Deserviciul Fiscal de Stat pentru marii contribuabili

Dupa ce acum citeva zile am lansat analiza de mai jos, astazi 06 mai 2010 Inspectoratul Fiscal a anulat dreptul marilor contribuabili plătitori de TVA de a prezenta facturi în loc de facturi fiscale. Operativ au reactionat… Dar trotusi comentariul ramiine pentru invatatura.

Dupa ce acum citeva zile am lansat analiza de mai jos, astazi 06 mai 2010 Inspectoratul Fiscal a anulat dreptul marilor contribuabili plătitori de TVA de a prezenta facturi în loc de facturi fiscale. Operativ au reactionat… Dar trotusi comentariul ramiine pentru invatatura.

În comentariul ce urmează doresc să abordez o situaţie mai specifică, care vizează circa 360 de agenţi economici care sunt incluşi în lista contribuabililor mari pentru anul 2010, şi care în activitatea lor folosesc facturile fiscale repartizate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Este important să menţionez, că contribuabilii mari formează circa 45% din toate veniturile acumulate la Bugetul Public Naţional.          

Subiectul este unul mai specific, dar în opinia mea este unul relevant şi ne vorbeşte despre calitatea administrării fiscale realizate la moment de către Guvern (despre care m-am expus şi cu alte ocazii).

La 29 aprilie 2010, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat a fost amplasat Comunicatul nr.26-8/2-02/1-2393 din 29 aprilie 2010 semnat de Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Conform acestui Comunicat:

„Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, având în vedere unele dificultăţi tehnice în asigurarea subiecţilor impozabili cu TVA cu formulare a facturilor fiscale, comunică urmatoarele.

În perioada începând cu data emiterii prezentului comunicat şi până la 20 mai 2010 (inclusiv), subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori TVA deserviţi la Direcţia Marilor Contribuabili a IFPS (conform listei publicate pe site-ul www.fisc.md, link-ul http://www.fisc.md/common/business/cont_mari/LISTA.pdf) (cu excepţia celor ce deţin dreptul de tipărire de sinestătătoare a facturilor fiscale), la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, au dreptul sa elibereze facturi în schimbul facturilor fiscale.

 

Pentru cazurile de documentare de către subiecţii menţionaţi, în perioada stabilită, a livrărilor impozabile prin facturi în schimbul facturilor fiscale, nu se vor aplica sancţiuni pentru neprezentarea facturilor fiscale stabilite de art.260 alin.(4) din Codul fiscal.”

Conform Codului fiscal al Republicii Moldova si in special art.133(2),lit.g) „Atribuţiile organului fiscal”, stabileşte că Inspectoratul fiscal de stat teritorial eliberează, contra plată, subiecţilor impunerii formulare de facturi fiscale în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

 În conformitate cu art.117 „Factura fiscală”, subiectul impozabil cu TVA, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilite prin art.108.

La rîndul său, art.108 „Termenele obligaţiei fiscale” prevede, că data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor. Pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor consumatorului sau dacă mărfurile sunt transportate, data livrării se consideră data în care începe transportarea.

Articolul 129, alin. 12), defineşte încălcarea fiscală ca o acţiune sau inacţiune, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la raporturile fiscale, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Codul fiscal.

Codul fiscal nu prevede dreptul Şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a decide privind neaplicarea sancţiunilor fiscale în alte cazuri.

Este evident, că un Comunicat al Şefului IFPS nu poate substitui sau modifica prevederile Legii. Astfel, constat că fiecare livrare impozabilă cu TVA, pentru care la data livrării nu s-a eliberat factura fiscală este o încălcare a Codului fiscal, pentru care urmează să se aplice sancţiunea corespunzătoare.

Comunicatul respectiv, pe lângă distorsionarea sistemului de administrare a TVA, complică activitatea agenţilor economici prin obligarea de a documenta repetat una şi aceeaşi livrare şi presupune anumite riscuri.

Cu regret, există marea probabilitate ca această gafă a actualului Guvern să afecteze în mod negativ în viitor agenţii economici – plătitori ai TVA, care în perioada 29 aprilie – 20 mai 2010, la recomandarea contrară legii a Şefului Inspectoratului Fiscal de Stat, vor încălca prevederile art.108 şi 117 ale Codului fiscal şi vor suporta povara sancţiunilor financiare prevăzute de art.260 al Codului fiscal.

Consecinţele acestor încălcări, vor fi resimţite de contribuabili  peste o anumită perioadă, în cadrul controalelor ulterioare efectuate de Serviciul Fiscal de Stat sau Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, inclusiv la cererea Curţii de Conturi şi Procuraturii. Or, ştiind despre nivelul înalt de pregătire profesională a serviciilor juridice şi contabile ale contribuabililor mari, unii dintre respectivii agenţi economici nu vor accepta înfăptuirea unor ilegalităţi, dar în acest caz riscă să-şi suspende livrările de mărfuri şi servicii, până la momentul în care Serviciul Fiscal de Stat va reuşi să soluţioneze „dificultăţile tehnice”, să revină la exercitarea deplină a atribuţiilor şi să pună la dispoziţia contribuabililor blanchetele de facturi fiscale în cantităţi suficiente.

Reamintesc, că la data de 29 aprilie 2010, lista contribuabililor administraţi de Direcţia marilor contribuabili include circa 360 agenţi economici, pe care îi va paşte pericolul ca în circumstanţele schimbării opiniei organelor de control să fie sancţionaţi.

Am menţionat şi cu alte ocazii că în Serviciul Fiscal se observă probleme serioase cauzate de deficienţele în organizarea activităţii, reforme structurale pripite, numirea persoanelor neprofesioniste în funcţii cu responsabilităţi sporite pe principii politice, înflorirea protecţionismului la toate nivelurile, metode de administrare fiscală ineficiente.

Comunicatul din 29 aprilie 2010 este o consecinţă logică a stării de lucruri în Serviciul Fiscal de Stat şi dovedeşte incapacitatea totală a Guvernării de a organiza executarea conformă a legislaţiei şi a asigura buna funcţionare a economiei naţionale şi administrării fiscale. De fapt, ceea ce se întâmplă în acest domeniu îngust e simptomatic pentru întreg sistemul administrativ gestionat de actuala guvernare. 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.