Consider că Președintele trebuie să aibă un rol decisiv, de echilibru în sistemul politic al Republicii Moldova

Azi, 3 septembrie, se împlinesc 30 de ani de la instituirea prin lege a funcției de Președinte al Republicii Moldova. Atunci, în anul 1990, în procesul de reformare a sistemelor politic și socioeconomic din țara noastră, în scopul consolidării ordinii constituţionale şi a suveranităţii statale, a drepturilor, libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, îmbunătăţirii interacţiunii organelor centrale de stat, deputații au considerat că Moldova are nevoie de un Președinte, ales de cetăţeni.

1-2-300x198 Consider că Președintele trebuie să aibă un rol decisiv, de echilibru în sistemul politic al Republicii Moldova

În 1994, statutul și atribuțiile Președintelui au fost legiferate în Constituție. Spre regret, pe parcursul anilor o serie dintre atribuțiile șefului statului au fost anulate, iar aceasta a dus la subminarea puterii de stat și consolidarea oligarhiei în politica moldovenească.

Pe parcursul a trei decenii, experți, politicieni, dar și oameni de știință și-au expus opiniile contradictorii privind rolul Președintelui în cadrul administrației statului și în societate.Totuși, istoria politică a țării din ultimii 30 de ani demonstrează că instabilitatea în Parlament, pe de o parte, și atribuțiile reduse ale Președintelui, pe de altă parte, nu întotdeauna au fost benefice pentru funcționalitatea puterii executive.Astfel, ținând cont de experiența mea de deputat, de viceprim-ministru și de Președinte și luând în considerare opiniile cetățenilor, politicienilor, oamenilor de știință, ale specialiștilor în domeniul administrației publice, consider că Președintele trebuie să aibă un rol decisiv, de echilibru în sistemul politic al Republicii Moldova. Atribuțiile Președintelui ales de popor ar trebui să-i ofere pârghii pentru a depăși crizele instituționale, pentru a asigura funcționalitatea puterii executive în perioadele de instabilitate politică și parlamentară. Cetățenii, poporul care este suveranul puterii în stat, au nevoie de un Președinte activ, eficient, capabil să soluționeze problemele țării, să fie un bun mediator al ramurilor puterilor în stat.

Exprim speranța că membrii Comisiei privind reforma constituțională, instituită recent prin decret, personalități notorii din domeniul dreptului și al administrației publice, vor aborda și aspectele relative la statutul și atribuțiile Președintelui Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.