De ce John McCain îi susţine pe prietenii lui Gaddafi?

E regretabil. E foarte regretabil când reprezentanţii de vârf ai unei ţări care îşi atribuie statutul de arbitru moral al lumii contemporane demonstrează un comportament grobian şi anacronic. Şi, cu atât mai mult e deplasat când unii demnitari de talie mondială încearcă să reanimeze în secolul XXI retorica „războiului rece”, o retorică a urii şi a dezbinării.

E regretabil. E foarte regretabil când reprezentanţii de vârf ai unei ţări care îşi atribuie statutul de arbitru moral al lumii contemporane demonstrează un comportament grobian şi anacronic. Şi, cu atât mai mult e deplasat când unii demnitari de talie mondială încearcă să reanimeze în secolul XXI retorica „războiului rece”, o retorică a urii şi a dezbinării. Or, aşa din păcate stau lucrurile cel puţin în privinţa unuia dintre „şoimii politici” ai Statelor Unite ale Americii – controversatul luptător cu stafiile trecutului, republicanul John McCain.

Acesta s-a obişnuit să manifeste până în prezent nişte reflexe ideologice formate acum câţiva zeci de ani, când lumea era privită în alb-negru, iar, potrivit paradigmei propagandistice americane, „forţele luminii” luptau împotriva „forţelor întunericului”. Cu părere de rău, aceste sintagme proprii „războiului rece” mai figurează şi astăzi în discursurile politicianului republican, inclusiv ele sunt utilizate atunci când „şoimul” îşi îndreaptă privirea încruntată spre o aşa ţară mică precum e Republica Moldova.

Noi înţelegem frustrările domnului McCain, legate de o experienţă personală nefastă din acea perioadă, a confruntărilor ideologico-militare; frustrări care îi alimentează şi azi atitudinile subiective faţă de o jumătate a lumii, privită cândva ca „duşman”. Înţelegem şi inerţia gândirii proprie unor politicieni care şi-au format viziunile politice încă în perioada anilor 70-80. Dar această înţelegere a lucrurilor nu ne permite totuşi să acceptăm din partea acestora insinuări, aluzii nefondate şi utilizarea standardelor duble în aprecierea evenimentelor politice din lume şi din regiune, acum, când lumea s-a schimbat semnificativ. Cu atât mai mult, aceste abordări, deloc diplomatice, ale respectivilor politicieni sunt deranjante atunci când vizează Republica Moldova şi realităţile de aici. Realităţi care nu e corect să fie privite de peste ocean cu binoclu monocolor, de producţie postbelică.

Voi fi mai concret şi voi argumenta revolta mea sinceră faţă de ingerinţele nepoliticoase ale acestui demnitar de peste mări şi ţări, prin a prezenta spre confirmarea spuselor mele o mostră recentă din declaraţiile acestuia. Aşadar, McCain declară: „Când vedem o Moldovă mică, guvernată în sfârșit de reformatori democrați, dar încă luptând contra forţelor interne şi externe, care doresc să arunce ţara înapoi în întuneric, trebuie să recunoaştem că lupta lor nu este diferită de cea a Europei de Vest de după Război”. Nu vă aminteşte acest pasaj de un limbaj propriu propagandei din perioada „războiului rece”? Cu siguranţă că da. Şi astăzi, ca şi acum câţiva zeci de ani, cineva încearcă să sperie lumea sau societatea cu duşmani interni şi externi, sau, cum susţine McCain – „forţe interne şi externe”; la fel ca şi atunci, cineva încearcă să sugereze că se duce lupta dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric, or, cum susţine McCain, mai există forţe „care doresc să arunce ţara înapoi în întuneric”. Înfiorător limbaj.

Să înţelegem, domnule McCain, că încă nu aţi ieşit din perioada „războiului rece” sau că doriţi o revenire la acea perioadă?

Să înţelegem, domnule McCain, că, în viziunea dvs., în Republica Moldova forţele luminii sunt „reformatorii democraţi”, chiar dacă ei încalcă Constituţia statului, iar forţele întunericului sunt „comuniştii”, care reprezintă peste 40% din societate, dar care, chipurile, „doresc să arunce ţara înapoi în întuneric”?

Să înţelegem, domnule McCain, că încă vă conduceţi de principiul ignobil: „sunt nemernici, dar sunt de-ai noştri”, atunci când vă alegeţi aliaţi aşa-numit „democraţi” într-un stat ca Republica Moldova?

Să înţelegem, domnule McCain, că nu vă repugnă existenţa unor relaţii politice şi chiar de prietenie dintre „democraţii” de la Chişinău şi primele persoane ale regimului sângeros Gaddafi din Libia?

Să înţelegem, domnule McCain, că toate astea nu contează pentru dvs.?

Foarte mult am vrea să ştim că pentru dvs. totuşi vor conta aceste subtilităţi importante. Foarte mult am vrea să ne convingem, domnule McCain, că aveţi discernământul de face concluzii înţelepte, obiective, nu pripite şi subiective, privind realităţile politice din Republica Moldova. Şi foarte mult sperăm, că în Statele Unite există suficienţi demnitari, de cel mai înalt rang, care vor şti să privească înţelept şi obiectiv la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, nu prin optica clişeelor, ci prin cea a corectitudinii şi a democraţiei nedisimulate.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.