiv a industriei alimentare şi a băuturilor – cu 8,3%).

Rezultatele sectorului agricol au fost pozitive. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în primul trimestru 2010 a înregistrat o creştere de 10,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animale cu 11%.

Investiţiile s-au redus esenţial. În I trimestru al anului în curs volumul investiţiilor în capital fix a însumat 880,4 mil. lei, cu o descreştere de 23,4%  faţă de acelaşi trimestru al anului trecut.

S-a micşorat volumul mărfurilor transportate. În ianuarie-martie 2010  întreprinderile de transport au transportat 1286,6 mii tone de mărfuri sau cu 19,1% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul s-a majorat neesenţial. Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul în reţeaua organizată de comerţ a însumat circa 5 mild. lei şi s-a majorat cu 6,2% în ianuarie-martie 2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei a crescut. În ianuarie-martie 2010 unităţile oficial înregistrate au prestat servicii cu plată populaţiei în volum de circa 3,6 mild. lei, ceea ce reprezintă o majorare de 6,4% comparativ cu ianuarie-martie 2009.

Salariul a crescut neesenţial. Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-martie 2010 a constituit 2740,2 lei şi s-a majorat cu 6,7% în termeni nominali. Valoarea acestui salariu, luînd în calcul creşterile de preţ înregistrate, arată însă că salariul real a rămas practic neschimbat, crescînd cu mai puţin de 1%.

P.S. Suplimetar voi veni cu comentarii personale la indicatorii ce caracterizează evoluţia macroeconomică în Republica Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.