Evoluţia social - economică a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010

După cum am promis anterior voi posta lunar informația operativă care reflectă evoluția principalilor indicatori macroeconomici ce caracterizează starea și dinamica economiei Republicii Moldova.

După cum am promis anterior voi posta lunar informația operativă care reflectă evoluția principalilor indicatori macroeconomici ce caracterizează starea și dinamica economiei Republicii Moldova.

Menționez, că această analiză este efectuată de specialiștii din Guvernul Filat și este prezentată fără interpretări sau opinii personale. Mai jos propun o scurtă analiză a principalelor indicatori macroeconomici.

Preţurile de consum au crescut considerabil. În aprilie 2010 preţurile de consum au crescut cu 5,8% faţă de decembrie 2009, comparativ cu diminuarea de 1,7% în perioada similară a anului 2009. Această situaţie a fost condiţionată, în general, de creşterea sezonieră a preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (energie electrică, încălzire şi gaze naturale în reţea).

 Leul moldovenesc s-a depreciat faţă de dolar şi s-a apreciat faţă de Euro. Cursul de schimb al monedei naţionale în ianuarie-aprilie 2010 a marcat o depreciere faţă de dolarul SUA cu 2,4% în termeni nominali şi o apreciere faţă de Euro cu 5,3%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările remitenţelor de peste hotarele ţării, majorarea exporturilor, precum şi fluctuaţiile cursului dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale.

 Situaţia din sectorul bancar treptat se îmbunătăţeşte. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii aprilie 2010 a constituit circa 32,7 mild. lei şi s-a majorat cu 15,9% comparativ cu data similară a anului 2009 (în special datorită sporirii banilor în circulaţie cu 46,1%). Situaţia din sectorul bancar se caracterizează prin majorarea depozitelor atît în monedă naţională (cu 13,4%), cît şi în valută străină (cu 2,5%) şi prin micşorarea volumului de credite acordate în economie (cu 3%).

Au crescut exporturile, dar şi importurile au înregistrat o creştere modestă. Creşterea cererii externe şi scăderea cererii interne de mărfuri a fost factorul principal care a determinat creşterea exporturilor cu 12% şi importurilor cu 1,3%, respectiv (în ianuarie-martie 2010 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009). Prin urmare, a scăzut şi soldul negativ al balanţei comerciale – cu 5,1%.

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional au înregistrat creştere. În lunile ianuarie-aprilie curent la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 7,9 mild. lei, în creştere cu 13% faţă de ianuarie-aprilie 2009, şi au fost efectuate cheltuieli în sumă de circa 8,8 mild. lei, în creştere cu 4,3%. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul lunii aprilie 2010 a constituit circa 0,9 mild. lei, faţă de 1,4 mild. lei la aceeaşi dată a anului 2009.

A crescut semnificativ datoria de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii aprilie 2010, a constituit circa 17,6 mild. lei, în creştere cu circa 43,9% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar.

Sectorul industrial a înregistrat creştere modestă. Volumul producţiei industriale în ianuarie-aprilie 2010 a înregistrat o creştere de 5,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-aprilie 2009 şi o valoare nominală de 7,8 mild. lei. Creşterea a fost asigurată de sporirea cu 7,1% a volumului producţiei industriei prelucrătoare (inclusiv a industriei alimentare şi a băuturilor – cu 7,7%). 

S-a micşorat volumul mărfurilor transportate. În ianuarie-aprilie 2010 întreprinderile de transport au transportat 1,8 mil. tone de mărfuri sau cu 17,5% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul s-a majorat neesenţial. Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul în reţeaua organizată de comerţ a însumat circa 7 mild. lei şi s-a majorat cu 7,8% în ianuarie-aprilie 2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei a crescut. În ianuarie-aprilie 2010 unităţile oficial înregistrate au prestat servicii cu plată populaţiei în volum de circa 4,8 mild. lei, ceea ce reprezintă o majorare de 7,9% comparativ cu ianuarie-aprilie 2009.

Salariul a crescut. Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-aprilie 2010 a constituit 2766,9 lei şi s-a majorat cu 5,6% în termeni nominali. Valoarea acestui salariu, luînd în calcul creşterile de preţ înregistrate, arată însă că salariul real s-a micşorat cu 0,8%. 

 

Cu o analiză personală și propuneri de depășire a problemelor existente revin mai tîrziu.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.