(doc) Documentele despre furturile din BEM. Perioada 2010-2013

Cu două luni în urmă am publicat o serie de documente care mi-au fost prezentate de cetăţeni, cărora nu le este indiferentă situația reală în sistemul bancar și care nu și-au pierdut speranța că dreptatea va învinge. Dar cel mai important, ei cred că vinovații vor fi trași la răspundere și tot ce s-a furat va fi rambursat.

Vreau să menționez că, imediat, am expediat aceste documente Comisiei parlamentare de anchetă, care activa în perioada respectivă. S-a decis de a se adresa la BNM și Banca Socială, cu rugămintea de a comenta informațiile primite și să se confirme sau infirme acordarea creditelor menţionate cu ilucidarea situaţiei actuale la acest capitol. Nu am primit nic un răspuns, deși, cred că o astfel de cerere nu a fost remisă acestor instituţii de către comisie.

Cu toate acestea, impactul în societate a urmat și reacția cetăţenilor este corespunzătoare. Oamenii sunt indignați de situaţia creată în cele mai mari bănci din țară și, sub vizorul autorității de supraveghere – BNM.

Ţin să aduc la cunoştinţa societăţii informaţii, care mi-au fost puse la dispoziţie de cetăţeni. Informaţiile respective ţin de activitatea de creditare a Băncii de Economii, în perioada 2010-2013, care a provocat prejudicii de miliarde.

Astfel, 30 de companii (lista se anexează) au beneficiat de credite în sumă de aproximativ 1,5 miliarde lei. În urma nerambursării acestor credite, prejudiciul Băncii a depăşit cifra de 2,5 mlrd. lei.

Informaţia care ne-a fost dată ne oferă o demonstraţie elocventă a procedurii de acordare a creditelor şi a modului în care, treptat, acestea se transformă în neperformante. Totodată, Acordurile adiţionale la Contractele de Credit denotă manipulările Băncii cu gajul iniţial acceptat prin substituirea gajului lichid, cu gajului nelichid, prin evaluarea exagerară a bunurilor gajate, ceea ce a cauzat pierderi semnificative băncii.

În perioada examinată(2010-2013), calitatea portofoliului de credite s-a diminuat de 3,9 ori. Dacă, în anul 2007, Banca de Economii a înregistrat venit de 220 mln. lei, în anul 2008 – 210 mln. lei, datorită creşterii volumului creditelor neperformante, iar în anul 2012, banca a înregistrat pierderi de peste 300 mln. lei. Aceasta a condiţionat pierderi de capital comparativ cu anul 2009 de o treime (32,6%).

Ţinînd cont de rezultatele anului 2014, pierderile de capital au constituit deja peste 50%. Este ameninţată capacitatea băncii de a-și onora obligațiunile față de clienți, şi în primul rînd faţă de deponenţi. Coeficientul lichidităţii s-a redus de la 41%, în anul 2009, pînă la minus 1,7%, conform situaţiei la 31 decembrie, 2014.

Toate acestea denotă că Banca de Economii este insolvabilă. Principalul motiv al situaţiei actuale este activitatea de creditare a Băncii începînd cu anul 2010 şi, respectiv, acordarea de credite cu încălcarea normelor şi regulilor de creditare.

PS. Documentele sunt publicate in original. Indemn autoritatile competente sa verifice autenticitatea si veridicitatea lor.

—————

Dosare de credite

Grupul de companii – debitori – “Valiexchimp” ( SRL “Meropa 2000”, SRL “Danmilax”, SRL “AVGSistem”, SRL “Vlasco”, SRL “Fuel”, SRL “Braconi”

Valoarea creditului: 500 milioane Lei.

Garanţii: imobile, benzinarii, utilaje, conducte de gaz, dezvoltare de petrol din Baimaclia, reţele electrice, gaze naturale, produse petroliere, imobile de pe str. S. Lazo, 11, Corobceanu 17 (proprietar I. Rosca, anterior a fost amplasat oficiul PPCD).

Creditele nu au fost rambursate.

Când BEM, în 2013, a iniţiat procedură de utilizare a gajul pentru stingerea datoriei, sa dovedit că fondurile circulante lipsesc. Gajul ramas a fost evaluat la max. 300 milioane Lei.

Prejudiciul BEN, conform hotărîrii instanţei de judecată – 807 milioane Lei.

“TOMAILΔ – 448 milioane Lei.

Grupul de companii – debitori: “Romantaplus” Ltd, SRL “Amtrax-AV”, “Amtarex” SRL, “Melolgri” Ltd, “Atarex-plus” SRL, “Verdemondial” SRL, “TivaliCom” SRL. Proprietar – Ivan Tomailî.

Domenii de activitate: în principal construcţia de locuinţe rezidenţiale, inclusiv pentru Procuratura generală și Serviciul de Informații și Securitate.

Valoarea creditului: 405 milioane Lei.

Garanţii: apartamente in blocuri de locuit în construcţie (Jur. “garanţie viitoare”).

Apartamentele gajate la BEM au fost vândute, iar banii rezultati din contractele de vînzare-cumpărare nu au fost restituiţi Băncii. Sunt aproape 1000 de familii. Pentru mulţi dintre aceşte persoane, accest caz s-a transformat într-o tragedie autentică .

Toate societățile au falimentat.

Prejudiciul BEM – 448 milioane Lei.

“Sorina” – 188 milioane Lei.

Grupul de companii-debitori – SRL “Fergus”, SRL “Ti-Bind”, SRL “Alit”, SRL “Silanta”.

Valoarea creditului: 115 milioane Lei.

Garanţii (supraevaluate): 2 apartamente cu 3 odăi în Chişinău, fondul locativ vechi, local non-rezidenţial de 150 m2., cosmetice, parfumuri, tehnică de calcul (s-a dovedit că sunt inexistente).

Creditele nu au fost rambursate.

Compania a falimentat.

Restul bunurilor imobile constituie obiectul unui litigiu de judecată între mai mulţi creditori.

Prejudiciul BEM – 188 milioane Lei.

“LIDIANA- LUX” – mai mult de 259 milioane Lei

Companii – debitori afiliate: SRL „Lidiana- lux”, SRL” BN-proalim “.

Valoarea creditului: 168 milioane Lei (peste 84 milioane de euro pentru fiecare societate).

Garanţii (supraevaluate substanţial): echipamente, imobilul fabricii S.A. “Moldcarton” din Sîngera.

Anterior, sa dovedit că aceste companii au fost recreditate de către Moldincombank. Proprietăţile au fost gajate pentru a achiziţiţiona materii prime.

Uzura echipamentelor gajate constiuie 65%-70%. Valoarea curentă a gajului nu depășeşte 70 milioane lei, dar și pentru un astfel de preț nu se găseşte cumpărător.

În prezent SRL „Lidiana – lux”, a primit sentinţa penală, “lichidarea debitorului”.

SRL “BN – proalim” se află la un pas de faliment.

Prejudiciul BEM – 259 milioane Lei.

“ARTBETON”- 49 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “ArtBeton”.

Perioada de creditare: 2011

Garanţii (în mod substanţial supraevaluate): complex de clădiri administrative şi 20 hectare de teren adiacent în satul Lipcani, raionul Briceni.

*** Potrivit informațiilor disponibile, în acest caz, este direct implicat Șeful direcției Juridice a BEM, Mihail Bejenari. El figurează în lista membrilor comitetului de credit al băncii, care a adoptat decizia de acordare a creditului.

Creditul nu a fost rambursat.

În 2012, bunurile au fost transmise în proprietatea BEM.

Debitorul este in proces de faliment.

Prejudiciul BEM – 49 milioane Lei

“PRICOMTAX-COM” – 75 mil lei

Compania-debitor: SRL “Pricomtax-Com”.

Valoarea creditului: 25 milioane Lei.

Garanţii: echipamentele combinatului de carne din Ungheni, bunuri imobiliare non-rezidențiale din Chișinău.

***Anterior, combinatul a aparținut BEM, fiind patrimoniul, care a fost luat de bancă pentru un alt credit nerambursat. Ulterior, banca a vândut combinatul companiei SRL “Pricomtax-Com”, fără garanții, cu 44 de milioane lei. Din această sumă, banca a primit doar 3 milioane lei.

SRL “Pricomtax-Com”, la rândul său, a pus combinatul în gaj la o altă bancă, iar de la BEM a luat un credit de 25 milioane lei, pentru achiziționarea de materii prime, gajînd o parte din echipamentele combinatului, pentru care nu s-a achitat cu BEM.

SRL “Pricomtax-Com” a anunțat falimentul în luna februarie 2014.

Pe lista creditorilor figurează 3 bănci.

Prejudiciul BEM – 75 milioane Lei.

“VESI” şi “VESI – PLUS – 204 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Vesi”.

Suma creditului: 98 milioane Lei.

Garanţii (în mod substanţial supraevaluate): benzinării, combustibil, depozitele de combustibil, spalatorie auto.

Creditul nu a fost rambursat.

Compania a declarat falimentul.

Prejudiciul BEM – mai mult de 172 de milioane de Lei.

Compania-debitor: SRL “Vesi – plus” (afiliată SRL “Vesi”)

Perioada de creditare: 2012.

Valoarea creditului: 16 milioane Lei.

Creditul nu a fost rambursat.

SRL “Vesi plus” a declarat falimentul.

Prejudiciul BEM – 32 milioane de Lei.

“ARMAMIL-COM”- mai mult de 87 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Armamil-Com”.

Valoarea creditului: aproape 59 milioane Lei.

Garanţii (în mod substanţial supraevaluate): benzinarii, depozite de combustibil.

Compania a falimentat în 2012.

Prejudiciul BEM – mai mult de 87 milioane Lei.

“ANCHIR”- mai mult de 70 milioane de Lei

Compania-debitor: S.A. “Anchir”.

Valoarea creditului: 35 milioane Lei.

Garanţii (în mod substanţial supraevaluate): fabrica de cărămidă din s. Chirca, Anenii Noi, caramidă, nisip.

Creditul nu este rambursat.

Compania este în proces de faliment.

Prejudiciul BEM – mai mult de 70 milioane Lei.

“ALEGOR-COMERT – 86 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Alegor-comert.

Valoarea creditului: 36 milioane Lei.

Garanţii (în mod substanţial supraevaluate): imobiliare comerciale, depozite şi teritoriul aferent acestor imobile.

Creditul nu a fost rambursat.

***În 2014 directorul companiei, V. Bajerean, a fost condamnat de instanță la 4 ani de detenţie pentru furnizarea în mod deliberat de informații false, cu scopul obţinerii unui credit bancar.

Prejudiciul BEM – mai mult de 86 milioane Lei.

“ALEXUS-PLUS” – mai mult de 30 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Alexus-plus”.

Valoarea creditului: 19 milioane Lei.

Garanţii: subsol pe str Gr.Vieru, apartament 145 m2 pe str S. Lazo, 26 (așa-numita “casă a deputaţilor), proprietar – un oarecare B. Babin.

Peste 5 luni de la acordarea creditului, BEM “într-un mod ciudat” anulează dreptul asupra acestor garanţii.

Imobilul de pe adresa bd. Moscova 4/2 de asemenea constiuie garanţie pentru acest credit. Reprezentanții BEM (departamentul de credit) nu au verificat acest imobil şi s-a depistat că pe această adresă este amplasată grădinița de copii nr. 129.

Anterior, acesta clădire a aparținut Primăriei. În 2002, Primăria vinde cladirea unei companii private. În 2004, Primăria a intentat un proces privind anularea acestei tranzacții și readucerea bunului în proprietatea sa. Personalul de la BEM “oficial” se presupune că nu cunoaşte despre acest litigiu și oferă credite, cu acest gaj. În tot acest timp gradina continuă să activeze.

Creditul nu a fost rambursat.

În 2013 BEM desfășoară procedura de restituire a gajului și primește dreptul de evacuare. Dar, având în vedere aspectul social al problemei, grădinița de copii nu a fost evacuată din cladire. Între timp, Primăria a câștigat în instanță procesul inițiat de anulare a tranzacției de vânzare din 2002. Astfel, banca a rămas fără gaj.

Prejudiciul BEM – mai mult de 30 milioane Lei.

“INCOTIR”- mai mult de 45 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Incotir”.

Valoarea creditului: 20 milioane Lei.

Garanţie (în mod substanţial supraevaluată): carier cu zăcăminte minerale.

“INCOTIR” – mai mult de 45 milioane lei.

Compania – client: SRL “Incotir”.

Suma creditului: 20 milioane lei.

Garanţii (în mod semnificativ supraevaluate): secțiunea de cariere cu zăcăminte minerale.

***Potrivit datelor Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, inițial a fost cunoscut, că în carieră nu au mai rămas substanțe minerale utile. Eficacitatea sa a fost de 0%.

Creditul nu a fost rambursat.

Firma a dat faliment.

Prejudiciul BEM – mai mult de 45 milioane Lei.

“OXIAUTO_TRANS” – 90 milioane Lei

Compania-debitor: SRL “Oxiauto-Trans”.

Valoarea creditului: 40 mln lei.

Garanţii (supraevaluate): baza de agrement “Laguna” s. Molovata Noua, complex de hale de producție din Chișinău.

Creditul nu a fost rambursat.

Prejudiciul BEM – 90 milioane Lei.

Vesi_plus

Vesi_Plus

Vesi

Vesi

Valiexschimp

Valexschimp

Pricom tax

Pricomtax COM

Oxiato Trans

Oxiato Trans

Lidiana

Li Diana

Icotir

icotir

BN proalim

BN Proalim

Artbeton

Artbeton

Armamil

Armamil

Anchir

Anchir

Alexus Plus

Alexus Plus

Alegor

Alegor-comert

Ti bind

Fergus Ti Bind

Silanta

Fergus Silanta

Alit

Fergus Alit

Fergus

Fergus

Verdi Mondial

Tomaili Verdi Mondial

Tivali com

Tomaili Tivali Com

Romanta plus

Tomaili Romanta Plus

Melolgri

Tomaili_melolgri

Atarex

Tomaili_Atarex

Amtrax

Tomaili_Amtrax

Amtarex

Tomaili_Amtarex

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.