Datoria de stat in crestere cu cca 50% in primele 2 luni ale a. 2010

Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la 28 februarie 2010, a constituit circa 17,2 mild. lei, în creştere cu circa 49,6% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar.

Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la 28 februarie 2010, a constituit circa 17,2 mild. lei, în creştere cu circa 49,6% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar.

Situaţia cu privire datoria de stat externă administrată de Guvern prezintă unele modificări. La 28 februarie 2010 stocul acesteia a însumat 937,2 mil. dolari SUA (12000,7 mil. lei). Este de menţionat că 28 februarie 2009, datoria de stat externă însuma 747 mil. dolari SUA (7965 mil. lei). Pe parcursul primelor două luni ale anului 2010 rambursările de împrumuturi externe au depăşit intrările de împrumuturi externe cu circa 4,3 mil. dolari SUA. Concomitent, în rezultatul fluctuaţiei negative a cursului dolarului SUA faţă de celelalte valute străine, soldul datoriei de stat externe s-a diminuat cu circa 20,3 mil. dolari SUA faţă de soldul de la 1 ianuarie 2010.

La situaţia din 28 februarie 2010, stocul datoriei de stat interne era complet format din valori mobiliare de stat (VMS), volumul cărora a constituit 5176,6 mil. lei la preţul de cumpărare, inclusiv: VMS emise prin licitaţie – 2513,2 mil. lei, VMS convertite – 2213,4 mil. lei şi VMS plasate prin subscriere – 0,45 mil. lei. Faţă de situaţia de la 28 februarie 2009 datoria de stat internă s-a majorat cu circa 47,2% (în mare parte din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat în sumă de 1209 mil. lei).

Rata medie ponderată a dobînzii la VMS a constituit 5,03% şi este inferioară celei din perioada respectivă a anului 2009 (15,63%) cu 10,6 p.p. Ca rezultat, în perioada de raport au fost comercializate VMS în valoare de 2488,4 mil. lei, ceea ce este de circa 1,6 ori mai mult decît în ianuarie-februarie 2009. Totodată, au fost efectuate cheltuieli pentru răscumpărarea VMS în sumă de 2416,6 mil. lei, care denotă o creştere de circa 1,6 ori, respectiv.

Valorile mobiliare de stat cu scadenţă pînă la un an au fost emise pe patru termene: bonuri de trezorerie de 21, 91, 182 şi 364 zile, ponderea acestora în totalul VMS comercializate a constituit 87,2%. Majoritatea VMS au fost emise pe termen de 182 zile (33,3%) şi 91 zile (24,5%).

Aceasta analiza este publica efectuata in baza informatiei oficale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.