Ceremonia Festivă organizată cu prilejul aniversării a 10-a de la întronizarea Preafericitului Kirill în calitate de Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii

Am participat la Ceremonia Festivă organizată cu prilejul aniversării a 10-a de la întronizarea Preafericitului Kirill în calitate de Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii. La festivitate au participat Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, reprezentanți ai conducerii de vîrf a Federației Ruse, ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, numeroși oaspeți din străinătate. Evenimentul festiv a avut loc în Palatul de Stat din Kremlin.

În numele poporului moldovenesc, am transmis Preafericitului Patriarh cordiale felicitări cu prilejul instalării Sale în Scaunul de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Am adresat mulțumiri Preafericitului Patriarh pentru activitatea sa întru binele unității Bisericii noastre și a tuturor popoarelor ortodoxe, în primul rînd, pentru grija față de Biserica Ortodoxă din Moldova, care este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Am subliniat contribuția Patriarhului în sărbătorirea a 200 de ani a Mitropoliei Moldovei și a canonizării mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

În calitate de Președinte al Republicii Moldova, i-am adresat Sanctității Sale recunoștința deosebită pentru susținerea acordată în organizarea Congresului Mondial al Familiei, care s-a desfășurat anul trecut, în țara noastră, sub patronajul Președintelui țării. Totodată, am menționat că, prin Decret prezidențial, am declarat anul 2019 – An al Familiei în Moldova.

L-am asigurat pe Patriarhul Kirill și pe toți cei prezenți că poporul nostru va păstra pentru totdeauna unitatea cu Biserica Ortodoxă Rusă și nu va admite implantarea în țara noastră a ideologiei antifamilie, care distruge demnitatea persoanei.

Declarîndu-mă pentru păstrarea unității păcii ortodoxe, am reiterat inițiativa mea privind organizarea unui Sobor al Bisericilor Ortodoxe pe teritoriul Republicii Moldova.

I-am dorit Preafericitului Patriarh Kirill din partea mea personală și a întregului popor al Moldovei multă sănătate, succese și ajutorul Domnului în înalta sa misiune. Mi-am exprimat speranța că vizita sa pastorală în țara noastră va avea loc în timpul cel mai apropiat.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.