Eu nu sînt "cartejnik", sînt șahist. Joc șah pe masă. Sub masă, alții joacă în cărți

Eu nu sînt “cartejnik”, sînt șahist. Joc șah pe masă. Sub masă, alții joacă în cărți. Eu nu sînt din ăștia. Eu joc deschis, corect, sincer și eu nu am niciun interes ascuns, așa cum crede cineva.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.