Discurs pe marginea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2012

Stimaţi Colegi Deputaţi,

Stimaţi Colegi Deputaţi,
Onorată asistenţă!
Deja al treilea an consecutiv, Guvernul Alianţei pentru Integrare Europeană, încălcînd în mod direct legislaţia naţională, prezintă cu întîrziere Parlamentului proiectele de acte legislative ce urmează să reglemeteze veniturile şi cheltuielile Bugetului Public Naţional în anul următor. Şi ca de fiecare dată Alianţa pentru Integrare Europeană încearcă să ne „hrănească” cu diferite argumente mincinoase despre motivele acestor tergiversări: ori alegerile parlamentare au întîrziat, ori FMI n-a învoit Guvernul s-o facă în termenul stabilit.
În aceste condiţii ţin să reamintesc prevederile Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847 din 24 mai 1996, articolele 25 şi 26 ale căreia stabilesc că Guvernul prezintă Parlamentului pînă la 1 octombrie a fiecărui an proiectul legii bugetare anuale, iar pînă la 5 decembrie a fiecărui an, Parlamentul  adoptă  legea bugetară anuală.
Astfel, prin acţinunile sale iresponsabile şi recidive, Guvernul încalcă flagrant prevederile legislaţiei bugetare, continuă să creeze o stare de incertitudine în mediul de afaceri şi influenţează negativ calitatea executării Bugetului Public Naţional atît la partea de venituri, cît şi la cea de cheltuieli.
​Dar atîrnarea iresponsabilă şi şablonată a Guvernului în raport cu Legile bugetare anuale nu se reduce doar la elaborarea şi prezentarea tardivă a proiectelor în Parlament, dar se regăseşte şi în conţinutul acestora.
​La partea de venituri:
1) Conform estimărilor Guvernului, se preconizează că ponderea veniturilor Bugetului Public Naţional în PIB în anul 2012 să constituie 37,2%. Astfel, deja al patrulea an consecutiv se atestă reducerea acestui indicator:
38,9% – 2009;
38,3% – 2010;
37,8% – 2011;
37,2% – estimat 2012.
Reducerea ponderii veniturilor bugetare în PIB, în condiţiile majorării cotelor de impozitare (reîntroducerea impozitului pe venitul întreprinderilor, majorarea accizelor, excluderea plafoanelor maxime la taxele locale, dublarea cotelor maxime la impozitele pe proprietate) însemnă nimic altceva decît creşterea ponderii economiei tenebre şi incapacitatea Guvernului de a constrînge acest fenomen. Ţin să atenţionez, că procesul extrem de periculos de trecere în umbră a economiei naţionale continuă să ia amploare. Astfel, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, economia neobservată ca pondere în PIB în anul 2009 a constituit 22,4%, în anul 2010 – 23,2%, iar în primele 9 luni ale anului 2011 deja 27,7% din PIB. Indicatorii respectivi vorbesc despre faptul că tot mai puţini contribuabili participă la formarea părţii de venituri ale Bugetului Public Naţional, iar povara creşterii necesităţilor bugetare şi respectiv a cotelor de impozitare revine unui eşantion tot mai mic de contribuabili oneşti, care onorîndu-şi obligaţiunile fiscale sînt puşi în condiţii concurenţiale dezavantajoase faţă de cei ce nu achită plăţi la buget în mărimea cuvenită. O a doua parte a monedei este creşterea fenomenului corupţiei în autorităţile cu funcţii de control, sub acoperirea cărora şi înfloreşte activitatea economică ilicită şi evaziunea fiscală.
2) Tendinţa de creştere a economiei tenebre se reflectă elocvent prin dinamica veniturilor bugetare la compartimentul TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Deja al doilea an consecutiv, pe fundalul creşterii economice raportate de Guvern, se înregistrează scăderea încasărilor TVA intern la buget: cu 34 milioane lei mai puţin în 2010 faţă de 2009 şi cu 74 milioane lei mai puţin în primele 11 luni 2011 faţă de perioada respectivă a anului 2010. Mai mult ca atît, Guvernul vine cu propunerea de a prevedea în Bugetul Public Naţional pentru anul 2012, încasări de la TVA pe intern în sumă de 3,4 miliarde lei ceea ce este cu 130 milioane lei mai puţin faţă de suma planificată iniţial pentru a fi încasată în anul 2011. Or, Guvernul desconsideră total capacităţile profesionale ale Parlamentului, şi după doi ani de creştere economică şi inflaţie de circa 7 şi 8 la sută corespunzător în fiecare an, vine cu propunerea de a reduce veniturile din TVA intern. În nota explicativă la proiectul discutat nu am găsit explicaţii acetui „fenomen” specific doar Guvernului AIE. Putem doar presupune că este vorba despre o planificare incorectă a veniturilor de către Ministerul Finanţelor, ineficienţa administrării fiscale sau creşterea economică anunţată de Guvern de fapt nu există…
 
La partea de cheltuieli:
 
1) Guvernul nu a identificat şi nu propune soluţii de depăşire a tendinţei de majorare din an în an a deficitului Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. Astfel, dacă iniţial în bugetul de stat pentru anul 2011 erau preconizaţi 612 milioane lei pentru acoperirea deficitului BASS, după rectificarea bugetului suma respectivă a crescut la 806 milioane lei, iar pentru anul 2012 deficitul este prognozat în cuantum de 950 milioane lei. Dinamica respectivă este consecinţa creşterii ponderii economiei neobservate, respectiv a fenomenului „salariilor în plic” şi reducerii populaţiei angajate oficial în cîmpul muncii urmare a creşterii numărului concetăţenilor noştri ce pleacă la lucru peste hotare.
2) În aceste condiţii Guvernul continuă să promoveze o politică antisocială. Astfel, cheltuielile sociale prevăzute în proiectul bugetului pentru anul 2012 constituie 26,2% ca pondere în PIB faţă de 28,0% în 2011, 29,8% în 2010 şi 31,8% în anul 2009.
De asemenea ni se propune să devenim părtaşi ai intenţiei Guvernului AIE de a reduce numărul de angajaţi în sectorul bugetar, în mod special în ramura „Învăţămînt”. Diminuarea respectivă este condiţionată de realizarea angajamentelor Guvernului faţă de Fondul Monetar Internaţional privind „optimizarea” numărului de angajaţi în sectorul bugetar. În acest sens Guvernul prevede realizarea unui set de măsuri (reduceri de personal, comasări şi închideri de şcoli) urmare a cărora numărul de angajaţi în sectorul bugetar va scădea cu 3400 unităţi, iar în ramura „Învăţămînt” cu 3940 unităţi. Aceste cifre vorbesc despre dorinţa Guvernului de aşi mări statele de personal birocratic cu 540 unităţi din contul reducerii numărului de personal didactic. În aspect numeric, numărul de unităţi de personal angajate în sectorul bugetar va scădea de la 220,6 mii în 2010 la 208,6 mii în anul 2012.
 
Finanţarea deficitului:
Guvernul AIE continuă să-şi acopere incapacitatea de administrare eficientă a finanţelor publice şi să soluţioneze problemele financiare de moment din contul îndatorării masive a ţării şi vînzărilor proprietăţilor de stat, repetînd scenariul trist al Greciei şi României.
Deficitele bugetare considerabile înregistrate în perioada Guvernelor Filat-I şi Filat-II au fost acoperite din contul împrumuturilor externe, emisiei de Valori Mobiliare de Stat (împrumuturi interne) şi privatizarea proprietăţii statului.
Anul 2012 nu va fi o excepţie din acest proces. Pentru acoperirea deficitului bugetar, Guvernul propune întrări de împrumuturi externe în sumă de 905 milioane lei, vînzarea patrimoniului public în sumă de 260 milioane lei şi consumarea soldurilor din conturile bugetare 257 milioane lei. Este relevant, că drept consecinţă a piramidei financiare construite de AIE, în anul 2012 suma rambursărilor de împrumuturi externe va constitui 532 milioane lei, iar cheltuielile aferente serviciului datoriei de stat 782 milioane lei. Astfel, la finele anului 2012, datoria de stat internă va constitui 5784 milioane lei faţă de 5305 milioane lei la 1 ianuarie 2011 (+480 milioane lei), iar datoria de stat externă va creşte de la 1116,2 milioane dolari SUA, conform situaţiei din 1 ianuarie 2011 pînă la 1237,6 milioane dolari la sfîrşitul anului 2012 (+121 milioane dolari SUA).
În rezultatul manipulărilor Guvernului Filat, deservirea datoriei de stat în anul 2012 va constitui 1557,5 milioane lei, ceea ce este în creştere cu 66 milioane lei faţă de anul 2011 şi cu 444 milioane lei faţă de anul 2010.
Deci, un asemenea buget nu poate fi susţinut. De aceeea, grupul parlamentar al socialiştilor nu va vota acest buget al sărăciei şi al degradării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.