Declarația specială a Președintelui Republicii Moldova

Astăzi Moldova își aduce aminte de evenimentele tragice de pe 19 iunie 1992, care ne vor rămîne în memorie drept „Tragedia de la Bender”. Acea zi a adus la multiple victime umane pe ambele maluri ale Nistrului şi a împărțit istoria conflictului transnistrean în perioada de „pînă” și „după”.

După tragedia de la Bender, fiecare locuitor al Moldovei a conștientizat toată seriozitatea contradicțiilor existente și necesitatea păstrării păcii, a stabilității în țară întru soluționarea pe cale pașnică a celor mai dificile şi discutabile probleme.

Această abordare a fost pusă la baza „Acordului cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului militar din regiunea Transnistria a Republicii Moldova”, semnat la 21 iulie 1992.

Totuși, cu părere de rău, putem observa că, la fel ca şi acum 26 de ani, în Moldova se găsesc politicieni care continuă să încerce a specula pe contradicțiile care au declanșat conflictul de pe Nistru.

În preajma alegerilor parlamentare, Guvernul Republicii Moldova a prezentat ONU o inițiativă avînd drept subiect retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Țin să subliniez încă o dată că discutarea acestei probleme în maniera sfidătoare, pe care şi-o permite actualul Guvern, va duce doar la agravarea pozițiilor Chișinăului, inclusiv din perspectiva realizării cît mai rapide a reglementării conflictului transnistrean.

Reiterez importanța semnificativă a operațiunii de pacificare de pe Nistru în calitate de garanție a păcii şi securității cetățenilor, aceasta fiind un element important al programului de realizare a măsurilor de consolidare a încrederii și al acordurilor încheiate în formatul „5+2” în perioada ultimilor doi ani. Aceste acorduri au deschis perspective pentru revenirea agendei politice în procesul de negocieri.

Vreau să amintesc că actuala majoritate parlamentară şi Guvernul, ambele controlate de Partidul Democrat, își trăiesc ultimele luni și nu se bucura de încredere din partea majoritatii cetatenilor Republicii Moldova. Anume de aceea, cîţiva funcționari din interiorul țării şi patronii acestora din exterior au pus la cale o campanie PR ieftină, folosind platforma ONU, campanie ce vizează în exclusivitate agravarea situației din Republica Moldova şi afectarea serioasă a relațiilor moldo-ruse.

Sînt convins că probleme de atare importanță – retragerea contingentului militar rus, evacuarea (reciclajul) armamentelor şi munițiilor – trebuie să fie discutate cu Parlamentul legitim al Republicii Moldova şi cu Guvernul legitim al Republicii Moldova, care vor fi formate în lunile imediat următoare după scrutinul parlamentar.

Scopul nostru este păstrarea păcii şi stabilități pe Nistru, consolidarea suveranității, independenței, neutralității şi a integrității teritoriale a țării, precum şi asigurarea dezvoltării şi prosperării Republicii Moldova.

http://www.presedintie.md/rom/presa/declaratia-speciala-a-presedintelui-republicii-moldova

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.