Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului am semnat un Decret prin care am conferit distincții de stat

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului am semnat un Decret prin care am conferit distincții de stat unui grup de medici din diferite instituții medicale din țară, care s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic, înalt profesionalism.

Prin Decret al Președintelui Republicii Moldova, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism, s-au conferit:

1. Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:

– MANEA Vladimir, medic la Institutul de Medicină Urgentă. Pe parcursul activității s-a manifestat ca un specialist competent, calificat, organizator excelent, care contribuie la dezvoltarea serviciului de asistență urgentă populației. Acordă suport metodologic și consultativ cadrelor medicale tinere din domeniu.

– MASTAK Dumitru, șef al Centrului Municipal de Dializă Chișinău. Pe parcursul activității a realizat peste 24 de operații de transplant renal, a asistat la 63 de asemenea intervenții, la 41 de prelevări de rinichi în calitate de medic urolog transplantolog, este autorul a 5 monografii, 4 brevete de invenții și peste 50 de articole științifice.

– TCACI Eleonora, vicedirector al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. A început activitatea în anul 1980, medic de categorie superioară, posedă cunoștințe profesionale profunde, permanent își perfecționează cunoștințele, participînd la diverse cursuri de calificare și conferințe.

– VETRILĂ Viorel, director interimar al Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, municipiul Chișinău, doctor în medicină
Activează în domeniu mai bine de 20 de ani, pe parcursul activității şi-a ridicat nivelul de perfecţionare frecventînd cursuri de reciclare în republică şi în afara ţării.

2. S-a conferit: Medalia „Meritul Civic” următorilor:

– AVĂDĂNII Radu, medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, municipul Chișinău, coordonator de transplant, medic anesteziolog-reanimatolog. A contribuit la depistarea și menținerea a 53 de donatori, ceea ce a făcut posibilă inițierea transplantului de ficat și relansarea transplantului renal, în rezultat fiind salvate mai multe vieți.

– BUGA Iulia, asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican. Activează din anul 2003 în secția chirurgie cardiacă a viciilor dobîndite, categorie superioară, responsabilă, dedicată profesiei și cu o mare capacitate de muncă.

– CAUȘ Zinaida, asistentă medicală superioară la Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat. Se manifestă ca o persoană conștiincioasă, dînd compătimire față de pacienți, îndeplinind cu atenție indicațiile prescrise de medicii specialiști și respectînd cu strictețe etica și deontologia medicală.

– COJUHARI Victor, medic la Spitalul Raional Rîbnița, medic-oncolog de categorie superioară

Activează în domeniu mai mult de 35 de ani, are capacități organizatorice profesionale, acordă consultații și ajutor practic medicilor tineri, participă activ la seminarele și conferințele petrecute în republică.

– MUTRUC Pavel, medic la Spitalul Clinic Municipal Bălți. Activează mai mult de 40 de ani în calitate de medic ortoped-traumatolog, posedă cele mai avansate metode de diagnostic și tratament, s-a remarcat prin capacități intelectuale și organizatorice deosebite.

– TANURCOV Vasilii, medic la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga. Activează în domeniu aproximativ 50 de ani, medic de vocație, manifestă responsabilitate și profesionalism, posedă abilități de comunicare, tratînd cu multă căldură și respect pacienții.

3. S-a conferit: Medalia „Nicolae Testemițanu” următorilor:

– ANTOCI Lilian, șef de secție la Institutul Oncologic, doctor în medicină

Activează în domeniu mai mult de 30 de ani, în calitate de chirurg-oncolog, efectuează intervenții chirurgicale de o complexitate majoră la pacienții afectați de cancer gastric a organelor cavității abdominale.

– GORELCO Tatiana, șef de secție la Institutul Mamei și Copilului, doctor în științe medicale. Activează în domeniu mai mult de 30 de ani, pe parcursul activităţii de muncă s-a manifestat ca un specialist de o înaltă calificare, implementează modalităţi şi tehnici noi în diagnosticarea și tratamentul bolilor alergice la copii și îşi perfecţionează continuu cunoştinţele în domeniu.
– MOLDOVAN Ina, șef de secție la Spitalul Clinic Militar Central Activează mai mult de 18 ani în domeniul ocrotirii sănătății, un specialist de înaltă calificare, cu abilități de a determina prioritățile, ceea ce permite a soluționa problemele dificile.

– SIRIC Ala, vicedirector al Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, doctor în medicină. Activează în domeniu mai bine de 26 de ani, autor a 34 de lucrări științifice de specialitate, dînd dovadă de profesionalism, spirit organizatoric și inteligență.

– SOLONARI Rodica, șef de secție la Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”

Permanent este preocupată de perfecționarea tehnologiei formelor extemporale din farmacie. Paralel cu lucrul practic activează în calitate de asistent universitar. Lucrările de laborator la tehnologia medicamentelor în farmacie le efectuează la cel mai înalt nivel, cu aplicarea noilor metode de preparare a medicamentelor și cu implicarea studenților în activitatea secției pe care o conduce.

– URECHE Svetlana, medic la Institutul de Cardiologie. Clinician experimentat, manifestă dorință permanentă de aprofundare a cunoștințelor, ceea ce i-a permis să asigure asistență medicală la nivelul cel mai înalt. În timpul activității a combinat lucrul practic cu perfecționarea continuă a nivelului profesional prin multiple specializări în domeniul cardiologiei.
4. S-a conferit: Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

– ANDREEV Vasilii, profesor-consultant la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițamu”, doctor habilitat în medicină. Activează mai mult de 60 de ani în domeniul ocrotirii sănătății, autor a 185 publicații științifice, toate acestea fiind o sursă de instruire și inspirație pentru studenți și medici. A contribuit substanțial la dezvoltarea și perfecționarea serviciilor medicale geriatrice specializate în Republica Moldova.

– VASILACHE Galina, șef de secție la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui. Promovează importanța donării voluntare și sistematice de sînge și componența sanguină întru salvarea de vieți omenești.

Vreau să transmit tuturor cadrelor medicale din Moldova cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul Zilei profesionale, să le mulțumesc pentru abnegația şi angajamentul profesional în exercitarea uneia dintre cele mai nobile profesii – cea de medic.

În pofida situației dificile din țară, sînteți cei care muncesc cu dăruire pentru a aduce o rază de speranţă suferindului, pentru a trata boala şi sufletul pacienților.

Vă mulţumesc pentru munca Dstră. Vă doresc succese în realizarea tuturor planurilor, multă sănătate, să Vă bucurați de respectul colegilor, de recunoștința pacienților, de pacea și liniștea din familiile Dvs.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.