Conferinţei ştiinţifice internaţionale ”Statalitatea Moldovei:continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării”

Astăzi am avut o ședință de lucru în cadrul căreia am discutat despre organizarea și desfășurarea sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, la Chișinău, a Conferinței științifice internaționale ”Statalitatea Moldovei:continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării” în perioada 24-25 martie, curent.

În cadrul conferinței vor fi discutate diverse subiecte precum: abordarea istorică a continuității statului moldovenesc, dezvoltarea socio-economică a Moldovei în diferite perioade istorice, teoria apariției statului și dreptului prin prisma țărilor reprezentate la eveniment, ș.a.

La eveniment așteptăm experți, reprezentanți ai lumii academice și universitare, ai societății civile, partidelor politice din țară și de peste hotare. Deja avem confirmarea participării a peste 100 de persoane la eveniment,din Republica Moldova și alte 11 state printre care Italia, Franța, Germania, România, Ucraina, Federația Rusă, etc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.