Crearea şi dirijarea Consiliului de stabilitate macroeconomică

Una din problemele cu care s-a confruntat permanent Republica Moldova chiar din momentul declarării independenţei, a fost necesitatea menţinerii controlului asupra stabilităţii preţurilor la mărfuri şi servicii. Este cunoscut faptul că în toţi anii (cu mici excepţii) inflaţia în Republica Moldova a fost de două cifre (a depăşit 10 la sută). Pe lângă factorii macroeconomici, un rol important în soluţionarea problemei date a fost şi necesitatea coordonării politicilor statului în domeniul stabilităţii preţurilor ca factor cu impact social puternic.

Una din problemele cu care s-a confruntat permanent Republica Moldova chiar din momentul declarării independenţei, a fost necesitatea menţinerii controlului asupra stabilităţii preţurilor la mărfuri şi servicii. Este cunoscut faptul că în toţi anii (cu mici excepţii) inflaţia în Republica Moldova a fost de două cifre (a depăşit 10 la sută). Pe lângă factorii macroeconomici, un rol important în soluţionarea problemei date a fost şi necesitatea coordonării politicilor statului în domeniul stabilităţii preţurilor ca factor cu impact social puternic.

Pornind de la aceasta, precum şi ţinând cont de apariţia anumitor presiuni pe pieţele internaţionale, care s-au manifestat prin majorarea bruscă a preţurilor la resursele energetice şi produsele agro-alimentare, la începutul anului 2008, la iniţiativa Prim-viceprim-ministrului, Ministrului Economiei dl Igor Dodon, a fost creat Consiliul de stabilitate macroeconomică. Funcţiile principale ale acestui organ consultativ a fost asigurarea conlucrării între instituţiile guvernamentale responsabile de promovarea politicilor economice, bugetar-fiscale, organele de administrare fiscală şi control (Serviciul Vamal, CCCEC, Serviciul Fiscal), Banca Naţională a Moldovei, ANRE şi CNPF.

Pe tot parcursul, activitatea acestui Consiliu a fost prezidată de dl Igor Dodon. Pe tot parcursul existenţei acestui Consiliu, membrii lui (conducătorii instituţiilor vizate) se întruneau cel puţin o dată în săptămînă pentru a se informa reciproc, operativ şi din prima sursă privind dinamica proceselor macroeconomice şi a identifica soluţiile optime pentru neadmiterea destabilizării situaţiei în anumite domenii. În cadrul Consiliului, vicepremierul Igor Dodon, dând dovadă de cunoştinţe profesionale şi calităţi organizatorice a reuşit consolidarea eforturilor separate a autorităţilor statului cu funcţii de promovare a politicilor şi organelor de control într-un mecanism unic de elaborare, acceptare şi executare imediată a deciziilor ce se impuneau în funcţie de situaţia ce evolua zilnic.

Prin crearea acestui Consiliu, Republica Moldova practic a anticipat posibilitatea declanşării crizei financiare internaţionale şi a reuşit să întreprindă un şir de măsuri care au diminuat substanţial efectele crizei asupra sistemului bancar, financiar-bugetar şi economiei naţionale în ansamblu.

Anume activitatea Consiliului de stabilitate macroeconomică a fost mecansmul principial de soluţionare a problemelor ce ţin de:

  1. Asigurarea stabilităţii preţurilor, inclusiv stabilizarea preţurilor la materiale de construcţie, produse alimentare şi petroliere;
  2. Republica Moldova a fost unica din ţările post sovietice care în perioada crizei a evitat devalorizarea monedei naţionale;
  3. Spre deosebire de alte state, în Republica Moldova cetăţenii nu au avut de suferit ca urmare a incapacităţii de plată a instituţiilor financiare;
  4. S-au ţinut la un control permanent şi riguros procesul de acumulare a veniturilor şi efectuare a cheltuielilor a Bugetului Public Naţional;
  5. Coordonarea activităţii organelor de control în vederea contracarării speculaţiilor, limitarea concurenţei şi abuzurilor la formarea preţurilor la mărfurile preţurile cărora sunt reglementate de stat;
  6. Evitarea şocurilor sociale asupra cetăţenilor ca şi consecinţe ale crizei financiare.

La moment, actuala Guvernare încearcă utilizarea mai multor dintre principiile puse la temelia activităţii Consiliului creat şi dirijat în anul 2008 de Igor Dodon. Însă din lipsa unui coordonator capabil să organizeze activitate eficientă a tuturor instituţiilor vizate, rezultatele activităţii organului similar creat de actuala guvernare sunt mult prea modeste, fapt resimţit de toţi cetăţenii Republicii Moldova şi nu în ultimul rând de locuitorii municipiului Chişinău, prin majorarea vertiginoasă a preţurilor, tarifelor, reducerea veniturilor reale ale populaţiei.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.