Discursul pe marginea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2013

Stimaţi Colegi Deputaţi, Onorată asistenţă!

Stimaţi Colegi Deputaţi, Onorată asistenţă!

 Din nou se întîmplă lucruri ciudate. Guvernul impune Parlamentului să voteze în mare grabă, practic fără examinare, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2013. Argumentele invocate de Guvern, precum că termenul restrîns de aprobare a proiectului este condiţionat de prevederile Legii privind sistemul şi procesul bugetar sunt o manifestare de „duble standarde”, dacă e să ne amintim că toţi trei ani ai aflării AIE la guvernare, Legea bugetară a fost prezentată în Parlament cu mari întîrzieri, iar Guvernul ne tot convingea că aşa este normal, şi că Legea bugetului nu trebuie să fie elaborată şi aprobată în pripă.

Proiectul Bugetului care ne este propus spre votare este din start invalid. Şi asta o recunoaşte însuşi ministrul economiei. Bugetul nu reflectă realităţile economice din anul viitor. Iar realitatea dura ne confirmă acest lucru.

Politica Guvernului a oricărui stat, în special în condițiile de tranziție, poate să se axeze pe trei factori majori: investițiile străine directe; export care generează producerea interna; remitențe.

Care este situația curentă și ce prevede Guvernul la acest capitol pe viitor?

ISD în economia națională a alcătuit în:

1 semestru 2010 – 81 mln. USD, raportat la PIB semestrial – 3,2%;

1 semestru 2011 – 136 mln. USD, raportat la PIB semestrial – 4,4%;

1 semestru 2012 – 88 mln. USD, raportat la PIB semestrial – 2,7% .

Adică se observă diminuare semnificativă.

Exportul în special în anul curent are o tendintă negativă. De la începutul analui are loc scăderea ritmului de creștere a exportulu și ca urmare a diminuării exportului în iulie (cu 10%) și în august (cu 16%) pentru 8 luni exportul s-a diminuat cu 0,1%. Această tendință este rezultatul scăderii cererii externe în special din UE. Exportul din această zonă s-a micșorat cu 6,1%. Apreceiind situația în zona euro ca nestabilă și care se agravează noi nu putem miza pe ameliorarea situației la acest capitol.

Recunoscînd faptul că remitențele au un impact considerabil asupra situației în economia noastră noi trebuie să recunoaștem lipsa sporirii acestor intrări.

În 1 semestru2008 remitenţele au alcătuit 879 mln. USD, în 2009 – 516 mln. USD, în 2010 – 589 mln. USD, în 2011 – 716 mln. USD și în 2012 – 787 mln. USD. Ponderea în PIB s-a micșorat de la 33% în 2008 pînă la 23,8% în anul curent.

Concluzie: toți factorii creșterii economice se află în Moldova în scădere absolută sau relativă în raport cu PIB.

In această situație Guvernul caută soluții în domeniul împrumutului. Din vara 2009 datoria exernă publică și public garantată s-a majorat de la 973 mln USD pînă la 1575 mln. USD adică cu 621 mln. USD (cu 62%). Datoria exerna totală a crescut cu 1,6 mlrd. USD (50%). Trebuie de menționat că această creștere a datoriei nu a avut nici un efect asupra ameliorării competitivității economiei și a nivelului de trai al populaţiei.

Referitor ladocumentul propus, noi avem mai multe obiecţii, care pot fi grupate în trei categorii.

În primul rînd, Bugetul conţine cheltuieli pentru care nu există acoperire financiară.

În cel de-al doilea rînd, componenţa socială în proiectul de buget este derizorie.

În cel de-al treilea rînd, politica fiscală este dură, nestimulativă şi va contribui la creşterea sectorului tenebru în economia naţională.

Voi veni în continuare cu unele precizări.

Conform notei explicative la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2013, la baza calculelor veniturilor bugetului au stat creşterea economică de 5,0%, rata inflaţiei 5,0%, creşterea exporturilor cu 13,5% şi a importurilor cu 9,7%. Totodată, prin scrisoarea recentă, Ministerul Economiei şi Comerţului ne informează că de fapt aceste prognoze nu mai sunt valabile pentru anul viitor. Conform pronosticului ministerului responsabil de estimarea evoluţiilor macroeconomice, în anul 2013 creşterea PIB va constitui doar 3,5%, rata inflaţiei va fi mai mare comparativ cu cea estimată iniţial şi va atinge 6,4%, iar exporturile şi importurile vor înregistra dinamici mai modeste faţă de cele anterior indicate, şi vor constitui +9,0% şi +7,5% corespunzător. 

În cazul realizării prognozei precizate a Ministerului Economiei şi Comerţului, este evident că veniturile bugetare în baza cărora s-a estimat partea de venituri a bugetului de stat pentru anul 2013 nu vor fi realizate. Conform calculelor prealabile, reieşind din ponderea acumulărilor bugetare în PIB, neexecutarea părţii de venituri a bugetului de stat va constitui circa 800 milioane lei. Respectiv, bugetul de stat nu-şi va putea onora pe deplin obligaţiunile la partea de cheltuieli. Or, cunoscînd practica aplicată ultimii ani de Ministerul Finanţelor în cazul insuficienţei mijloacelor bugetare, vor fi suspendate sporurile salariale pentru bugetari, va fi redusă partea de cheltuieli a bugetului ce ţinea de procurări şi componenta investiţională. 

Alţi factori hotărîtori ce determină acumularea veniturilor la bugeteste potenţialul bazei fiscale şi politica fiscală echilibrată, care de rînd cu sporirea veniturilor bugetare ar trebui să permită creşterea economică durabilă, să stimuleze procesele investiţionale şi să păstreze competitivitatea bussinesului autohton în raport cu agenţii economici din alte state. Spre regret, în ultimii trei ani, guvernarea a ignorat totalmente aceste principii.

După cum cunoaştem, pe parcursul acestei perioade:

– s-a întrodus impozitul pe venitul întreprinderilor la cota 12%;

– s-a stabilit cota TVA 20% la producţia agricolă, cu rambursarea doar a 12 puncte procentuale din buget;

– s-a majorat TVA la gaze de la 6 la 8% şi la zahăr de la 8 la 20%;

– s-au majorat semnificativ accizele, taxele locale, taxele rutiere şi taxele pentru licenţe.

Concomitent cu majorarea fără precedent a presiunii fiscale asupra contribuabililor, se observă o tendinţă inversă în dinamica ponderii veniturilor Bugetului Public Naţional în PIB. Astfel,ponderea veniturilor fiscale şi sociale în produsul intern brut este în descreştere – 2008 – 37%, 2009 – 34,8%, 2010 – 31,7%, 2011 – 31,5%, 2012 – 28,2%.

Acest fenomen, aparent paradoxal, se explică prin creşterea sectorului economiei tenebre şi respectiv a evaziunilor fiscale. În acest context, considerăm că politica de majorare a cotelor de impozitare promovată de Guvern la insistenţa donatorilor externi, este una greşită ce nu generează venituri adecvate la buget, ci împiedică dezvoltarea economiei naţionale. Respectiv, cunoscînd calitatea administrării vamale şi fiscale în actualul Guvern, suntem convinşi că majorarea presiunii fiscale va genera doar un nou val de corupţie în organele cu funcţii de control, iar partea de venituri planificată a bugetului de stat nu se va executa.

Carenţele în formarea părţii de venituri a bugetului de stat au degenerat în insuficienţa mijloacelor la partea de cheltuieli. Guvernul continuă să promoveze o politică antisocială. Astfel, cheltuielile sociale prevăzute în proiectul bugetului pentru anul 2013 constituie 25,9,1% ca pondere în PIB faţă de 26,2% în anul 2012, 27,9% în anul 2011 şi 29,8% în anul 2010, respectiv se reduce şi ponderea cheltuielilor sociale în totalul cheltuielilor bugetare de la 73% în 2010 la 67,4%.

Cheltuielile de personal pentru sistemul bugetar pentru anul 2013 sînt în descreştere cu 0,7% ca pondere în PIB faţă de anul 2012. Diminuarea respectivă este condiţionată de realizarea angajamentelor Guvernului faţă de Fondul Monetar Internaţional privind „optimizarea” numărului de angajaţi în sectorul bugetar. În acest sens Guvernul prevede realizarea unui set de măsuri (reduceri de personal, comasări şi închideri de şcoli) urmare a cărora numărul de angajaţi în sectorul bugetar va scădea cu 9%. În aspect numeric, numărul de unităţi de personal angajate în sectorul bugetar va scădea de la 220,6 mii în 2010 la 196 mii în 2013.

În acelaşi timp, din volumul total de investiţii capitale ale bugetului de stat pentru 2013, 1,8 mlrd.lei, sau 85,5 la suta sînt preconizate din surse externe de finanţare, în special credite şi doar 14,5 la sută – circa 260 mln.lei din surse interne. Din volumul total al proiectului bugetului de stat de 23,6 mlrd.lei – 16,5 la suta – adică 3,9 mlrd.lei, sînt acoperite din surse externe: credite– 1,4 mlrd.lei, granturi– 2,5 mlrd. lei. Toate acestea sînt surse faţă de care, ca şi anul acesta, ca şi anul precedent, nu există nici o siguranţă că vor fi integral încasate la buget, deoarece sînt doar nişte pronosticuri ale Ministerului Finanţelor.

Deficitul BPNprognozat de guvernare este la nivel de 1,14 la suta din PIB, sau 1,1mlrd.lei, care la rîndul lor, la nivel de 75 la suta urmeaza a fi finanţate din credite externe (suma neta – 855,4 mln.lei.), şi care este în creştere comparativ cu anul curent practic de 2 ori (2012 – suma neta – 480,4 mln.lei).

Aşadar, stimaţi colegi, acest proiect de buget este într-adevăr invalid. Din păcate, proiectul bugetului de stat propus, reflectă capacitatea reală a actualei guvernări de a-şi îndeplini programul său de guvernare şi scoate clar în evidenţă irelevanţa şi caracterul pur declarativ al planurilor guvernului actual.

Acest proiect de buget reprezintă confirmarea matematică a bănuielilor şi scepticismului opoziţiei.

Se confirmă activitatea slabă a instituţiilor responsabile de colectarea veniturilor (vama, fiscul) şi pregătirea slabă a celor care elaborează strategiile economice şi financiare. Ministrul finanţelor nu poate primi o notă trecătoare pentru politica bugetară din ultimii ani. Un Guvern responsabil şi profesionist l-ar da imediat afară.

Acest proiect de buget necesitărectificări serioase pentru a primi voturile finale ale deputaţilor din fracţiunea deputaţilor neafiliaţi.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.