De ce să schimbăm podul de fier din Est pe puntea de frânghie din Vest?

În ultima vreme, din gura guvernanţilor moldoveni tot mai des sunt slobozite tot felul de apeluri ciudate. Recent, bunăoară, un ministru a îndemnat moldovenii „să consume mai mult vin şi alte băuturi alcoolice”, ca o alternativă la refuzul Rusiei de a importa produsele noastre vinicole. Această declaraţie deşucheată a reprezentantului AIE exprimă destul de clar modul în care Alianţa ştie să „rezolve” problemele, inclusiv cele de ordin economic: „nu putem vinde vinul, beţi-l voi pe tot, moldoveni, înecându-vă, până veţi cădea în brânci”. Aşa „da” politică. Cu aşa politică în câţiva ani poţi reduce în jumătate numărul oamenilor cărora trebuie să le plăteşti salarii şi pensii.

În ultima vreme, din gura guvernanţilor moldoveni tot mai des sunt slobozite tot felul de apeluri ciudate. Recent, bunăoară, un ministru a îndemnat moldovenii „să consume mai mult vin şi alte băuturi alcoolice”, ca o alternativă la refuzul Rusiei de a importa produsele noastre vinicole. Această declaraţie deşucheată a reprezentantului AIE exprimă destul de clar modul în care Alianţa ştie să „rezolve” problemele, inclusiv cele de ordin economic: „nu putem vinde vinul, beţi-l voi pe tot, moldoveni, înecându-vă, până veţi cădea în brânci”. Aşa „da” politică. Cu aşa politică în câţiva ani poţi reduce în jumătate numărul oamenilor cărora trebuie să le plăteşti salarii şi pensii.

Ce e, în genere, caracteristic pentru politica promovată de AIE, este proasta relaţionare cu Federaţia Rusă, lucru care pentru unii din actuali conducători e o chestie de „bon ton”, e parcă mai pe „europeneşte”, mai pe „româneşte”. Această politică adolescentină e în detrimentul nu doar a bunei noastre imagini în regiune, dar şi în detrimentul dezvoltării economice. Criza vinurilor e doar un aspect al problemei. Grav e că riscăm să pierdem, în plină toamnă, o parte considerabilă din piaţa noastră de desfacere în Est, fără a o putea înlocui cu ceva palpabil în Vest. Indicatorii arată că în iunie a.c., de exemplu, exportul moldovenesc a constituit 99,1$, cu 8% mai puţin decât în luna precedentă, şi cu 7,9% mai puţin decât în luna iunie a anului precedent. În iulie, situaţia parcă se mai ameliorase – exportul moldovenesc pe 7 luni al anului curent depăşea cu 6,9% valoarea exportului pe aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată însă, atrag atenţia următoarele tendinţe aparent paradoxale: cu toate declaraţiile guvernării de stabilire, chipurile, a bunelor relaţii cu UE, exportul moldovenesc în ţările UE a scăzut în acest an cu 3,1%, iar exportul în România a scăzut cu 13% (!). E curioasă această statistică, avându-se în vedere tot felul de cedări de ordin strategic şi identitar din partea Chişinăului în raport cu Bucureştiul, şi pe fundalul promisiunilor vecinilor din Vest de a lărgi piaţa de desfacere pentru produsele agricole moldoveneşti. Între timp, exportul în ţările CSI s-a majorat în ultimele 7 luni cu 14%, inclusiv în Rusia – cu 26,5% -, în ciuda politicii vădit provocatoare a liderilor liberali.    

E într-adevăr o tendinţă paradoxală. Reiese că, cu cât mai mult pretindem că ne apropiem de UE, cu atât mai puţin rentabilă economic devine această apropiere? Statistica arată că cota ţărilor UE în exportul moldovenesc în acest an a scăzut de la 54,4% la 49,3% (trebuie de specificat că exportul în ţările UE se bazează preponderent pe marfurile produse en lohn adica pe materie prima importata de gen textile…, prin urmare nu obţinem de la comercializare valoare adăugată suplimentară, altfel zis, câştigul e minim). Ar fi deci de aşteptat ca partenerii noştri europeni să-i acorde Republicii Moldova o susţinere mai consistentă în această perioadă de criză, deschizându-i mai larg pieţele sale de desfacere. Ar fi fost un gest plin de largheze şi de încurajare în traseul nostru de eurointegrare. Ar fi fost, în fine, mult mai eficient un asemenea sprijin, decât „pomparea” în ţara noastră a diferitelor credite şi granturi pentru acoperirea găurilor în buget.

Recent, Parlamentul European a aprobat oferirea Republicii Moldova a unui grant în valoare de 90 milioane de euro, pentru depăşirea crizei financiare. Grantul e prevăzut pentru a ajuta autorităţilor să finanţeze deficitul din balanţa de plată şi să acopere necesităţile bugetului. Banii din acest grant vor suplimenta ajutorul acordat de FMI, Banca Mondială şi unele ţări-donor. În rezultat, datoria externă a Republicii Moldova pe parcursul a doar jumătate de an a crescut cu peste 30% (!) şi depăşeşte, pentru prima dată în ultimii zece ani, 1 mlrd $. Încă un an de asemenea “ajutor”, şi Moldova poate liber conta pe o “evoluţie” similară cu cea a Greciei, când ţara nu-şi va putea plăti datoriile, creditorii îi vor întoarce spatele, iar populaţia va deveni şi datornică pe decenii înainte, şi săracă lipită pământului, tot pe aceeaşi perioadă.

În această situaţie, e de neînţeles poziţia partenerilor noştri occidentali. Dacă tot insistă că ne doresc binele, atunci de ce nu se comportă cu noi, aşa cum s-au comportat cândva cu ei Statele Unite? După cel de-al Doilea Război Mondial, statele europene zăceau în ruine. Pentru a ridica economia lor, trebuiau relansate uzinele, fabricile, atelierele, instituţiile etc. Însă statele europeene  nu aveau bani nici măcar pentru a asigura condiţii decente de viaţă cetăţenilor; oamenii erau în căutarea unui minim de hrană şi vestimentaţie. În lipsa cererii, fabricile şi uzinele nu aveau cum să funcţioneze. Şi atunci SUA şi-au deschis piaţa de desfacere pentru produsele din Europa Occidentală, unde în curând au apărut oportunităţi de dezvoltare, a fost posibil de asigurat populaţia cu salarii şi pensii. Cu alte cuvinte, mecanismul economic a fost pus pe roate şi după o perioadă de adaptare, şi-a luat avântul. Anume în aşa mod în ţările europene din vest a fost posibil de înregistrat „miracolul economic”. Dar ce s-ar fi întâmplat cu Europa, dacă imediat după război ar fi fost „îndopată” cu granturi şi credite? Nu ar fi fost ea oare tentată să se apropie economic, şi nu doar, de URSS? Şi nu ne-am fi uitat noi acum la aceste ţări de sus în jos, şi nu invers?… Cine ştie…      

Să revenim însă la berbecii noştri. Astăzi conducerea de la Chişinău este încântată de „pomana” oferită de UE şi organizaţiile finanţatoare internaţionale – aceste ajutoare „politico-umanitare” le permit să-şi păstreze puterea, mimând relativa stabilitate. În schimb, guvernanţii sunt gata să execute toate condiţiile acordurilor scrise şi nescrise înaintate de finanţatori, fără a se preocupa prea mult de consecinţele de lungă durată a acestor acorduri. Aşa stând lucrurile, nu vă pare că prin acestă „susţinere” acordată Moldovei se creează un „cerc vicios”? Suntem „hrăniţi” cu granturi şi împrumuturi, dar totodată suntem „rugaţi” insistent să facem remanieri şi reforme draconice în interior, ni se condiţionează reorientarea economico-strategică, implicit reconsiderarea pieţelor de desfacere şi a relaţiilor cu partenerii noştri startegici; în consecinţă, suntem în prag de a  pierde piaţa de desfacere în est, fără a obţine ceva pe potrivă în vest. Iar când „treaba” va fi săvârşită, ne putem pomeni şi cu punţile vechi arse pe de o parte, şi cu o adâncă „bortă de covrig”, pe de altă parte. În faţa acestei evidenţe, capii Alianţei nu-şi pun întrebări, ci înclină ascultător capetele şi se lasă gâdiliţi la ceafă, apoi purtaţi în urma „morcovului”. Oare nu înţeleg ei că în afară de acel „morcov”, ar putea să nu se aleagă cu nimic?   

 Oare nu înţeleg ei că dacă urmează orbeşte sfaturile pline de sensuri ale sfetnicilor de peste mări şi ţări, Moldova ar putea să piardă şi ceea ce are, fără a obţine nici măcar ceea ce merită? Dacă va cădea exportul, pe fundalul unui consum intern extrem de limitat, cu minime şanse de a diversifica şi a se afirma pe noile pieţe de desfacere, Moldova se va transforma într-o „ţară bananieră” tipică, cu conducători-marionete, un fel de „fanarioţi contemporani”, ţinuţi la zgardă scurtă. E un scenariu trist, dar probabil. Nu am fi noi primii.  

 În atare situaţie, există căi de alternativă? Sau totul e deja decis de înaltele instanţe internaţionale? Eu consider că alternativa există, şi constă în adoptarea unei politici economice și externe echilibrate, raţionale, fără mişcări adolescentine, bruşte şi emotive, la dreapta sau la stânga, la vest sau la est.

În primul rând, nu e cazul să renunţăm la sprijnul financiar acordat. Însă acest ajutor nu trebuie să devină un scop în sine, pentru că el poate corupe şi alterează capacitatea de gestionare autonomă a domeniului economic, împiedică dezvoltarea organică a statului. Toate creditele trebuie să fie solid justificate şi orientate exclusiv spre dezvoltarea infrastructurii şi în proiecte investiţionale, în niciun caz spre consumul curent. 

 În al doilea rând, nu ne putem permite luxul de a renunţa la pieţele noastre tradiţionale de desfacere – aceasta e un act de sinucidere pentru ţărişoara noastră. Trebuie să ne ţinem cu dinţii de vechile pieţe de desfacere şi să depunem toate eforturile pentru diversificarea lor. De aceea, în politica noastră externă trebuie să ne comportăm nu ca nişte arici, ci ca nişte diplomaţi veritabili. Şi Estul, şi Vestul trebuie să aibă încredere în bunele noastre intenţii, la fel cum şi noi trebuie să avem o atitudine responsabilă în relaţiile cu partenerii noştri, şi cu cei tradiţionali, şi cu cei în devenire. Totodată, nicicând să nu uităm că primordiale sunt interesele suverane, implicit economice, ale Republicii Moldova.

 Şi, în al treilea rând, misiunea noastră, ca politicieni, este să creăm condiţii pentru ca cetăţenii noştri să poată trăi, activa şi investi la ei în ţară. Pentru aceasta, aşa cum am menţionat, o parte din investiţiile şi împrumuturile din exterior trebuie să fie canalizate în susţinerea acelor proiecte autohtone, care presupun desfăşurarea liniilor tehnologice şi crearea locurilor de muncă. Dar o asmenea abordare o poate avea doar acea guvernare, care e orientată spre viitor, spre realizări de perspectivă, de fond, nu spre beneficii de moment. Iar o guvernare care percepe Republica Moldova drept un „stat falit” sau un „proiect temporar”, în genere nu e credibilă că ar fi interesată în dezvoltarea de lungă durată a acestui stat. Ea are alt stat în minte. Şi de aceea minte.

În final, mă adresez deci către actualii deţinători ai puterii. Fiţi precauţi! V-au rămas luni numărate, după care, după toate probabilităţile, veţi trece în umbra istoriei. Gândiţi-vă ce lăsaţi moştenire de pe urma acestei guvernări tărcate, ce va rămâne în urma voastră în afară de datorii şi promisiuni colorate?

 Mă adresez şi înalţilor şi stimabililor protectori şi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Dacă doriţi cu adevărat ajutaţi Republica Moldova, nu vă comportaţi cu noi ca în acea vorbă de pomină, împrumuându-ne umbrela cât încă e soare şi luându-ne-o când va veni să plouă. Oferiţi-ne posibilitatea să producem şi să exportăm, să câştigăm şi să ne acoperim de sine stătător necesităţile bugetare. Ştiţi foarte bine cum poate fi realizat acest lucru, aţi trăit la rândul vostru o asemenea experienţă, pe timpuri. La fel cum şi noi ştim, că acolo unde există un interes şi o dorinţă de susţinere reală, există şi o atitudine grijulie, cu investiţii reale. Ajutaţi-ne să construim un pod de fier pentru exportul nostru în Vest, fără a trebui să renunţăm la acel pod de fier, pe care îl avem deja în Est.

articol in Кишиневский Обозреватель

=====================================================================

Рыночная недостаточность, или Логика финансового уничтожения (articol Кишиневский Обозреватель)

В последнее время из уст молдавских руководителей звучат странные призывы. Нашим гражданам предлагается выпить все то «вино и крепкие алкогольные напитки», от которых отказалась Россия. Что же получается – нам мало проблем в этой стране, нужно окончательно угробить этот народ, пусть захлебнется издержками недальновидной внешней политики местных либералов? Эта агрессивная и глупая политика, направленная против наших восточных партнеров, уже привела Молдову к серьезным экономическим проблемам, вызванным потерей рынков сбыта. В частности, в июне 2010 года молдавский экспорт составил всего $99,1 млн, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,9% – по сравнению с июнем 2009 года.

В июле ситуация вроде бы выровнялась, объем молдавского экспорта за 7 мес. этого года превысил показатели за аналогичный период прошлого года на 6,9%. Однако, при этом, обращают на себя внимание, казалось бы, парадоксальные тенденции. При всех декларируемых либерально-демократическим правительством партнерских отношениях с Европейским Союзом, молдавский экспорт в страны ЕС за 7 мес. этого года сократился на 3,1%, а экспорт в Румынию снизился на целых 13%! Это достаточно странно, учитывая бурное сближение наших стран в последнее время, а также громкие обещания высших чиновников срочно начать поставлять в Румынию молдавские яблоки, виноград и вино. Экспорт же в страны СНГ за 7 мес. увеличился на 14%, в том числе в Россию – при явной недружественной политике нынешнего либерально-демократического правления – на 25,6%!

Это действительно парадоксальная тенденция. Получается, что чем больше мы сближаемся с ЕС, тем менее выгодно нам это становится? Статистика демонстрирует, что доля стран ЕС в общем экспорте Молдовы в этом году сократилась с 54,4% до 49,3% (надо учесть при этом, что молдавский экспорт в страны Евросоюза – это в основном продукция, произведенная из давальческого сырья, то есть Молдова не получает от ее реализации большой добавленной стоимости, другими словами, не зарабатывает на таком экспорте). Очевидно, что было бы логично, если бы наши европейские партнеры поддержали Молдову в трудное посткризисное время и открыли для нее свои рынки. Это был бы очень широкий и правильный жест. Во всяком случае, это было бы правильнее, чем накачивать страну рассчитанными на потребление кредитами и грантами на покрытие бюджетного дефицита.

Только на прошлой неделе Европарламент одобрил предоставление Молдове гранта в размере 90 млн евро для преодоления финансового кризиса. Грант призван помочь властям профинансировать дефицит платежного баланса и покрыть потребности бюджета. Деньги гранта дополнят помощь МВФ, Всемирного банка и других стран-доноров. В результате этой помощи, внешний государственный долг Молдавии всего лишь за полгода 2010 г. увеличился более чем на 30% и превысил, по данным на конец июля, впервые за последние 10 лет, – $1 млрд. Еще год такой «поддержки», и Молдова может смело рассчитывать на греческий вариант развития экономики – когда страна не может расплатиться по долгам, от нее отворачиваются все кредиторы, а население оказывается «козлом отпущения» властей – сокращаются зарплаты и пенсии, урезаются социальные выплаты.  

В этой ситуации непонятна позиция наших западных партнеров. Если они хотят нам помочь, тогда почему бы им не поступить с Молдовой так же, как когда-то европейским странам помогла Америка? После Второй мировой войны страны Западной Европы лежали в руинах. Для того, чтобы поднять экономику этих стран, надо было строить заводы и фабрики. Но у людей не было денег, у них не было практически ничего после войны, для них главное было – раздобыть минимум еды и одежды. Кому же тогда было сбывать продукцию этих новых заводов? Предприятия должны получать прибыть, чтобы работать, а без серьезного спроса нет производства. И тогда США открыли свои рынки для продукции, произведенной в Западной Европе. У европейских производителей появилась возможность получать прибыль и платить зарплату. У людей появились доходы, они смогли покупать товары. В результате стали создаваться новые производства – механизм экономики запустился. И в Западной Европе произошло «экономическое чудо». А что было бы с Европой, если бы ее после войны накачивали грантами и потребительскими кредитами – смотрели бы мы сейчас на европейцев снизу вверх? Кто знает…

Но вернемся к нашим баранам. Сегодня политики Молдовы заворожены подачками ЕС и международных финансовых организаций – ведь это позволяет им держаться у власти. Взамен они беспрекословно и бессмысленно выполняют все «рекомендации» доноров, не заботясь о последствиях. Однако не кажется ли вам, что сегодняшняя поддержка Молдовы Западом – это порочный круг? Нас накачивают кредитами, поощряют грантами, то есть безвозмездной помощью, – за это, как негласно предполагается, мы должны расплачиваться своим отказом от выгодных отношений со стратегическими партнерами, теряя свои позиции на восточных рынках. И нынешние руководители Молдовы очень последовательно и радикально следуют этому. В чем логика?

 В том, что некогда цветущая Молдова постепенно, под мудрым руководством иностранных советчиков, теряет свои традиционные рынки, не приобретая ничего взамен? Производства уничтожаются, так как внутреннего спроса для их поддержания недостаточно, а внешний спрос перекрыт. Наша страна превращается в классическую банановую республику с карманными правителями, которыми очень легко управлять, держа их на грантовом поводке.  

 Так может у нас просто нет выхода, потому что за нас уже все решили? Я считаю, что выход есть, и заключается он во взвешенной и разумной внешней политике, в том числе экономической.

 Во первых, конечно же, мы не должны отказываться от внешнего финансирования. Однако эта помощь не должна стать для нас самоцелью, потому что такая поддержка развращает и не позволяет развиваться. Все кредиты должны быть обоснованы и направляться исключительно на развитие инфраструктуры и в инвестиционные проекты, но категорически не на потребление.

 Во-вторых, мы не можем себе позволить роскошь даже в мыслях терять традиционные рынки сбыта – это просто смерти подобно для нашего маленького государства. Мы должны зубами держаться за старые рынки и стараться максимально расширить их и завоевывать новые. Поэтому у нас должна быть взвешенная внешняя политика, не предполагающая пренебрежительного отношения к Западу либо к Востоку. Я уверен что только так мы сможем развиваться и уважать себя.

 И в-третьих, мы дожны сделать все возможное, чтобы наши производители, наши экономические агенты, наши граждане чувствовали себя уверенно у себя дома, на своей Родине. Государство должно всячески стимулировать и помогать тем, кто готов работать и вкладывать в своей стране, а не доводить всех до нынешней ситуации, когда выгоднее ничего не делать.

 И в заключение я хочу обратиться к нынешним представителям власти – будьте бдительны, у вас осталось несколько месяцев, и потом, по всей вероятности, вы уйдете навсегда в тень истории. Подумайте, что вы оставите своим детям и внукам кроме пустых обещаний и огромных долгов. А их внешним опекунам – если они хотят по-настоящему помочь Молдове и ее гражданам, не надо нам «пудрить мозги», дайте нам возможность самим производить и экспортировать, самим зарабатывать и покрывать свои бюджетные нужды. Вы очень хорошо знаете, как это можно сделать, благо в истории развития ваших государств вы это уже проходили. Так же, как и вы – мы знаем, что реальная заинтересованность определяется реальной заботой и реальными вложениями.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.