Doamna Viorica Dumbrăveanu, unul din cei mai buni profesioniști din țară în domeniul protecției sociale

Doamna Viorica Dumbrăveanu, unul din cei mai buni profesioniști din țară în domeniul protecției sociale, exercită începînd cu această săptămîna funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul social.

Am semnat decretul de numire a Doamnei Dumbrăveanu avînd ferma convingere, că experiența profesională și managerială a ex-Secretarului de Stat la ministerul de resort, va contribui la elaborarea și promovarea unor politici eficiente în domeniul social, or prioritatea mea în funcția de Președinte al țării, este de a spori nivelul de protecție socială a cetățenilor noștri.

Proiectele cu caracter social lansate la Președinție recent, sunt doar un început în activitatea consilierului în domeniul respectiv. Îi doresc succes Doamnei Dumbrăveanu în activitatea sa, întru soluționarea problemelor sociale din țara noastră.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.