De ce se alarmează Dodon - răspuns pe înţelesul celor de la Ministerul Agriculturii

Reacţia bolnăvicioasă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la mesajul articolului meu de analiză – „Guvernul-lăcustă şi agricultura ţării”, a venit abia peste o lună după publicarea acestuia.

Reacţia bolnăvicioasă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la mesajul articolului meu de analiză – „Guvernul-lăcustă şi agricultura ţării”, a venit abia peste o lună după publicarea acestuia. Probabil că, în acest răstimp, întreg ministerul a încercat să găsească contraargumente la cele enunţate în articol. Trebuie să menţionez, însă, că scopul articolului meu nu a fost de a învinui actuala guvernare de lipsa de competenţă şi mediocritate în conducerea sectorului agrar, deoarece acestea sunt lucruri deja bine cunoscute, ci de a le mai deschide ochii la problemele dureroase ale ţării şi în primul rând la grija pe care conducerea trebuie s-o poarte în asigurarea securităţii alimentare a statului.

Scribii de la MAIA îşi întitulaseră „replica” într-un stil bombastic: „De ce se alarmează Dodon?”. În rândurile de mai jos, le voi răspunde. De data aceasta însă nu voi face prognozări, ci voi utiliza doar datele oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, inclusiv voi face unele precizări şi completări pe marginea analizei prezentate de mine în precedentul articol.

Analiza în dinamică a indicatorilor economici din sectorul agricol este specifică şi, în scopul diminuării efectelor factorilor climaterici, de cele mai dese ori se utilizează media indicatorilor pentru ultimii 3-5 ani. În felul acesta se minimizează efectele anilor afectaţi de calamităţile naturale (spre exemplu seceta din 2007), sau celor cu supraproducere (anul 2008). Aceeaşi metodă a fost utilizată la stabilirea roadei medii la 1 ha/grâu de toamnă de 23,0 q/ha. şi după cum demonstrează datele BNS eroarea nu a fost atât de mare.

Roada medie a culturilor agricole, 01 septembrie 2010

Cultura agricolă Roada medie la hectar, chintale
Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) – total 21,4
din care:
grâu de toamnă şi primăvară 23,5
orz de toamnă şi primăvară 16,6
leguminoase pentru boabe 13,6
Rapiţa de toamnă şi primăvară 10,2

Sursa: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3108&parent=0#idc=34

Astfel, conform datelor BNS productivitatea medie la hectar a grâului de toamnă şi primăvară a fost în anul curent 23.5q. Revizuind calculele precedente vom determina că, în cazul dat producţia globală de grâu va fi de 681.7 mii tone, sau o abatere de 14.5 mii tone de la calculele prezentate anterior. Aceasta ar însemna că vom mai avea în plus aproximativ 4.5 mii tone grâu alimentar, sau în jur de 204,5 mii tone în total pe ţară. Menţionăm că calitatea grâului nicidecum nu s-a îmbunătăţit în perioada de recoltare, dimpotrivă – ploile abundente din acea perioadă au diminuat procentul de gluten – principalul indicator al grâului alimentar (grâul este apreciat ca alimentar dacă procentul de gluten este mai mare de 18). De unde dar s-au luat la MAIA calculele de 780 mii tone grâu, inclusiv 340 alimentar? Poate din hambarele personale ale domnului Cosarciuc? De fapt, la doar câteva zile după publicarea articolului, MAIA deja a declarat că au fost recoltate 300 mii tone grâu alimentar şi că rezerva de stat mai dispune de 60 mii tone, totodată ministrul a dat asigurări că preţul la grâu, făină şi în final la pâine nu vor creşte.

Ceea ce urmărim în ultima perioadă de timp, însă, nu este altceva decât o mişcare în agonie a guvernării liberal-democrate. Aceasta încearcă să controleze creşterile de preţuri la produsele alimentare, în special la crupe, paste făinoase, făină, dar şi grâu, prin împuternicirea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei de a monitoriza zilnic procesul de formare a preţurilor la produsele de prima necesitate. Reamintim că în articolele precedente am anticipat aceste creşteri. Mai mult ca atât, ministrul agriculturii a declarat pentru sursele media că, în scopul menţinerii preţului la grâul alimentar, s-a luat decizia de a distribui raioanelor ţării 15 mii tone grâu alimentar din rezerva de stat. De fapt această cantitate va fi epuizată în doar 2-3 săptămâni. Şi ce facem în continuare? Doriţi să spuneţi că este o decizie justificată economic? Mai degrabă justificată politic. Grâul alimentar, probabil, va fi distribuit în perioada campaniei electorale, de aceea a şi dispărut informaţia din unele surse media. Cred că s-au grăbit cu declaraţiile.

Reamintim că ţările vecine, Ucraina şi Rusia, unde producţia de cerealiere la fel a fost compromisă în acest an ca rezultat al calamităţilor naturale, deja au introdus unele restricţii la exportul cerealelor şi a făinii. În acelaşi timp, exportatorii de cerealiere din Moldova au pus în vânzare nu doar grâul furajer, după cum a declarat Cosarciuc, dar şi cel alimentar. Şi ne vom trezi în câteva luni când vom fi nevoiţi să importăm grâu şi făină la preţuri duble. Cine are de câştigat din acest business? Numai nu producătorii agricoli. Iar de pierdut – vom pierde noi toţi.

Ce face în asemenea situaţie Guvernul Filat? Mai nimic (nu mă refer aici la campania sa activă de PR politic). După ce a irosit banii publici pentru referendum (circa 40 de milioane), este preocupat acum de alegerile parlamentare anticipate, pe care simte că le va pierde şi îi este probabil cam indiferent cu ce va rămâne statul de pe urma afşării la putere a „guvernului-lăcustă”.

Cât priveşte agricultura de valoare adăugată înaltă – nu este de mintea celor ce activează în ramura agricolă de două zile să ne citească lecţii la această temă. Ar fi bine să se informeze că anume Guvernarea anilor 2001-2009 a orientat susţinerea financiară pentru agricultură la plantarea livezilor intensive şi superintensive, la reînnoirea plantaţiilor viticole, la investiţii în noile tehnologii, pentru sere şi solarii, case de ambalare etc.
Dar care e situaţia curentă în susţinerea producătorilor agricoli? Nu vreau să repet cele descrise in articolul precedent la această temă. Totuşi mă bucură faptul că după multiplele critici aduse regulamentului de subvenţionare pentru anul curent, MAIA s-a trezit şi a operat unele modificări, spre regretul agricultorilor însă, modificările operate nicidecum nu au simplificat procedura de obţinere a subvenţiei.

Informaţie privind executarea mijloacelor Fondului de subveţionare a producătorilor agricoli la situaţia din 2 septembrie 2010:

Formele de sprijin Precizat pe perioada de gestiune, mii lei Precizat pe perioda de gestiune pentru AIPA Nr. de dosare recepţionate Suma, mii lei Nr. de contracte încheiate Suma,mii
lei
1 2 3 4 5 6 7
Măsura Nr. 1 “Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare” 2000,0 2000,0 115 3972,5 48 1708,3
Măsura Nr. 2 “Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură” 12496,8 5876,7 127 10469,8 64 5320,2
Măsura Nr.3 “Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale”, inclusiv: 99708,8 36177,6 267 44573,8 221 36311,1
Plantații viticole 77208,8 21291,2
Plantații pomicole 22500,0 14886,4
Măsura Nr. 4 “Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (serii de iarnă, solarii)” 1000,0 1400,3 39 2118,9 28 1361,5
Măsura Nr. 5 “Stimularea şi subvenţionarea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare” 29300,0 19467,6 382 30537,8 280 19493,7
Măsura Nr. 6 “Stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice” 1400,0 1400,0 21 1168,7 17 773,3
Măsura Nr. 7 “Stimularea investiţiilor în utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice” 6000,0 2200,0 18 2693,9 9 1496,7
Măsura Nr. 8 “Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic” 5000,0 4159,5 18 4780,2 12 1781,6
Măsura Nr. 9 “Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare” 2794,4 1655,0 26 5383,4 13 2021,1
Măsura Nr. 10 “Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice de irigare” 10000,0 9315,0 37 6388,2 37 6388,2
Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar 10300,0 2012,1
TOTAL 180000,0 85663,8 1050 112087,2 729 76655,7

Sursa: http://www.aipa.md/ro/comunicate-de-presa/191

Informaţia prezentată în acest tabel, după cum vedeţi, stimaţi cititori, este preluată de pe pagina oficială a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Reamintim că MAIA menţiona la data de 25 august că „600 fermieri deja au primit mijloacele solicitate, iar alţii 1500 sunt în aşteptare”. Sau ministrul Cosarciuc este prost informat, sau ceea ce se visează noaptea se spune dimineaţa. Din datele tabelului prezentat este clar că au fost recepţionate în total doar 1050 dosare, dintre care 729 au fost aprobate şi încheiate în cazul lor contractele respective. Aceasta nu înseamnă însă că producătorii au primit şi banii. Conform informaţiei parvenite din teritoriu, bani prioritar sunt oferiţi celor ce au fost mai… aproape.
Pe parcursul ultimului an de zile, de când conducerea ţării a fost preluată de guvernarea liberală, una din temele prioritare pentru discuţii desigur că era comerţul şi pretinsa monopolizare a acestuia de către factorii de decizie din fosta conducere, atât a exportului, cât şi a importului. Au urmat modificări legislative, au apărut noi acte normative, au dispărut unele şi au fost create alte comisii ca până la urmă să avem ce avem.

Schimburile comerciale la unele produse agroalimentare, ianuarie-iulie 2010

Export Import
mil. dolari SUA în % faţă de ianuarie-iulie 2009 mil. dolari SUA în % faţă de ianuarie-iulie 2009 Balanţa comercială
Produse alimentare şi animale vii 138,9 87,2 224,8 124,3 -85,9
Animale vii 4,0 de 10,6 ori 3,7 73,9 0,3
Carne şi preparate din carne 3,0 de 4,8 ori 12,6 127,2 -9,6
Produse lactate şi ouă de păsări 5,0 148,7 14,1 135,1 -9,1
Peşte, crustacee, moluşte 20,8 123,9 -20,8
Cereale şi preparate pe bază de cereale 31,9 71,4 30,1 99,9 1,8
Legume şi fructe 84,1 115,0 74,6 142,8 9,5
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere 2,9 9,5 8,4 de 2,4 ori -5,5
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora 1,4 118,1 20,7 117,0 -19,3
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) 5,8 137,8 9,5 121,9 -3,7
Produse şi preparate alimentare diverse 30,3 111,0 -30,3
Băuturi şi tutun 112,2 121,3 69,7 106,2 42,5
Băuturi 91,9 113,5 23,9 87,5 68
Tutun brut şi prelucrat 20,3 175,9 45,8 119,6 -25,5

Sursa: BNS: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3107

Din analiza datelor statistice evidenţiem o diminuare a exporturilor produselor agroalimentare cu 12,8 la sută, în timp ce importurile au crescut cu 24,3%, balanţa comercială negativă ajungând la aproape 86 mil dolari SUA. O deosebită atenţie, în acest sens, atrage creşterea importului de carne şi preparate din carne cu 27,2%, produse lactate şi ouă de păsări cu 35,1%, legume şi fructe cu 42,8%. Nu vreau să fac o analiză aprofundată la acest subiect. Aş dori să las aceste date pentru concluziile D-voastră stimaţi cititori.

Cu părere de rău, constatăm că reprezentanţii MAIA încă nu au înţeles că piaţa este motorul dezvoltării economice şi nu declaraţiile populiste. Oare ministrul Cosarciuc nu a văzut lista companiilor exportatoare de fructe şi legume transmisă pentru confirmare partenerilor din Rusia? De ce a fost nevoie de înlocuit lista exportatorilor (în număr de 136 companii), agreată cu partea rusă după anul 2005 şi care putea fi doar completată? Care a fost interesul guvernanţilor, care deja stau cu valizele de plecare, să includă în lista companiilor exportatoare întreprinderi care nici nu au idee de agricultură, iar cele ce au exportat în Rusia zeci de ani au rămas cu produsele pe câmp.

Concluzia e una simplă – interesul personal al guvernanţilor actuali este mai presus de interesele economice ale ţării şi aceasta se întâmplă nu doar în ramura agricolă.

Şi cu o asemenea atitudine din partea acestor guvernanţi, stimaţi cititori, toţi cetăţenii rămân la covata spartă a promisiunilor şi aşteptărilor deşarte – cu piaţa de export blocată şi cu buzunarele goale. Iar statul, în prag de iarnă, cosit de rezerve startegice, se poate confrunta cu grave riscuri de insecuritate alimentară şi creştere explozivă a preţurilor la pâine.

———————————————————————————–

Почему беспокоится Додон – разъяснение для непонимающих в министерстве сельского хозяйства

Болезненная реакция Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности на мою аналитическую статью «Правительство-саранча и сельское хозяйство страны» была обнародована только через месяц после моей публикации. Возможно, все это время они всем министерством пытались найти контраргументы положениям статьи. Но хочу отметить, что целью моей публикации было не обвинение действующего правительства в некомпетентности и неэффективности в управлении аграрным сектором страны, – это и без того всем известная констатация – а открыть ей глаза на сложные проблемы, которые, в первую очередь, должны беспокоить особенно в связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности государства.
Писцы из МСХПП озаглавили свою «реплику» напыщенно: «Почему беспокоится Додон?». Я отвечу им на этот вопрос. Но на этот раз, я не буду делать прогнозы, а приведу ряд официальных данных Национального бюро статистики, в том числе, сделаю некоторые уточнения и дополнения к анализу, представленному мной в предыдущей статье.
Начну с обьяснения того, что анализ динамики экономических показателей аграрного сектора достаточно специфический – с целью снятия негативных эффектов, вызванных климатическими факторами, чаще всего используются данные за последние 3-5 лет. Таким образом, сводятся к минимуму показатели воздействия природных бедствий (например, засуха 2007 г.) или показатели перепроизводства сельхозпродукции (например, 2008 г.). Этот метод использовался и для определения средней урожайности пшеницы с 1 га – 23 ц/га, и, как свидетельствуют данные Национального бюро статистики, погрешность не была столько большой.

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур, 1 сентября 2010

Сельскохозяйственная культура Средняя урожайность с га, ц
2010
Зерновые и зернобобовые (за исключением кукурузы) – всего 21,4
Из которых:
Озимая и яровая пшеница 23,5
Озимый и яровой ячмень 16,6
Зернобобовые культуры 13,6
Озимый и яровой рапс 10,2

Источник: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3108&parent=0#idc=34

Так, согласно данным НБС, средняя производительность озимой и яровой пшеницы составила в нынешнем году 23,5 ц с одного гектара. Пересмотрев предыдущую информацию, мы установим, что в данном случае общий объем урожая пшеницы составит 681,7 тыс. тонн, или с отклонением в 14,5 тыс. тонн от предыдущих пересчетов. Это означает, что мы получим перепроизводство примерно 4,5 тыс. тонн продовольственной пшеницы или примерно 204,5 тыс. тонн пшеницы в целом. Отметим, что качество пшеницы в период уборки урожая вовсе не улучшилось, а наоборот – обильные осадки снизили процент содержания клейковины, а это основной показатель для продовольственной пшеницы (пшеница определяется как продовольственная, если содержание глютена превышает 18%). Где и каким образом МСХПП насчитало 780 тыс. тонн пшеницы, в том числе 340 тыс. тонн – продовольственной? Может быть, в личных амбарах господина Косарчука? Если они в ладах с математикой, то мы ждем разъяснений.

По сути, то, что мы наблюдаем в последнее время, в том числе и в сельском хозяйстве, ни что иное, как признаки агонии либерал-демократического правительства. Оно пытается контролировать рост цен на сельскохозяйственные продукты, на зерна, муку, мучные продукты, в том числе на пшеницу, посредством ЦБЭПК, который ежедневно делает мониторинг процесса формирования цен на продукты первой необходимости. Напомню, в предыдущих статьях, я предварял этот рост цен.

Министр сельского хозяйства заявил в прессу, что, в целях недопущения роста цен на продовольственную пшеницу, было принято решение распределить в районах республики 15 тыс. тонн продовольственной пшеницы из госрезервов. Но этого количества хватит недели на 2-3. Что потом? Разве это разумное экономическое решение? Скорее всего – электоральное. Чтобы пшеницы хватило до выборов. А после? А после, «хоть потоп», если все равно власть коммунистам достанется… Пожалуй, такой логикой руководствуются в Альянсе.

Напомним, что соседние страны – Украина и Россия, где урожай зерновых также был подвержен влиянию стихийных бедствий, уже ввели запрет на экспорт зерновых и муки. В то же время, молдавские экспортеры зерна выставили на продажу не только фуражную пшеницу, как заявил Косарчук, но и продовольственную. Через несколько месяцев мы очнемся, когда придется импортировать пшеницу вдвое дороже. Кто выиграет от такого бизнеса? Уж точно не сельхозпроизводители. А потери… потери мы будем нести все вместе.
И что в этой ситуации делает Правительство Филата? Ничего (за исключением активной политической PR-кампании). После того, как впустую потратили государственные деньги на проведение референдума (около 40 млн леев), они теперь заняты досрочными парламентскими выборами, в которых, по их ощущениям, они проиграют, и поэтому им, вероятно, безразлично, с чем останется государство после управления страной этим «правительством-саранчой».

Что касается высокой добавленной стоимости в сельском хозяйстве – вряд ли люди, которые работают в аграрной отрасли всего лишь обрубок времени, могут читать нам лекции на эту тему, не их ума это дело. Лучше бы они ознакомились с тем, что именно Правительство 2001-2009 гг. ориентировалось на финансовую поддержку сельского хозяйства с целью интенсивных и суперинтенсивных посадок садов, обновления виноградных плантаций, осуществления инвестиций в новые технологии для теплиц и питомников и пр.
А как сегодня поддерживают фермеров? Не хочу повторять все, что было написано на эту тему в предыдущей статье. И все-таки я рад, что после многочисленной критики регламента субсидирования на нынешний год, МСХПП опомнилось и внесло некоторые изменения, которые однако, к большому сожалению фермеров, нисколько не упростили процедуру получения субсидий.

Информация об использовании средств Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей по состоянию на 2 сентября 2010 г.:

Форма поддержки Предусмотрено на указанный период, тыс. леев Предусмотрено на указанный период для AIPA (НАИВ) Nr. Полученных

субсидий

Сумма, тыс. леев Nr. Заключенных контрактов Сумма, тыс. леев
1 2 3 4 5 6 7
Мера Nr. 1 «Стимулирование кредитования фермеров, коммерческими банками и небанковскими финансовыми учреждениями» 2000,0 2000,0 115 3972,5 48 1708,3
Мера Nr.2 «Стимулирование страхования рисков в сельском хозяйстве» 12496,8 5876,7 127 10469,8 64 5320,2
Мера Nr.3 «Субсидирование инвестиции, направленных на посадку многолетних растений», в том числе 99708,8 36177,6 267 44573,8 221 36311,1
Виноградные плантации 77208,8 21291,2
Фруктовые плантации 22500,0 14886,4
Мера Nr. 4 «Субсидирование инвестиций для выращивания овощей на охраняемых территориях (теплицы)» 1000,0 1400,3 39 2118,9 28 1361,5
Мера Nr. 5 «Стимулирование и субсидирование инвестиций для приобретения техники и сельскохозяйственного оборудования, а также ирригационных систем» 29300,0 19467,6 382 30537,8 280 19493,7
Мера Nr. 6 «Стимулирование продвижения и развития эконолического сельского хозяйства» 1400,0 1400,0 21 1168,7 17 773,3
Мера Nr. 7 «Стимулирование инвестиций в модернизацию зоотехнических ферм” 6000,0 2200,0 18 2693,9 9 1496,7
Мера Nr. 8 «Стимулирование закупки племенного скота и поддержание их генетического фонда» 5000,0 4159,5 18 4780,2 12 1781,6
Мера Nr. 9 «Стимулирование инвестиций в развитие перерабатывающей промышленности» 2794,4 1655,0 26 5383,4 13 2021,1
Мера Nr. 10 «Субсидирование фермеров в компенсации электроэнергии при использовании ирригационных систем» 10000,0 9315,0 37 6388,2 37 6388,2
Субсидирование фермеров, использующих средства защиты растений 10300,0 2012,1
TOTAL 180000,0 85663,8 1050 112087,2 729 76655,7

Источник: http://www.aipa.md/ro/comunicate-de-presa/191

Как вы видите, уважаемые читатели, представленные в таблице данные взяты с официальной страницы Национального агентства по субсидированию и выплатам в сельском хозяйстве. Напомним, что МСХПП сообщило 25 августа, что «600 фермеров уже получили необходимые субсидии, а еще 1500 должны получить их». Или министр Косарчук плохо информирован, или у него «все, что приснится ночью, наутро произносится». Исходя из данных, представленных в таблице, понятно, что всего было рассмотрено 1050 заявок, из которых 729 были приняты и с фермерами заключены соответствующие контракты. Это, правда, не означает, что производители получили деньги. Согласно информации из районов, денежные средства в приоритетном порядке предоставляются тем, кто… ближе.

В течение последнего года, когда руководство страны перешло к либеральным властям, одной из главных тем для дискуссий была торговля и предполагаемая монополизация торговли бывшими руководящими органами, а также монополизация экспорта и импорта. Произошли законодательные изменения, одни нормативные документы появились, другие – исчезли, создавались различные комиссии – и все для того, чтобы сегодня мы пришли к тому, что у нас и раньше было.

Торговля некоторыми агропродовольственными товарами, январь-июль 2010

Экспорт Импорт
Млн. Долларов США в % к январю-июлю 2009 Млн. Долларов США в % к январю-июлю 2009 Торговый баланс
Продукты питания и живые животные 138,9 87,2 224,8 124,3 -85,9
Живые животные 4,0 de 10,6 ori 3,7 73,9 0,3
Мясо и мясопродукты 3,0 de 4,8 ori 12,6 127,2 -9,6
Молочные продукты и куриные яйца 5,0 148,7 14,1 135,1 -9,1
Рыба, ракообразные, моллюски 20,8 123,9 -20,8
Зерновые культуры 31,9 71,4 30,1 99,9 1,8
Овощи и фрукты 84,1 115,0 74,6
Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.