Crearea și începutul activității Consiliului Economic pe lîngă președintele Republicii Moldova

Am desfășurat ședința finală cu privire la crearea și începutul activității Consiliului Economic pe lîngă președintele Republicii Moldova.

Au fost inaintate sute de propuneri de includere in Consiliul Economic din partea agenților economici, asociațiilor profesionale, organizațiilor de experți, a patronatelor. Am aprobat versiunea finală a Regulamentului Consiliului și componența acestuia care vor fi publicate în curînd.

Totodată, am examinat invitația privind organizarea unui forum între reprezentanții mediului de afaceri din Moldova și Rusia, ce a parvenit în adresa președinției din partea Uniunii Antreprenorilor din Federația Rusă ”Delovaia Rossia”.

Uniunea respectivă întrunește antreprenori din 77 de regiuni ale Federației Ruse, 30 de comitete și 86 diviziuni de ramură, care activează în mai multe sfere ale economiei ruse, cum ar fi: construcția de mașini, construcțiilor, industria ușoară, agricultură, sfera serviciilor financiare, tehnologia informației și multe altele. Cele mai importante întreprinderi din diferite sectoare din Federația Rusă și-au arătat interesul și disponibilitatea pentru a participa la un acest forum.

Astfel, am decis că vom efectua o vizită la Moscova în a doua jumătate a lunii martie. Vom include în delegația moldovenească, pe lîngă reprezentanții Consiliului Economic și alți antreprenori din Republica Moldova interesați, pentru a discuta și examina potențialul investițional, posibilitățile de parteneriat în interesul ambelor părți, încheierea unor acorduri de colaborare de lungă durată

Apropo, amintesc despre faptul că la finele lunii martie va fi prezentat programul de dezvoltare economică a țării, acesta va fi consultat cu mediul de afaceri și avizat de Consiliul Economic.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.