Cîteva clipe în urmă am promulgat Legea cu privire la trecerea la sistemul electoral mixt

Felicit toți cetățenii Republicii Moldova cu această ocazie. Consider că începe o nouă filă în istoria modernă a Republicii Moldova.

Vom munci în continuare pentru atingerea tuturor obiectivelor anunțate.

Moldova are viitor!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.