Data de 2 februarie 1365 figurează ca una de referință în constituirea statalității moldovenești

Ea simbolizează eliberarea Moldovei de sub dominația străină și se identifică cu recunoașterea suveranității și independenței Țării Moldovei, cu momentul afirmării demnității național-statale a poporului Moldovei.

Așa cum am declarat acum un an, această dată este momentul oportun pentru a recunoaște meritele unor personalități marcante care contribuie la dezvoltarea și consolidarea statalității Republicii Moldova și la sporirea prestigiului acesteia pe plan internațional.

Astfel, pentru merite deosebite în сonsolidarea statalităţii Republicii Moldova, contribuție substanțială la formarea societății civile și activitate prodigioasă pe tărâm social, am conferit:

Ordinul „Bogdan Întemeietorul” – domnului Victor PUȘCAȘ – ex-Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova.

„Ordinul Republicii” – domnului Vasili CHIRTOCA ​-
consilier în Consiliul Municipal Chișinău;

„Ordinul de Onoare”:
– protoiereului Sergiu CURNIC – paroh al Bisericii vechi de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, municipiul Chișinău,
– domnului Valeriu OSTALEP​-​director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate;

Ordinul „Gloria Muncii”:
– domnului Vlad BATRÎNCEA ​-vicepreședinte al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, și mass-media a Parlamentului,
– doamnei Elena PAHOMOVA ​-​jurnalist,
– domnului Nicolae PASCARU​-​președinte al Mișcării Naționale „Voievod”;

Medalia „Meritul Civic” – domnului Dumitru ROIBU​- președinte al Asociației Obștești „Urmașii lui Ștefan”.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.