Continui seria de întrevederi cu personalităţi distincte ale societăţii moldoveneşti

Continui seria de întrevederi cu personalităţi distincte ale societăţii moldoveneşti, care au contribuit la formarea şi dezvoltarea Republicii Moldova.

Astăzi, am discutat cu foştii preşedinţi ai Curţii Constituţionale, menționînd că această instituţie a avut şi va avea un rol decisiv în edificarea unui stat democratic de drept.

Am apreciat înalt activitatea ex-preşedinţilor CC, care, timp de mai mulţi ani, au apărat bazele legale ale statalităţii noastre.

Totodată, mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu acţiunile premeditate ale coaliţiei de la guvernare îndreptate spre subminarea cadrului constituţional al statului moldovenesc.

Participanţii la întrevedere, la rîndul lor, au dat propriile aprecieri de ordin juridic și au menţionat necesitatea de a înlătura impedimentele create de regimul de guvernămînt, precum și prevenirea lor pe viitor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.