Cheltuieli mari, ajutor mizer – problemele agricultorilor la început de an

Campania lucrărilor de primăvara deja a început, iar producătorii agricoli, ieșind în câmp încercă să ghicească ce surprize le mai pregătește guvernul și în acest an. Deja al doilea an agricultorii încep lucrările de primăvară fără a cunoaște cu ce îi va motiva e această dată statul – cu biciul sau cu biscuitele.

Campania lucrărilor de primăvara deja a început, iar producătorii agricoli, ieșind în câmp încercă să ghicească ce surprize le mai pregătește guvernul și în acest an. Deja al doilea an agricultorii încep lucrările de primăvară fără a cunoaște cu ce îi va motiva e această dată statul – cu biciul sau cu biscuitele.
După o administrare ”strălucită„ a sectorului agrar de către AIE în anul 2010, care a adus țara în prag de criză alimentară, agricultorii au o nouă surpriză – Fondul pentru subvenționarea producătorilor agricoli în anul curent va fi diminuat cu 150 mil lei. Probabil că această decizie „înţeleaptî” a fost luată ca urmare a rezultatelor faimoase obținute de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură prin gestionarea fondului de subvenționare în anul trecut, sau poate guvernarea a fost orbită de ”rezultatele financiare fabuloase” ale țăranilor și acesta a fost motivul diminuării suportului financiar. Dar poate agricultura Moldovei nu mai are nevoie de subvenționare?!
În continuare vom prezenta cum a evoluat valoarea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli în perioada anilor 2002-2010, doar pentru comparație.

Evoluția fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, 2002-2010, mil. lei
fondSub-600x320 Cheltuieli mari, ajutor mizer – problemele agricultorilor la început de an

Este binecunoscut faptul că, într-o economie de piață agricultura nu va fi niciodată competitivă pe plan internațional fără o subvenționare adecvată din partea statului și țările ce dispun astăzi de o agricultură performantă au învățat această lecție cu mulți ani în urmă. În pofida faptului că Politica Agrară Comună a Uniunii Europene a suferit un șir întreg de reforme pe parcursul ultimilor ani, țăranul european întotdeauna a beneficiat de suport din partea statului. Mai mult ca atât, în perioada de criză statul intervine cu noi programe și facilități pentru producătorii agricoli pentru a asigura securitatea alimentară a țării. Probabil că, guvernanții liberal-democrați se cred mai deștepți, sau consideră că pe agricultorii moldoveni îi poţi exploata din greu, fără a le oferi nicio susţinere reală.
În continuare vom prezenta rezultatele finale privind gestionarea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru 2010.

Executarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 2010, click pe imagine pentru a mări
stat-469x500 Cheltuieli mari, ajutor mizer – problemele agricultorilor la început de an

Din datele prezentate în tabel putem observa că, în anul 2010 producătorii agricoli au beneficiat în total de 185,96 milioane lei. Reamintim că conform HG Nr. 167 din martie 2010 mărimea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli a fost aprobată în sumă de 300 mil. lei, iar prin modificarea acesteia în luna noiembrie fondul a mai fost suplinit cu 100 mil. De suma menționată au beneficiat doar 1934 producători agricoli, sau 38,6 la sută din numărul total de 5004 solicitanți – incomparabil cu numărul producătorilor agricoli din Moldova – peste 375 mii gospodării țărănești de fermieri și aproape 2 mii de gospodării agricole mari, în cea mai mare parte SRL. De menționat că gospodăriile mici au beneficiat de doar 20 la sută din suma oferită.
Practic la toate măsurile de susținere financiară au fost înregistrate datorii, suma finală cifrându-se la peste 218,6 mil. lei, inclusiv 15,8 mil. lei datorii ale anului 2009. În același timp, menționăm că pentru anul 2009 au rămas neachitate 27 mil. lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
În concluzie putem menționa că suma Fondului de subvenționare pentru anul 2011 nu va depăși 250 mil lei. După achitarea datoriilor pentru subvenționare guvernul va rămâne cu doar 4,4 mil lei, de aceea plugarii nu prea au la ce spera, iar campania de primăvară trebuie demarată cu forțele proprii.
Principalele cheltuieli pe care le au de suportat agricultorii țin de prelucrarea terenurilor agricole, procurarea materialului semincer și săditor, procurarea mijloacelor fitosanitare și fertilizanți. Pe parcursul anului 2010 prețurile la inputurile agricole au crescut în medie cu 25% la motorină, 15-20% la semințe și 20-25% la fertilizanți.

Evoluția prețului de comercializare a motorinei, 2005-2011

motorina-600x318 Cheltuieli mari, ajutor mizer – problemele agricultorilor la început de an

Cu siguranță, creșterea vertiginoasă a prețului de realizare a carburanților a fost determinată nu doar de prețul pe piața internațională, dar și de politica statului în domeniu. Doar în câteva luni prețul la motorină a crescut în medie cu peste 17% și creșterea accizei cu 50% a avut efectul mult așteptat. Totodată, prognozele experților în domeniu sugerează noi creșteri a prețurilor pentru carburanți ca rezultat al evenimentelor pe plan mondial.

Principalele cheltuieli la prelucrarea solului țin de procurarea combustibilului și a pieselor de schimb. În medie pentru prelucrarea 1 ha de teren arabil sunt necesare 28 litri de motorină, prețul căreia este de 14,2-14,7 lei/litru. Astfel pentru prelucrarea 1 ha de teren arabil (în funcţie de culturile agricole) țăranul va scoate din buzunar peste 400 lei și aceasta în cazul în care fermierul dispune de mijloacele tehnice necesare, dacă nu, apoi doar aratul 1ha de teren îl va costa 1000 lei. Plus la aceasta 1000-1200 lei vor fi cheltuiți pentru fertilizare și o sumă frumoasă pentru materialul semincer, iarăși în funcţie de culturile preconizate. Dacă se respectă tehnologiile științific argumentate, în funcţie de cultură cheltuielile la hectar se ridică la peste 3000-3500 lei. Pentru culturile tehnice cheltuielile sunt mult mai mari.

Pe parcursul anilor 2002-2008, suplimentar la fondul de subvenționare, statul a utilizat diverse mecanisme și pârghii pentru a susține producătorii agricoli, sub formă de carburanți, semințe și fertilizanți. Astfel, în primăvara anului 2009 agricultorii au primit câte 20 litri motorină pentru lucrările de sezon, iar 10 mii gospodării au primit semințe hibride porumb.

Conform unor date, în prezent pentru lucrările de primăvară sunt pregătite mai puțin de 50 la sută din terenuri sau în jur de 400 mii ha. Aceasta înseamnă că terenurile abandonate și pârlogite vor depăși suprafața de 200-250 mii ha și securitatea alimentară a statului din nou va fi în pericol. Situația dificilă din sector este afectată și de datoriile acumulate de producătorii agricoli pe parcursul anilor de criză. Spre regret, conform unor surse datoriile producătorilor agricoli faţă de furnizori și partenerii de afaceri se ridică la peste 225 mil. lei, iar faţă de bugetul public național la peste 250 mil. lei.
Pentru a nu permite declanșarea unei crize alimentare în țară în mod de urgență este necesar de întreprins o serie de măsuri:

1. Alocarea a câte 20 litri de motorină pentru fiecare hectar însămânțat întru derularea cu succes a lucrărilor de primăvară, sau acordarea suportului financiar în mărimea echivalentă costului a 20 litri de motorină;

2. Sporirea valorii fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli până la 500 mil. lei și aprobarea de urgență a regulamentului;

3. Simplificarea regulamentului pentru subvenționare și eliminarea barierelor discriminatorii și a condițiilor nejustificate pentru a permite un acces mai mare a producătorilor agricoli.
Dacă nu vor fi puse în aplicare în mod urgent aceste măsuri elementare, agricultorii se vor simţi iarăşi abandonaţi, vor investi mai puţin în lucrările agricole, eficacitatea muncii lor va fi şi mai scăzută decât anul trecut, pierderile economice vor fi mai dureroase, iar riscurile unei crize alimentare în prag de iarnă vor fi resimţite şi mai dur decât iarna trecută. Asta ne aşteaptă în caz de abordare lăsătoare şi neprofesionistă din partea guvernanţilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.