Cine are istoria sa, nu trebuie să împrumute istorie de la alţii

Prefaţă la cartea “Istoria Moldovei”

Prefaţă la cartea “Istoria Moldovei”

Un popor care se conduce de o istorie împrumutată va avea un viitor care nu îi aparţine. Acest trist adevăr este valabil ca niciodată pentru populaţia ţării noastre, care de cîteva decenii îşi învaţă copiii şi tinerii în spiritul unei istorii scrise şi trăite peste hotare, a unei istorii care ne şterge identitatea şi ne fabrică un alt destin.

De mai bine de douăzeci de ani, de la obţinerea independenţei, noi, în loc să învăţăm în mod firesc Istoria Moldovei, am învăţat o Istorie a românilor, raportîndu-ne la miturile, viziunile şi doctrina ţării vecine. Oricît am fi de înrudiţi, noi, moldovenii, cu romînii, înlocuirea istoriei noastre cu istoria lor a reprezentat un act de alienare politică şi naţională.

E dificil să găsim în lume vreun alt exemplu cînd o ţară învaţă după manualele de istorie a altei ţări. Închipuiţi-vă că ucrainenii ar învăţa istoria ruşilor. Sau închipuiţi-vă că palestinienii ar învăţa istoria evreilor. E ceva de neconceput. Noi însă, cu preluarea istoriei altei ţări şi a altui popor am reuşit să fim “originali” într-un mod cît se poate de neinspirat. Mai mult, am reuşit să facem o eroare strategică greu de reparat.

Puţini au avut curajul să se ridice împotriva acestei nedreptăţi. Partizanii “istoriei românilor” şi-au constituit un lobby prea puternic, încă acum douăzeci de ani au ştiut să se manifeste mult prea tupeist şi să convertească la ideologia lor suficiente elite politice şi academice, ca să legitimeze o manipulare politică la nivel naţional. În aşa fel, statul vecin a cîştigat un război informaţional şi ideologic pe care tot el l-a iniţiat.

În consecinţă, noi, moldovenii, am ajuns privaţi de istorie la noi acasă şi ni s-a închis gura ori de cîte ori am încercat să ne revoltăm. Astăzi, în Republica Moldova, adevăratul adevăr istoric este cenzurat şi marginalizat. Iar cei care se pronunţă în favoarea introducerii cursului de “Istoria Moldovei” în şcoli sunt stigmatizaţi şi ridiculizaţi. Este o situaţie uluitoare, aproape orwelliană.
Este uimitor că, deşi marea majoritate a populaţiei ţării noastre se identifică drept moldoveni şi vorbitori de limba moldovenească, nouă ni se impune o altă istorie şi o altă identitate. Şi este uimitor că aşa-numitele elite politice acceptă orbeşte acest lucru.

Toate sondajele de opinie, inclusiv recensămîntul din 2004, confirmă că cetăţenii se percep pe sine ca moldoveni. Această percepţie generală şi autoidentificare a populaţiei băştinaşe este mai mult decît o constatare sociologică. Este o probă a faptului că socio-psihologic, identitar, simbolic, istoric şi geografic oamenii de pe aceste pămînturi se regăsesc ca parte a unei comunităţi omogene, cu un nume reprezentativ şi cu o memorie colectivă bine înrădăcinată. Această comunitate, cu al său nume şi cu a sa memorie istorică, formează fundamentul însuşi al poporului. În lipsa acestui fundament, reprezentat prin nume, va dispărea şi poporul.

De aceea, a nu lua în calcul aceste subtilităţi, a sfida această realitate, a încerca să demontezi identitatea moldovenească în toată complexitatea ei, este mai mult decît un gest necalculat sau rău intenţionat – este o uneltire de amploare împotriva poporului.

Această uneltire a ajuns prea departe pentru a mai fi tolerată. Fundamentul identităţii noastre moldoveneşti este prea puternic erodat pentru a sta impasibili. Se cere să acţionăm, să ne trezim din hibernare şi să începem autoafirmarea noastră ca moldoveni, ca reprezentanţi destoinici ai identităţii pe care am moştenit-o.

Noi nu avem decît arma bunului simţ, a curajului şi a voinţei de face lumină în privinţa istoriei noastre autentice. Sperăm ca prin această carte să suplinim deficitul de informaţie despre trecutul nostru, despre gloria neamului moldovenesc şi despre originile statalităţii moldoveneşti.

Citind această carte, “Istoria Moldovei”, veţi găsi argumente pertinente şi relatări concludente despre edificarea de-a lungul secolelor a Moldovei şi a poporului moldovenesc.
Vă veţi convinge că am fost, suntem şi rămânem a fi moldoveni. Aşa a fost voia Domnului şi a domnitorilor moldoveni. Şi trebuie să ne asumăm voinţa şi sacrificiile lor în numele statalităţii moldoveneşti. Suntem moldoveni – aceasta e principala constatare şi cea mai importantă şi firească alegere identitară conştientă pe care o putem înfăptui în raport cu istoria.

Igor Dodon,
Fondatorul Campaniei Naţionale “Iubesc Moldova”

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.