Continui seria de întrevederi cu importanţi reprezentanţi ai societăţii moldoveneşti

Continui seria de întrevederi cu importanţi reprezentanţi ai societăţii moldoveneşti care au adus un aport considerabil la dezvoltarea ţării noastre.

Astăzi, în preajma Zilei Independenţei, i-am invitat pe conducătorii organizațiilor etno-culturale din Republica Moldova, pentru a face un schimb de opinii cu privire la situaţia din ţară.

În mod special, am menționat că reprezentanții altor naționalități sunt susținători aprigi ai păstrării şi consolidării statalităţii moldoveneşti, de aceea pot fi consideraţi cu încredere sprijin de nădejde al ţării noastre.

Toţi participanţii la întrevedere au fost de acord cu necesitatea organizării unei activităţi educative la toate nivelele societăţii, în scopul promovării spiritului patriotic în rîndul populaţiei. Reprezentanţii organizaţiilor etno-culturale susțin ideea Preşedintelui, că doar prin eforturi conjugate ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, vom contribui la dezvoltarea şi prosperarea ţării noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.