Din ziua depunerii jurămîntului începe efectiv exercițiul mandatului de Președinte al Republicii Moldova

Atenționez asupra faptului că abia din ziua depunerii jurămîntului începe efectiv exercițiul mandatului de Președinte al Republicii Moldova.

Solicit respectarea legislației Republicii Moldova si retragerea ofițerilor SPPS detașați cu misiunea de a mă “proteja”.

Menționez că nu există careva premise sau pericol care ar impune să mă protejați în afara mandatului de Președinte al Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.